Jelgavā uzsākts projekts “Kopīgi soļi - II”

Biedrība “Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācija” vasaras sakumā sākusi īstenot projektu “Kopīgi soļi-II”  (līg. Nr.2018.LV/MTSP/07/02), kas tiek realizēts Latvijas valsts budžeta finansētas programmas “Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma” ietvaros.
Projekta aktivitātes plānotas Jelgavā un Jelgavas novadā  laikā periodā no š.g. maija līdz oktobrim.
Mērķauditorija Jelgavas pilsētas jaunieši.
Projekta mērķis veicināt sapratni un sadarbību starp dažādu tautību pārstāvjiem, sekmējot gan mazākumtautību, gan latviešu vēsturiskā un nacionālā mantojuma saglabāšanu, gan dažādu tautību pārstāvju iesaisti aktivitātēs, kas rezultātā veicinās saliedētību un pilnvērtīgu mazākumtautību iekļaušanu Latvijas sabiedrībā un stiprinās piederības sajūtu Latvijai, gan arī veicinās mazākumtautību etniskās unikalitātes pienesumu Latvijas sabiedrības kopējam labumam.
Projekta ietvaros norisināsies sekojošas aktivitātes:

   • Piedzīvojums “Izzini Latviju aktīvi līdzdarbojoties”;
   • Pasākumu kopums “Dzīva atmiņa – dzīva tauta”;
   • Izglītojošs, lokālpatriotismu veicinošs pasākums „Latviskums caur kultūru un tradīcijām”;
   • Debates “Mana balss Latvijā”.

Šī projekta sadarbības partneri: biedrība „Par zaļo enerģiju Latvijai”, Jelgavas Tehnoloģijas vidusskola, Jelgavas 2.pamatskola, Jelgavas 5.vidusskola un Jelgavas Tehnikums.
Projekta ietvaros sagaidāmie rezultāti, kam tiks pievērsta uzmanība:
Piedaloties aktivitātēs ar neformālās izglītības paņēmieniem, jaunieši gūs jaunas zināšanas un prasmes, attīstīs savu iniciatīvu un radošumu, kā arī tiks mudināti  pievērts uzmanību mūsdienu pasaules vērtībām, pilsoniskām un sabiedriskām aktivitātēm īpaši jauniešu vidū ar lokālpatriotisma ievirzi, jo ir svarīgi lepoties un cienīt pašiem savu pilsētu/valsti un paust citiem savas dzimtās zemes vērtības. Savukārt,  dialogs un mijiedarbība palīdzēs jauniešiem izprast citu kultūru īpatnības un komunicēt ar cilvēkiem no dažādām vidēm un kultūrām. Paralēli tam, projekta ietvaros tiks celta iesaistīto NVO kapacitāte un sekmēta sadarbība ar citām NVO, Jelgavas pilsētas pašvaldības un valsts iestādēm.
N.B. Organizatori informē - projekta laikā notiks filmēšana un fotografēšana. Uzņemtais materiāls var tikt reproducēts un izplatīts bez ierobežojuma.     

Lepojamies!

Ar "Jelgavas pilsētas izglītības kvalitātes balvu" tika apbalvoti 19 mūsu skolas skolēni, kuru mācību sasniegumu vidējais vērtējums 2017./2018.mācību gadā bija 8,5 balles un augstāks.

 • Veronika Kuļiņeca, 7.a klase
 • Darja Lukjančikova, 7.a klase
 • Aļina Maškovska, 7.a klase
 • Veronika Antonova, 7.c klase
 • Elīna Naumenko, 7.c klase
 • Jūlija Tereščenko, 7.c klase
 • Igors Agafonovs, 7.c klase
 • Aleksandrs Šišalovs, 7.c klase
 • Alisija Stuglīte, 7.c klase
 • Nellija Večorko, 7.c klase
 • Diāna Akimova, 8.a klase
 • Darja Berņikova, 8.a klase
 • Darja Antoņenko, 8.b klase
 • Delfīna Busigina, 8.b klase
 • Artjoms Časnovičs, 9.a klase
 • Taisija Gricenko, 9.a klase
 • Anna Esemchika, 9.a klase
 • Liliana Aleksandrova, 9.b klase
 • Liāna Posmaņika, 9.b klase

Apsveicam! Lepojamies!

Jelgavas pilsētas svētki

           Svinēsim Jelgavas 753.dzimšanas dienu!

maxresdefault_3.jpg

                          Dosimies kopā pilsētas svētku gājienā!

                  Skolēni, skolotāji un vecāki aicināti pulcēties gājienam plkst.17.15 pie skolas.

                                                   Jau iepriekš pateicamies par atsaucību!

                                                                                                                   Jelgavas 2.pamatskolas vadība

Skolas forma

Cienījamie vecāki!

Skolas formu saviem bērniem būs iespējams pasūtīt

6. jūlijā no plkst. 14.00 līdz plkst. 19.00 un 7. jūlijā  no plkst. 9.00 – 14.00  skolā.

Izmantojiet šo iespēju un esiet laipni gaidīti!

Jelgavas 2. pamatskolas vadība

happy-kid-wearing-uniform-going-to-school-illustration-95596001.jpg

Lepojamies!

Pirmo gadu piedalījāmies J.Bisenieka biznesa ideju konkursā skolēniem.

Patiesi lepojamies ar mūsu skolēnu sasniegumiem.  Valentīns Monahovs (9.a klase) saņēma Jelgavas izglītības pārvaldes simpātiju balvu par koka un sveķu eboksīta rotaslietu ideju, bet  Nikolajs Fedotovs (7.c klase) saņēma Jelgavas ražotāju un tirgotāju asociācijas simpātiju balvu par koka turētāju IT ierīcēm.

Paldies skolotājam Mārtiņam Dzerkalim par skolēnu sagatavošanu konkursam!

                                                32767694_1987818431260809_805738063752855552_n.jpg

Eko padomes sēde

Šajā mācību gadā mūsu skolai tika piešķirts Eko vēstniecības skolas nosaukums. Sertifikātu saņēmām  mācību gada sākumā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, kur notika Latvijas Vides fonda rudens forums.

Uzsākot mācību gadu, skola reģistrējās Eko karoga saņemšanai Latvijas Vides fondā. 2018.gada 15.maijā skolā ieradās Latvijas Vides fonda  pārstāvji, lai klātienē tiktos ar skolas Eko padomi un pārrunātu mācību gada laikā paveikto. Tikšanās laikā sīki tika izstāstīts par skolā paveikto, darbojoties programmā „Vide”. Padomes sēdē piedalījās arī a/s „Latvijas valsts meži” pārstāvis Sandris Upenieks, kā arī Jelgavas SIP vadītāja Ilga Antuža. Latvijas Vides fonda pārstāvji apskatīja skolas teritorijā ierīkoto „Zaļo klasi” un „Sajūtu taku”. Mācību gada noslēgumā skolotāji labprāt izmanto mācību stundu vadīšanai „Zaļo klasi”, kā mikrorajona iedzīvotāji ir iecienījuši „Sajūtu taku”. Tagad ir atlicis iesniegt Latvijas Vides fondā  skolas vides izvērtējumu. Lai mums veicas!

     DSC_0034_1.JPG     DSC_0053_1.JPG

"Pēdējais skolas zvans"

 

2018.gada 18.maijā plkst.12.20

 

"Pēdējais skolas zvans" 9.klašu skolēniem.

 

                                                                                                                                        Skolas vadība.

Vecāku sapulce

                                      2018.gada 17.maijā

                                       plkst. 18.00

                                       notiks nākamo pirmklasnieku

                                       vecāku sapulce.

                                                                                                                                                                                                                                              Skolas vadība 

11. maijā – svētku koncerts māmiņam

 

Tu mīļā, mīļā māmiņa,  

Es tevi mīlu kā nevienu,  

Tu esi mani dārgāka par saulīti un balto dienu ...  

 

 

 Mīļās māmiņas!

 

Gaidām jūs svētku koncertā piektdien,

11.maijā plkst. 18.00,

skolas aktu zālē, kas veltīts Mātes dienai!

 

  

Jelgavas 2.pamatskolas vadība   

Lapas