Zinību diena

 

 

                                       

                                                                          1.SEPTEMBRIS – ZINĪBU DIENA

Plkst. 10.00 – svinīgā līnija 1.-9.klašu skolēniem

Plkst. 12.00 – svinīgā līnija

    pirmsskolas programmas audzēkņiem

Vasaras brīvlaiks

VASARAS BRĪVLAIKS

no 1.jūnija līdz 31.augustam 

Skolnieku E-karšu izgatavošanas process SEB bankā

 

Fotogrāfija no:

Pieteikšana

Pasūtīšana/Izgatavošana

Jauna karte

Skolas

Skolā, 68.kab.

Bankā

Skolas maiņa

Skolas

Skolā, 68.kab.

Bankā

Beidzies termiņš

Skolas

Skolā, 68.kab.

Bankā

Pazaudēta/bojāta

Var atstāt esošo fotogrāfiju/vai, ja klients vēlas jaunu, tad no skolas

 

Bankā

Papildus skolēnu fotografēšana notiks 14. un 15.augustā no plkst.10.00 - 12.00.

Jauna E-karte vai skolas maiņa:

   1. Skolnieks tiek nofotografēts skolā;
   2. Skolas darbinieks 3 darba dienu laikā informāciju par skolnieku un fotogrāfiju nosūta Jelgavas Izglītības pārvaldei;
   3. Jelgavas Izglītības pārvalde nosūta informāciju bankai par skolnieku ar jauno fotogrāfiju;
   4. Vecāks, ierodas bankā, ne ātrāk kā pēc 4 darba dienām, skaitot no pieteikuma uzrakstīšanas skolā, ar savu un skolnieka dokumentu (vecāka pase vai ID apliecība; bērna dzimšanas apliecība un ja ir pase vai ID apliecība), un aizpilda pieteikumu par kartes izgatavošanu skolniekam. Skolniekam pašam obligāti uz banku nav jānāk, jo viņu pārstāv vecāki vai aizbildņi.
   5. Izgatavotā karte tiek nosūtīta pa pastu uz klienta norādīto adresi;
   6. Klients aktivizē saņemto karti internetbankā.

E-kartei beidzies/beigsies derīguma termiņš:

   1. Skolnieks tiek nofotografēts skolā;
   2. Skolas darbinieks 3 darba dienu laikā informāciju par skolnieku un fotogrāfiju nosūta Jelgavas Izglītības pārvaldei;
   3. Jelgavas Izglītības pārvalde nosūta informāciju bankai par skolnieku ar jauno fotogrāfiju;
   4. Vecāks, ierodas bankā, ne ātrāk kā pēc 4 darba dienām, skaitot no pieteikuma uzrakstīšanas skolā, ar savu un skolnieka dokumentu (vecāka pase vai ID apliecība; bērna dzimšanas apliecība un ja ir pase vai ID apliecība), aizpilda pieteikumu par kartes izgatavošanu skolniekam;
   5. Izgatavotā karte tiek nosūtīta pa pastu uz klienta norādīto adresi;
   6. Klients aktivizē saņemto karti internetbankā.

Pazaudēta/bojāta E-karte:

   1. Vecāks ierodas bankā ar savu dokumentu (pase vai ID apliecība), aizpilda pieteikumu par kartes aizvietošanu skolniekam;
   2. Izgatavotā karte tiek nosūtīta pa pastu uz klienta norādīto adresi;
   3. Klients aktivizē saņemto karti internetbankā.

9.klašu izlaidums

Skolas dzīvē mācību gada noslēgums ieskanas trīs reizes – pirmo reizi, kad ieskanas skolas pēdējais zvans 9.klašu skolēniem, otro reizi, kad 31.maijā skolēni saņem liecības un trešo reizi par mācību gada beigām mums vēstī absolventu izlaidums. 2017.gada 9.jūnija pēcpusdienā skolas aktu zālē pulcējās 9.klašu 47 skolēni, kas absolvēja Jelgavas 2.pamatskolu. Veiksmīgi nokārtoti eksāmeni - apliecinājums vispārējās pamatizglītības iegūšanai.

„Ir tikai viens veids, kā gūt panākumus – ar smagu darbu. Mācies, lai ar pacietību tu pats vari veidot savu likteni. Iezīmē savu ceļu ar rūpību, citādi zaudēsi ceļu uz visiem laikiem. Paturi prātā, ka nodomi bez rīcības ir vienīgi sapņi”. Šāds ieraksts bija V.Duglasa un R.Teišeira grāmatā „25 bibliski panākumu likumi”, ko saņēma katrs 9.klases absolvents.

Lai 2016./2017. mācību gada absolventu izvēlētajos ceļos ir smags darbs, rūpība, rīcība un, protams, sapņi!

Apsveikums

Cienījamie absolventi, pedagogi un vecāki!

Latvijas pirmais prezidents Jānis Čakste ir teicis, ka Latvijas izaugsmes pamats ir izglītība. Izglītoti, zinātkāri un drosmīgi jaunieši ir mūsu valsts un mūsu pilsētas nākotnes garants, kura pamatā ir skolēnu, pedagogu un ģimenes kopdarbs.

Šodienas absolventiem noslēdzas tikai viens no izaugsmes posmiem, bet katrs atskaites punkts ir jauna izaicinājuma sākums. Novēlu jums būt neatlaidīgiem un neapturamiem, virzoties uz mērķi, katram izdarīt savu izvēli karjeras veidošanā un saniegt iecerēto. Līdzekļi tā sasniegšanai ir vēlme un zināšanas. Nebaidieties no grūtībām, jo tieši grūtības var slēpt sevī vislielākās iespējas!

Paldies skolu beidzējiem par mērķtiecīgu darbu, paldies pedagogiem par pacietību un godaprātu, virzot skolēnus uz augstiem sasniegumiem, paldies vecākiem par dzīves gudrību, palīdzot ceļā uz izaugsmi!

Lai izdodas vispārdrošākās ieceres, nesot pilsētas un valsts vārdu pasaulē! Lai mūsu domas saka un darbi apliecina "Gods kalpot Latvijai!", "Gods kalpot Jelgavai!".

Sveicu Jūs visus ar sasniegumiem!

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš

Izlaidums 2017

    9.klašu izlaidums

 

    09.06.2017. plkst.15.00

 

 

 

 

 

 

Starptautiskā veselības nedēļa

Jau ziemā skola pieteica dalību Starptautiskajā veselības nedēļā. Šo aktivitāšu koordinatori bija sporta skolotāji Deniss Ševčenko, Vitālijs Mišins, kā arī direktores vietniece audzināšanas darbā Jeļena Stepanova.

2017.gada 29. maijā skolā notika ārpusskolas aktivitātes pētnieсisko prasmju attīstībā. Nodarbības svaigā gaisā visas dienas garumā!

30.maijā skolēni kopā ar skolotājiem pulcējās sporta zālē, lai atbalstītu vai arī, lai paši piedalītos komandu „Jautrajos startos”. Šajās sacensībās piedalījās sadarbības partneru Jelgavas pašvaldības iestādes „Sabiedrības integrācijas pārvalde” komanda. Sacensību organizatori sākotnēji bija paredzējuši, ka jāuzvar DRAUDZĪBAI, jo tika izveidotas jauktās komandas. Sacensību noslēgumā visi saņēma piemiņas balvas.

Skolotājas Sanda Aizupe un Dace Timermane bija īpaši plānojušas 1.jūnija aktivitātes, kad darbu uzsāka arī Atvērtā vasaras skola „Kopā labāk, kopā gudrāk!”, kas arī vēl bija Starptautiskā bērnu aizsardzības diena. Īpašs notikums šajā dienā bija Zaļā karoga pacelšana. Starptautiskās veselības nedēļas ietvaros skolēnu grupa devās uz pirmsskolas izglītības iestādi „Zvaigznīte”, lai sagatavošanas grupu audzēkņiem mācītu dažādas rotaļas, kas popularizē veselīgu dzīvesveidu. Tikšanās tiešām izdevās! Vēl tikai jāatzīmē, ka šajā mācību gadā pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaigznīte” sagatavošanas grupu audzēkņi viesojās arī skolā, lai piedalītos sporta aktivitātēs.

5.jūnijā „Sporta svētki” bija Atvērtās vasaras skolas dalībniekiem.

Paldies visiem, kas piedalījās Starptautiskās veselības nedēļas aktivitātēs!

DSC_0414.JPG

Starptautiskais seminārs „Skolēnu pētniecisko prasmju attīstīšana ārpusskolas stundās”

No 01.06.2017. - 03.06.2017. skolā uzturējās sadarbības partneri no Igaunijas, Tallinas Kestlinnas krievu ģimnāzijas, lai turpinātu pagājušajā mācību gadā uzsākto sadarbības virzienu - ārpusskolas pētnieciskās stundas. Skolas delegāciju vadīja skolas direktors S.Teplovs.

Pagājušajā mācību gadā mūsu skolas skolēnu grupa ar skolotājiem O.Grundāni, J.Ševcenko, J.Rjazancevu piedalījās Tallina kolēģu rīkotajā konferencē par ārpusskolas aktivitātēm.

Šoreiz mēs piedāvājām izzinošo spēli "Putnu dienas", dažādas izzinošās aktivitātes mūsu pilsētas Pasta salā, LLU parkā, Baskāju takā, Dobeles pilsdrupās un P.Upīša muzejā. Abu skolu skolēnu komandām bija lieliska iespēja izpausties.

Semināra laikā tika izvērtēta skolu līdzšinējā sadarbība un izvirzīti uzdevumi jaunajam mācību gadam. Īpašs paldies skolotājai O.Grundānei par semināra ārpusskolas aktivitāšu koordinēšanu!

Jelgavas pilsētas izglītības kvalitātes balva

Lepojamies ar skolēniem, kuri tika izvirzīti Jelgavas pilsētas izglītības kvalitātes balvai, kam vidējā atzīme bija 8,5 un augstāka.

Pavisam mūsu skolā no 7. - 9. klases tie bija 8 skolēni:

 • Darja Antoņenko - 7.b klase, vidējais vērtējums 9,29,
 • Delfīna Busigina - 7.b klase, vidējais vērtējums 8,71,
 • Alisa Lazareva - 7.b klase, vidējais vērtējums 8,5,
 • Viktorija Kuļuka - 8.a klase, vidējais vērtējums 9,07,
 • Liliāna Aleksandrova - 8.b klase, vidējas vērtējums 8,87,
 • Anna Dobkeviča – 9.a klase, vidējais vērtējums 8,63,
 • Eva Elīza Gohberga - 9.a klase, vidējais vērtējums 8,69,
 • Anastasija Pesčinska - 9.a klase, vidējais vērtējums 8,5.

Pieņemšana pie direktores

Noslēdzot mācību gadu, pieņemšanā pie direktores katru gadu tiek pateikts PALDIES tiem vecākiem, kuru bērni ir popularizējuši Jelgavas 2.pamatskolas vārdu sabiedrībā ar sasniegumiem mācībās, konkursos, sacensībās, kā arī mācību gada laikā ir bijuši īpašs atbalsts klašu audzinātājiem un skolas vadībai.

2017.gada 29.maijā direktore pateicās 65 vecākiem par atbalstu skolai. Svinīgo pasākumu kuplināja arī skolēnu uzstāšanās: dzejas lasījumi, dejas, kā arī dziesmas kora „Zvonņica” jaunākās grupas izpildījumā.

Pateicības vārdus un Pateicības rakstus saņēma arī skolotāji par ieguldījumu pedagoģiskajā darbā:

 • latviešu valodas skolotāja Ira Zīriņa,
 • angļu valodas skolotāja un ārpusskolas pētniecisko aktivitāšu koordinatore Olga Grundāne,
 • direktores vietniece izglītības jomā Jeļena Ševčenko.

Pedagogus pieņemšanā pie direktores ieteica paši skolotāji.

Paldies visiem par ieguldīto darbu skolas dzīvē!

DSC_0351.JPG

Lapas