День тёплых свитеров 2019

 15.februārī

“Silto džemperu diena” ir ikgadēja akcija, kuras mērķis ir izglītot sabiedrību par klimata pārmaiņām un veicināt videi un klimatam draudzīgākus paradumus. Silto džemperu dienā skolu telpās tiek nedaudz samazināta temperatūra, un visi ir aicināti uzvilkt siltāku džemperi, tādējādi arī simboliskā veidā apliecinot atbalstu iniciatīvai.

Kampaņa aizsākās 2005. gadā, kad Flandrijas reģiona Ekoskolas, Kioto protokola iedvesmotas, rīkoja pirmo Silto džemperu dienu. Tās sākotnējā ideja bija atgādināt par klimata pārmaiņu mazināšanas mērķi, aicinot veikt vienkāršas ikdienas darbības, piemēram, samazināt apkures jaudu un uzvilkt siltāku džemperi, biežāk braukt ar velosipēdu, ēst vietējo pārtiku, izslēgt elektroierīces, kad tās nelietojam, un citas līdzīgas iniciatīvas. Šajā dienā izdevās Flandrijas teritorijā uzskatāmi samazināt radītos ogļskābās gāzes izmešus, kā arī veicināt skolēnu, uzņēmēju un varas iestāžu pārstāvju informētību par klimata pārmaiņu problemātiku.

Silto džemperu diena ir arī izdevība veidot sadarbības tīklus starp skolām, organizācijām, uzņēmumiem, pašvaldībām un pat valstu valdībām, lai kopīgi sniegtu lielāku ieguldījumu siltumnīcas gāzu emisiju samazināšanā un klimata pārmaiņu novēršanā. Latvijā Ekoskolas akcijā aktīvi iesaistās jau vairākus gadus, un daudzas īsteno ne tikai vienojošo aktivitāti – gaisa temperatūras samazināšanu telpās, bet arī iesaista citas vietējās organizācijas, uzrunā sabiedrību, organizē diskusijas un konkursus par klimata tēmu, rīko nodarbības ārā, tā taupot arī elektrības resursus, un daudzas citas aktivitātes.

 

Полуфинал лесной олимпиады

Команда нашей школы "Meža meitas" вошла в полуфинал лесной олимпиды Mammadaba.

Голосуем! https://www.youtube.com/playlist?list=PLK0HeKVn1Q4-6RVGDqoSEm0qmGCZ9JHNJ.

Ekoskolu Rīcības dienas 2018

Šogad tās notiks no 29.oktobra līdz 4.novembrim

Kopīgā tēma – „Nē vienreizlietojamai platmasai!”

Rīcības dienas ir laba iespēja uzsākt vienu no Ekoskolu galvenajiem uzdevumiem – sabiedrības iesaistīšdanu un izglītošanu. Kopā vieglāk, tādēl Rīcības dienas notiek vienlaicīgi visā Latvijā vienas nedēļas laikā.

Šogad Rīcības dienas ir veltītas Vides izglītības fondam svarīgai tēmai – plastmasas piesārņojumam, kas apdraud Baltijas jūru. Šajā septembrī ar ekoskolu palīdzību piekrastes tīradē tika savākti 750 maisi ar plastmasu, ka citādi būtu apdraudējusi Baltija jūras ekosistēmu vēl simt gadu. Ja šos plastmasas atkritumus izklātu uz skolas stadiona, to varētu noklāt 10 cm biezā slānī. Mims jārūpējas, lai piekraste būtu tīra arī turpmāk. Labākais veids, kā to izdarīt – atteikties no milzīgā daudzuma vienreiz lietojamās plastmasas, ko ikdienā radām.

Kas ir vienreiz lietojamā plastmasa un kādēļ mums vajadzētu pārstāt to lietot?

40% no visas plastmasas tiek izmantota tikai vienu reizi. Tie ir plastmaas maisiņi, pudeles, salmiņi, trauki un dakšiņas, kurus izmantojam tikai dažas minūtes, kamēr to sadalīšanās dabā ilgst simtiem gadu. Plastmasa sadaloties nepazūd, bet kļūst par mikroplastmasu – maziem gabaliņiem, ko apēd zivis, putni un citi dzīvnieki. Plastmasas ir tik daudz, ka jebkurās jūras veltēs uz mūsu galdiem varētu atrast mazus plastmasas gabaliņus. Plastmasas piesārņojums strauji pieaug. Ja nekas nemainīsies, tad jau 2050.gadā pasaules okeānā būs vairāk plastmasas nekā zivju.

Ko vajadzētu mainīt?

Šķirošana nepalīdzēs. Tāpēc mums vajadzētu domāt, par attiekšanos no vienreiz lietojamiem plastmasas produktiem un iepakojumiem. Tie ir jāaizstāj ar vairākas reizes lietojamiem.

Ko darīt Ekoskolām? Dažas idejas:

  • Apņemties nekad skolas lielajos pasākumos nepiesārņot vidi ar plastmasu – palaižot gaisā hēlija balonus. Stāstīt par lēmuma pamatojumu skolēniem.
  • Rīkot pasākumus, kas aicina skolēnus atteikties no vienreizlietojamās plastmasas – un aizstāt ar vairākas reizes lietojamām alternatīvām. Rīkot konkursus radošākajām idejām – audumu maisinīem, apgleznotajām stikla pudelēm.
  • Skolas ēdnīcā aizstāt plastmasa maisiņus ar papīra maisiņiem.
  • Rīkot auduma maisiņu pagatavošanas darbnīcu. Iemācīties pašiem pateikt „Plastmasai – nē!” un lieki nepirkt plastmasas, pudeles un vienreizējos traukus.
  • Skatīties filmas par plastmasas piesārņojuma izraisītajām sekām jūrās.
  • Popularizēt ēst gatavošanu mājās kā videi draudzīgu rīcību, lai aizvietotu veikalā pirktos produktus plastmasas iepakojumos.
  • Veidot brošūras, auduma maisiņus, bukletus un citus materiālus, kuros pieminētas plastmasas piesārņojuma radītās sekas, pievienojot piemērus, kā cilvēki var pārstrādāt, izmantot vienreiz lietojamo plastmasu.

Skolas Ekopadome ir izpētījusi, plānojusi, izziņojusi un dokumentēs Rīcības dienu norises gaitu! Aktīvi darbosimies ne tikai no 29.10. – 04.10., bet arī turpmāk vienreizlietojamai plastmasai teiksim: „Nē!”

Благодарность

22 октября 2018 года Елгавская основная школа №2 получила благодарность за поддержку и помощь приюту маленьких животных ветеренарного факультета ЛСУ в Елгаве.

     DSC_0054.JPG   10001_1.JPG   DSC_0051_0.JPG

О нас пишут

Статью "Pie Jelgavas 2.pamatskolas plīvo zaļais karogs" можно прочитать http://jelgavasvestnesis.lv/izglitiba/pie-jelgavas-2-pamatskolas-plivo-e...

Статью "Возле Елгавской 2-й основной школы развевается Зелёный флаг экошколы" можно прочитать  http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=34476

Телевизионный видео-сюжет можно посмотреть на facebook странице https://www.facebook.com/2.pamatskola/

                                                     DSC_0130.JPG

Зелёный день в школе

В 13.20 - в школе пройдет акция "Яблоньки счастья в нашей семье".

                         2018_zala_diena.jpg

Пятое подтверждение

В конце июля центр дальнейшего образования института исследований и развития лесной и деревообрабатывающей продукции организовал для учителей программу профессионального совершенствования "Деятельность учеников в познании и поощрение творчества в учебном процессе про лес". От школы в этой программе участвовала учитель Висмане Лаура. По окончании курсов a/о "Latvijas valsts meži" в рамках программы "Mamma daba" оценило вклад школы. Елгавская основная школа №2 в этом году получила уже пятое подтверждение своей активной деятельности в образовательной программе "Mamma daba".

                                                 DSC_0122.JPG

Заседание экосовета

В этом учебном году нашей школе присвоено звание школы Эко посольства. Сертификат получили в начале учебного года в Латвийской Национальной библиотеке, где проходил осенний форум Латвийского фонда среды.

Начиная учебный год, школа зарегистрировалась для получения Эко флага в Латвийском фонде среды. 15 мая 2018 года в школе гостили представители Латвийского фонда среды, чтобы встретиться с Экосоветом школы и поговорить о сделанном за учебный год. Во время встречи подробно рассказали о сделанном в школе, работая по программе "Среда". На заседании совета также участвовали Упениекс Сандис - представитель а/о  „Latvijas valsts meži” и Антужа Илга - руководитель Елгавского управления общественной интеграции. Представители Латвийского фонда среды посмотрели, сделанные на территории школы, "Зеленый класс" и "Тропу чувств". В конце учебного года учителя охотно используют "Зеленый класс" для проведения уроков, а жителям микрорайона приглянулась "Тропа чувств". Теперь осталось отослать заявку с оцениванием школьной среды Латвийскому фонду среды. Удачи нам!

     DSC_0034_1.JPG     DSC_0053_1.JPG

‘’Лесная азбука’’

10 мая 2018 года в Падурской волости, 13 км от Кулдиги, для всех, кто любит лес и природу, была возможность посетить образовательное мероприятие ‘’Лесная азбука’’.

Конечно, мы не могли пропустить такую возможность. От Елгавской основной школы №2 участие принимали 3с и 7в классы вместе со своими учителями: Дорофеевой Ириной Леоновной, Визуле Ротой Арвидовной, Рязанцевой Еленой Эриковной, Бадьяновой Кристиной Анатольевной.

В этом мероприятии участвовали больше 100 предприятий и организаций лесной отрасли, которые создали 54 лесных остановки. Каждая лесная остановка дала новые знания и закрепила уже известное.

У учеников была возможность ознакомиться с циклом выращивания леса, обработки, заботах о лесе, интерактивно действовать и выполнять практические задания, увидеть образцовые демонстрации техники, поиграть в суперские лесные игры, пообедать и отдохнуть в кругу друзей, и просто фантастически провести чудесный солнечный день в лесу.

Мероприятие  посетил президент нашего государства господин Вейонис Раймонд, которому мы подарили свою книгу "Сказки улицы Сармас", получили автографы президента и была возможность вместе сфотографироваться.

По дороге домой походили по древним улочкам маленького городка Кулдига и посмотрели на гордость Кулдиги - водопад Вентас Румба.

                                                      9fec8750-e513-4143-98de-18fed44853ef.JPG

Еще один саженец на территории школы

В прошлом учебном году возобновили давно забытую школьную традицию – посадка деревьев на школьной территории. Выпускники 2016/2017 учебного года и первоклассники посадили дубок, который зарегистрирован в акции  „Apskauj Latviju”!

2018 году в Латвии проходит акция „Посадим дерево в честь дня Матери!” И в нашей школе 8 мая - в международный день посадки деревьев,  ученики 9 класса этого года вместе с первоклассниками посадили липу – подарок каждой мамочке, чей ребенок учится в основной школе №2. Недалеко от центрального входа в школу теперь зеленеет дубок и липа.

     DSC_0262.JPG     DSC_0271_2.JPG

Страницы