Skolas kolektīva ekskursija uz Latvijas Republikas Saeimu un Latvijas Nacionālo mākslas muzeju

2018.gada 13.martā skolas pedagogi un darbinieki devās ekskursijā uz Rīgu. Saeimas nams mūs sagaidīja neierasti kluss, taču televīzijas ziņās mēs to redzam nepārtrauktā kņadā. Ekskursijas gide iepazīstināja ar Saeimas nama rašanās vēsturi, tā funkcijām vēstures griežos, postījumiem un restaurācijas gaitu. Mums īpašu prieku sagādāja nesen atklātā Dzeltenā zāle, kur ikdienā notiek Saeimas deputātu sarunas starp sēdēm, kā arī bija iespēja  izjust darba nopietnības gaisotni Saeimas Sarkanajā zālē. Šajā dienā īpaši pieklusināta gaisotne bija Sēžu zālē, jo deputāti bija devušies savos ikdienas darbos. Mums bija iespēja iziet starp krēslu rindām, redzēt deputātu vārdus un uzvārdus pie viņu darba vietām, frakciju izvietojumu zālē. Patīkams atgādinājums bija, ka katram mums ir iespēja ceturdienās piedalīties kā vērotājiem Saeimas sēdēs, protams, iepriekš reģistrējoties.

Rīgas ekskursija turpinājās Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, kur katrs varēja atrast sevi kādu īpašu Latvijas mākslinieku darbu. Ekskursija sākās renovētajos muzeja bēniņos un noslēdzās ar iespēju attālināti redzēt muzeja krājumu glabātuvi, ar interesi apskatījām bijušā Mākslas akadēmijas rektora Alekseja Naumova darbu izstādi.

     DSC_0104_1.JPG     DSC_0114.JPG

Jelgavas 2. pamatskolā - 9. marts Alternatīvā mācību diena

Jelgavas 2. pamatskolā no 12.02. līdz 16.02. notika tradicionālā Projektu nedēļa. Šogad projektu nedēļas tēma bija veltīta Ekoskolas aktivitāžu tēmai „Skolas vide”. Skolas metodiskā padome kopā ar skolas vadības komandu ieplānoja projektu nedēļas noslēgumu 9.martā pirms skolēnu pavasara brīvlaikā kā Alternatīvo macību dienu. Kas ir ieplānots šajā dienā? Pirmajā stundā skolēni vēl izmantos iespējas konsultēties ar skolotājiem par saviem projektu darbiem, lai veiksmīgāk dienas laikā varētu tos prezentēt klasēs saviem klasesbiedriem.

3.klašu skolēni ar saviem darbiem iepazīstinās pirmo klašu skolēnus, kuriem Projektu nedēļas laikā bija papildus brīvlaiks. 4. klašu skolēni šajā dienā darbosies sporta zālē, kur visas trīs klases prezentēs savus projektus dažādās tematiskajās stacijās. Īpaši piesātināta diena būs 5.klašu un 6. klašu skolēniem. Bez savu darbu prezentācijām, skolēniem būs iespēja darboties „Prātnieku laboratorijā”, kas būs atbraukusi uz skolu no LU Fizikas un matemātikas fakultātes un kuras speciālisti vadīs aizraujošas nodarbības.

7.klašu un 8.klašu skolēni apmeklēs karjeras izglītības nolūkā dažus pilsētas uzņēmumus - Metālapstrādes parku, Valsts policijas Jelgavas nodaļu un Kokapstrādes uzņēmumu Jelgavas novadā. Šajā pat dienā grupa skolēnu ar skolotājiem dosies uz Botānisko dārzu, kur notiks noslēguma nodarbība par atbilstošajām projektu tēmām.

     DSC_0033_3.JPG     DSC_0030.JPG

Pilsētas informātikas olimpiāde

2018.gada 8.martā notika Jelgavas pilsētas  informātikas olimpiāde. 3.vietu 6.klašu grupā ieguva Valērija Balabka (6.a klase), 5. klašu grupā Atzinību saņēma Sofija Solodova (5.b klase). Apsveicam meitenes ar veiksmīgu piedalīšanos olimpiādē! Paldies skolotājam Mārtiņam Dzerkalim un skolotājai Ventai Narvaišai par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Skolas apmeklēšana sala laikā

MK 27.12.2002. noteikumos Nr. 610 „Higiēnas prasības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmas” noteikts, ka izglītības iestādi neapmeklē bērni vecumā līdz 12 gadiem, ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 20 grādiem C un bērni vecumā no 13 gadiem, ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 25 grādiem C.

Skolēnu skatuves runas konkursa 2.kārta

2018.gada 27.februārī notika skolēnu skatuves runas konkursa 2.kārta (reģionalā skate) Bauskā.

Markuss Nikolajs Bakmasters (3.c klase) - 1.pakāpes diploms,

Jurijs Bokums (4.a klase) - 1.pakāpes diploms.

Apsveicam! Paldies skolotājām Irinai Dorofejevai, Rotai Vizulei, Anželai Gurjevai, Larisai ApeļsinovaiIngai Gredzenai par skolēnu sagatavošanu konkursam!

Ekoskolas Ziemas forums 2018

2018.gada 23. - 24.februārī Jelgavas 2.pamatskolas komanda: Nataļja Avdeviča (5.b klase) un Sofija Moroza (9.a klase) kopā ar skolotāju Lauru Vismani piedalījās Ekoskolas Ziemas forumā Babītē.

Ierodoties Babītes vidusskolā, pirmajā dienā, apskatīti jautājumi par Latvijas dabas mantojuma saglabāšanu un galvenajiem draudiem tīrai videi, pārtikas ražošanas ietekme uz vidi, pārtikas atkritumu novēršana, labākās stratēģijas, kā samazināt savu plastmasas atkritumu daudzumu un neiekrist pārmērīgas patērniecības slazdos. Pēc tam skolotājām norisinājās pieredzes apmaiņas seminārs, bet skolēniem notika saliedēšanās pasākumi. Skolēniem pašā vakarā norisinājās „Arktiskā nakts trase”. Vakarā uzstājās improvizācijas teātris „Ārprāts”, vakars noslēdzas ar ballīti, bet paralēli tam, citi varēja noskatīties mākslas filmu.

Otrā diena sākās ar rīta rosmi, pēc brokastīm skolēni devās uz vides nodarbībām, kuras bija apvienotas kopā ar citu skolu skolotājām un skolēniem piemēram, nodarbībās par koku nozīmi tika piedāvāti risinājumi veco koku saglabāšanai skolu pagalmos, bet Pasaules Dabas fonda un Purvu bridēju stāstos varēja iepazīt mazāk zināmās dabas vērtības. Dienas noslēgumā tika uzņemta kopbilde ar visiem pasākuma dalībniekiem.

Šādi semināri ir vajadzīgi, lai varētu gūt pieredzi, pieredzi, kas ir vajadzīga, lai mūsu skola kļūtu vēl zaļāka un vēl draudzīgāka mūsu videi.

   28336978_1965038870202442_3539147135954189336_o.jpg

Komanda "Čiekuri" finālā!

Ir noslēgusies LVM Meža olimpiādes konkursa otrā kārta, kurā noskaidrotas tās 10 komandas, kuras 26. aprīlī tiksies Latvijas valsts mežu dabas parkā Tērvetē, lai cīnītos par galveno balvu – izzinošu ārzemju ekspedīciju.

Jelgavas 2. pamatskolas komanda "Čiekuri" ir iekļuvusi finālā. Apsveicam!

Jaunie 4 atkritumu konteineru komplekti skolā

Jau otro gadu mēs skolā šķirojam atkritumus. Vēl ir neapzinātas vietas skolā, kur var papildus novietot konteinerus atkritumu šķirošanai. Skola no pašvaldības finansējuma iegādājās 4 jaunus komplektus par 203 eiro.

                                                             DSC_0075_0.JPG

Skolas vides sakārtošana

Otrā stāva foajē satikās skolas simbols Gudrā pūce, talismans Skursteņslauķis un viņiem pievienojās vēl viens talismans – pozitīvās uzvedības talismans Lapsiņa. Izveidotajā stendā ir vienkāršs atgādinājums: ”Katram skolēman ir tiesības netraucēti mācīties un katram skolotājam ir tiesības netraucēti vadīt stundu”, kā arī mūsu skolas vērtības: Mīlestība, Mērķtiecība, Uzņēmība, Profesionālisms, Radošums, Veselība, Atsaucība, Ģimene, Līdzatbildība, Cieņa, Pilsoniskums, Viedums, Sadarbība, Atbildība, Godīgums, Saskaņa, Pateicība, Devīgums, Apzinīgums, Zināšanas, Darbprieks. Skolas katrā stāvā simboliski dzīvos sava Lapsiņa, kas sekos, kā mēs skolā uzvedamies.

                                                           DSC_0055.JPG

Daiļlasītāju konkurss

2018.gada 20.februārī notika daiļlasītaju konkurss "Riti raiti, valodiņa".

Apsveicam Jurija Bokuma (4.a klase) par godalgotu 1.vietu 3.-4.klašu grupā!

Paldies skolotājām Larisai ApeļsinovaiIngai Gredzenai!

Lapas