План работы школы на январь 2019 года

Datums

Laiks

Aktivitātes

Prioritātes

Joma

Vieta

Atbildīgais

02.01.-31.01.

 

Rūpes par skolas teritorijā dzīvojošiem putniem

5.prioritāte

Mācību saturs.

Mācīšana un mācīšanās.

Skolas teritorija

L.Vismane

Klašu audzinātāji

04.01.

10.00

Skolas vadības sēde

4.prioritāte

Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana.

Direkt.

kab.

S.Romanova

09.01.

13.20

Pedagoģiskās padomes sēde “2018./2019.m.g. 1.semestra mācību sasniegumu analīze”

1.prioritāte

2.prioritāte

Skolēnu sasniegumi.

Atbalsts skolēniem. Mācīšana un mācīšanās.

65.kab.

I.Keiša

11.01.

 

 

11.20

12.30

13.25

Ziemassvētku koncerts “Ziemassvētku zvaigzne”

Pirmsskolas sagat.gr., 1.-3.klases

4.-6.klases

7.-9.klases

3.prioritāte

Atbalsts skolēniem.

Mācību saturs.

Mācīšana un mācīšanās.

Aktu zāle

J.Stepanova

11.20

Atklātā stunda sportā 8.b klasē Latvijas profesionālo izglītības iestāžu pedagogiem

(sadarbībā ar Jelgavas tehnikumu)

1.prioritāte

Mācību saturs.

Mācīšana un mācīšanās.

Sporta zāle

D.Ševčenko

12.01.

14.00

Koncerts “Pareizticīgo Ziemassvētki”

3.prioritāte

Atbalsts skolēniem.

Mācību saturs. Mācīšana un mācīšanās.

KN

J.Stepanova, J.Vavilova

14.01.

8.00

Pedagogu informatīvā rīta sanāksme

4.prioritāte

Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana.

65.kab.

I.Keiša

14.30

Tālākizglītības seminārs “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Lektore I.Gaile – LU SIIC)

1.prioritāte

Mācību saturs.

Mācīšana un mācīšanās.

65.kab.

I.Keiša

16.01.

14.15

1.klašu pedagoģiskais konsīlijs “Skolēnu adaptācija un mācību sasniegumu dinamika”

1.prioritāte

Atbalsts skolēniem.

Mācīšana un mācīšanās.

Skolēnu sasniegumi.

65.kab.

J.Ševčenko

21.01.-28.01.

 

Meža dzīvnieku barošana (pēc atsevišķa grafika)

5.prioritāte

Mācību saturs.

Mācīšana un mācīšanās.

LVM

S.Stabrovska

23.01.

13.00

Skolas vadības sēde

4.prioritāte

Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana.

Direkt.

kab.

I.Keiša

24.01.

14.15

Pedagoģiskais konsīlijs “Programmas ar mācīšanās grūtībām skolēnu mācību sasniegumu izaugsmes dinamika”

1.prioritāte

Atbalsts skolēniem.

Mācīšana un mācīšanās.

Skolēnu sasniegumi.

65.kab.

J.Rjazanceva

J.Ševčenko

25.01.

14.15

Tatjanas dienai veltīts literārais sarīkojums

3.prioritāte

1.prioritāte

Atbalsts skolēniem.

Mācību saturs. Mācīšana un mācīšanās.

Aktu zāle

J.Stepanova, G.Galatona