Jaunais programmētājs

Aicinām skolēnus uz nodarbībām!

10-13 gadi:

   • HTML, JS, CSS – web aplikācija;
   • Java, Angular – web aplikācija;
   • Android – parastas aplikācijas;
   • WEB Application servers – Apache Tomcat, Apache2;

14-16 gadi:

   • Java, Angular, Spring Boot, MySQL – full-stack aplikācija;
   • MS SQL Server – datu bāzes izstrādātājs;
   • Android – full-stack aplikācija;
   • GitHub repozitorijs;
   • WEB Application servers – Apache Tomcat, Apache2;
   • Skolēnu IT projekti;

Nodarbības notiks Jelgavas 2.pamatskolā sestdienās:

plkst.12.00 - 14.00 - skolēni 10-13 gadi; plkst.15.00 - 17.00 - skolēni 14-16 gadi.

No iesācēja līdz Full-stack developer līmenim.

Pierakstīšanās līdz 28.septembrim, pirmā nodarbība būs 29.septembrī.

Informācija un pierakstīšanās: tālr. 26387702, e-mail: [email protected].

Piektais apliecinājums

Jūlija nogalē Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūta Tālākizglītības centrs organizēja skolotājiem profesionālās pilnveides programmu 36 stundu apjomā "Skolēna izziņas aktivitātes un radošuma veicināšana mācību procesā par mežu". No skolas šajā programmā piedalījās skolotāja Laura Vismane. Kursu noslēgumā a/s "Latvijas valsts meži" izglītības programmas "Mamma daba" ietvaros tika izvērtēts skolu ieguldījums. Jelgavas 2. pamatskola šogad saņēma jau piekto apliecinājumu savai aktīvai darbošanās izglītojošā programmā "Mamma daba".

                                                      DSC_0122.JPG

Zinību diena

Svinīgais pasākums, veltīts jaunajam mācību gadam,

notiks 3. septembrī plkst. 10.00 pie skolas centrālās ieejas.

Pirmsskolas sagatavošanas grupām svinīgais pasākums,

veltīts jaunajam mācību gadam,

notiks 3. septembrī plkst.12.00 skolas aktu zālē.

Skolas vadība

Var pieteikties pabalstiem jaunajam mācību gadam

Jelgavā deklarēto bērnu un skolēnu vecāki līdz 15. augustam Jelgavas Sociālo lietu pārvaldē (JSLP) var iesniegt iesniegumu pabalstu saņemšanai jaunajā mācību gadā, kā arī iztikas līdzekļu deklarāciju trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes statusa iegūšanai. Laicīgi iesniedzot pieteikumu, pabalsti tiks nodrošināti no 1. septembra.

Vairāk informācijas http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/var-pieteikties-pabalstiem-jaunajam-...

Latvijas skolu reitings 2018

                                             skolureitings_intro-01.jpg

Latvijas skolu reitingā šogad iekļuvušas septiņas pilsētas skolas, to starpā arī mūsu skola. Mazo skolu grupā esam 48. vietā valstī. Reitinga rezultāti parāda, ka skolā strādājam ar talantīgajiem skolēniem, tas ir viens no daudzajiem darba virzieniem skolā, un par 48.vietu ir arī augstākas vietas.

                         1_12.png

Esam pamanīti un novērtēti! Paldies visiem par ieguldīto darbu! Mums visiem ir kur tiekties jaunajā mācību gadā. Lai izdodas!

Ar Latvijas skolu reitingu var iepazīties mājaslapā www.skolureitings.lv.                        

Apsveikums

Cienījamie absolventi, pedagogi un vecāki!

Pilsēta un tās izglītība attīstās kopsakarībā. Izglītības virsmērķis ir veidot cilvēku, kas šo attīstību veicina un ir gatavs pats dinamiskās pārmaiņas arī iniciēt. Gudri skolēni ir daļa no gudras pilsētas.

Šodien absolventiem noslēdzas tikai viens no izaugsmes posmiem, un katrs atskaites punkts ir jauna izaicinājuma sākums. Un tas ir atskaites punkts ne tikai tiem, kas mācās, bet arī tiem, kas dod zināšanas un tiem, kas gādā, lai mūsu jaunā paaudze skolotos un studētu. Izglītībā kaut ko paveikt var tikai un vienīgi sadarbojoties, lai panāktu labāko iespējamo rezultātu katra jaunā cilvēka nākotnes karjeras pamatu izveidei. Novēlu jums būt neatlaidīgiem un neapturamiem, virzoties uz mērķi, katram izdarīt savu izvēli karjeras veidošanā un sasniegt iecerēto. Līdzekļi tā sasniegšanai ir vēlme un zināšanas.

Mums aug stipra un gudra jaunā paaudze. Esmu pārliecināts, ka gudrā pilsētā strādās un dzīvos gudri cilvēki, kuri ir pilsētas izaugsmes un attīstības garants. Tādēļ saku paldies ikvienam no Jums par ieguldījumu nākotnē, un nākotne ir šeit - Jelgavā! Mēs visi kopā esam Jelgava!

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš

Izlaidums 2018

                                     15.jūnijs

                            plkst.16.00

 

                                      IZLAIDUMS

                            9.KLAŠU SKOLĒNIEM

Skolnieku E-kartes

 

Fotogrāfija no:

Pieteikšana

Pasūtīšana/Izgatavošana

Jauna karte

Skolas

Skolā, 68.kab.

Bankā

Skolas maiņa

Skolas

Skolā, 68.kab.

Bankā

Beidzies termiņš

Skolas

Skolā, 68.kab.

Bankā

Pazaudēta/bojāta

Var atstāt esošo fotogrāfiju/vai, ja klients vēlas jaunu, tad no skolas

 

Bankā

Papildus skolēnu fotografēšanās notiks 28. un 29.augustā no plkst.10.00 - 12.00.

Laiks, kad ierasties SEB filiālē noslēgt līgumu (1.klases): 02.07.2018. - 08.07.2018.

Laiks, kad ierasties SEB filiālē pagarināt karti (2.-9.klases): 01.07.2018. - 31.08.2018.

Jauna E-karte vai skolas maiņa:

   1. Skolnieks tiek nofotografēts skolā;
   2. Skolas darbinieks 3 darba dienu laikā informāciju par skolnieku un fotogrāfiju nosūta Jelgavas Izglītības pārvaldei;
   3. Jelgavas Izglītības pārvalde nosūta informāciju bankai par skolnieku ar jauno fotogrāfiju;
   4. Vecāks, ierodas bankā, ne ātrāk kā pēc 4 darba dienām, skaitot no pieteikuma uzrakstīšanas skolā, ar savu un skolnieka dokumentu (vecāka pase vai ID apliecība; bērna dzimšanas apliecība un ja ir pase vai ID apliecība), un aizpilda pieteikumu par kartes izgatavošanu skolniekam. Skolniekam pašam obligāti uz banku nav jānāk, jo viņu pārstāv vecāki vai aizbildņi.
   5. Izgatavotā karte tiek nosūtīta pa pastu uz klienta norādīto adresi;
   6. Klients aktivizē saņemto karti internetbankā.

E-kartei beidzies/beigsies derīguma termiņš:

   1. Skolnieks tiek nofotografēts skolā;
   2. Skolas darbinieks 3 darba dienu laikā informāciju par skolnieku un fotogrāfiju nosūta Jelgavas Izglītības pārvaldei;
   3. Jelgavas Izglītības pārvalde nosūta informāciju bankai par skolnieku ar jauno fotogrāfiju;
   4. Vecāks, ierodas bankā, ne ātrāk kā pēc 4 darba dienām, skaitot no pieteikuma uzrakstīšanas skolā, ar savu un skolnieka dokumentu (vecāka pase vai ID apliecība; bērna dzimšanas apliecība un ja ir pase vai ID apliecība), aizpilda pieteikumu par kartes izgatavošanu skolniekam;
   5. Izgatavotā karte tiek nosūtīta pa pastu uz klienta norādīto adresi;
   6. Klients aktivizē saņemto karti internetbankā.

Pazaudēta/bojāta E-karte:

   1. Vecāks ierodas bankā ar savu dokumentu (pase vai ID apliecība), aizpilda pieteikumu par kartes aizvietošanu skolniekam;
   2. Izgatavotā karte tiek nosūtīta pa pastu uz klienta norādīto adresi;
   3. Klients aktivizē saņemto karti internetbankā.

Informācija par karšu izmaksām:

SEB

https://www.seb.lv/ikdienas-pakalpojumi/norekinu-kartes/jelgavas-pilsetas-transporta-karte#cenradis-un-nosacijumi

Norvik

https://www.norvik.eu/lv/t-townsmen-card?client=personal-charges&category=payment-cards&service=t-townsmen-card

Ja skolēns vēlas Norvik bankas skolēna apliecību (Mastercards), fotografēšanās jāveic Norvik filiālē (Katoļu ielā 18 "Vivo centrs").

Lapas