Lielā Talka - 2018

                                   talka_2018_1.jpg

             LIELĀ TALKA JELGAVAS 2.PAMATSKOLĀ    PLKT. 8.30 - 12.00

Plkst. 8.30 pulcējamies pie skolas Lielajā talkā. Strādāsim skolas teritorijā, Būriņu ceļā, a/s "Latvijas valsts meži" Viesturu iecirknī un atpūtas kompleksā "Grantiņi". Darba ir daudz! Pēc talkas tusiņš skolas pagalmā. Jāģērbjas atbilstoši laika apstākļiem! Jau iepriekš paldies visiem par atsaucību!

Skolas vadība

Dziesmu festivāls „Mūsu dziesmas skan Latvijai”

Šajā mācību gadā tika atjaunota sena skolas tradīcija – Dziesmu festivāls. Pirms tam skolēni bija devušies muzikālajos ceļojumos pa Eiropu, dziesmas ir bijušas veltītas skolai... Šo sarakstu varētu turpināt, taču šogad festivāla moto bija „Mūsu dziesmas skan Latvijai”.

Sākot ar pirmsskolas sagatavošanas grupu audzēkņiem, katra klase izvēlējās latviešu autora vai latviešu tautas dziesmu. Kādas dziesmas dziedāja mūsu audzēkņi? Sākot ar tik populāro tautas dziesmu „Kur tu teci, gailīti mans?” un beidzot ar „Prāta vētras” hitu „Debesis iekrita tevī”, kā arī tik populāro L.Reinika un M.Freimaņa „Es skrienu”, ko izpildīja 9.b klase. Īpašs skanējums bija 6.b klases izpildītajai R.Paula „Laternu stundā”, ko kādreiz dziedāja latviešu estrādes zvaigzne Nora Bumbiere, bet skolas festivālā ar savu klasi to dziedāja Noras Bumbieres mazmeita Melānija Beļinova. Pārsteigumu visiem sagādāja 5.b klase tik netradicionāli izpildot latviešu tautas dziesmu „Tūdaliņ, tagadiņ”. Sākumklašu posmā populāras izrādījās 4.vidusskolas direktora A.Celma sarakstītās dziesmas – „Zīmējumi” un „Rūķu maršs”.

Dziesmu festivāls apliecināja, ka tas skolā ir atgriezies ar jaunu elpu un ir tik nepieciešams. Gatavošanās festivālam īpaši saliedēja klašu kolektīvus, deva iespēju skolēniem radoši izpausties, kā arī tika dota iespēja katram baudīt klausītāju applausus. Īpašs paldies klašu audzinātājiem par savu skolēnu sagatavošanu mūzikas svētkiem. Vērojot no malas klašu audzinātāju līdzpārdzīvošanu, droši var apgalvot, ka dažs klases audzinātājs varētu pretendēt uz Vispārējo latviešu dziesmu svētku virsdiriģenta titulu. Paldies visiem par līdzpārdzīvošanu un skolēnu sagatavošanu. Īpaši pateicības vārdi mūzikas skolotājiem Irinai Zinovičai un Vladimiram Ļvovam. Skolas mūzikas svētkus ar savu klātbūtni pagodināja arī bijusī mūzikas skolotāja Ludmila Kondratjeva.

Meža olimpiāde Tērvetē

Aprīļa beigās Tērvetē tradicionāli notiek a/s „Latvijas valsts meži” rīkotā Meža olimpiāde. Jau vairākus gadus iekļūstam olimpiādes finālā. Meža olimpiādes dalībniekus mēs skolā saucam par „Mežotājiem”, un „Mežotāju” komanda  balstījās šogad uz 7.c klases skolēniem. Gatavošanās olimpiādei notika nopietni, taču citas komandas izrādījās par mums stiprākas. Apkopojot rezultātus – mums 9. vieta republikā. Esam lieli malači! Esam ieguvuši Pateicības rakstu un dāvanu karti līdz 40 personām Tērvetes dabas parka apmeklējumam.

Paldies „Mežotāja” komandai par labo sniegumu un godprātīgo attieksmi! Paldies skolotājām Dacei Timermanei un Laurai Vismanei par komandas sagatavošanu Meža olimpiādei!

                                                                    30001.JPG

„Putnu pavasaris” Jelgavas pilsētas vispārizglītojošajām skolām

Vēlamies apgalvot, ka sāk veidoties pilsētas mēroga tradīcija. Pagājušajā mācību gadā pirmo reizi uzaicinājām pie sevis pilsētas skolu komandas uz „Putnu pavasari”, kas notika skolas telpās. Plānojot „Putnu pavasari” šogad, nolēmām, ka tas notiks ārpus skolas, un savu teritoriju viesmīlīgi piedāvāja atpūtas komplekss „Grantiņi” Svētes pagastā. Bijām uzaicinājuši arī piedalīties mūsu sadarbības partnerus no Inčukalna pamatskolas.

Laiks bija ļoti vējains, taču, ja esam attiecīgi saģērbušies, tad nav sliktu laika apstākļu. Skolu komandas darbojās dažādās stacijās, kas bija izvietotas visā „Grantiņu” teritoriju. 6.klašu komandām vajadzēja prezentēt mājas darbu, atpazīt putnu balsis, uzzīmēt dabas aizsardzību vēstošo plakātu, parādīt savu fizisko sagatavotību un veiklību, kā arī uzmeistarot putnu būrīti, ko katra komanda paņēma līdzi kā ciema kukuli, lai novietotu savas skolas teritorijā. Tieši putnu būrīša uztaisīšana apliecināja, cik katra komanda spēj salidēti sadarboties. Izrādījās, ka pat jau no sagatavotām sagatavēm uztaisīt būrīti nemaz nav tik vienkārši. Apkopojot rezultātus, katras skolas komanda saņēma Pateicības rakstu kādā konkrētā nominācijā. Paldies mūsu kolēģiem no 5.vidusskolas, 1.internātpamatskolas, 4.sākumskolas, 4.vidusskolas, Tehnoloģiju vidusskolas un Inčukalna pamatskolas par atsaucību dalībai „Putnu pavasarī”.

Īpaša pateicība skolotājām Svetlanai Meļnikai un Laurai Vismanei par pasākuma sagatavošanu. Protams, arī visem skolotājiem, kas darbojās stacijās un skolēniem brīvprātīgajiem. Paldies mūsu sadarbības partneriem no Sabiedrības integrācijas pārvaldes par atbalstu organizatorisko jautājumu risināšanā.

                DSC_0355.JPG     DSC_0407.JPG

Vairāk bildes skatīties sadaļā "Fotogalerija".

„Putnu pavasaris” „zaļajām” PII

Doma par kopīgu „zaļo” pasākumu radās mācību gada pašā sākumā, kad devāmies uz Latvijas Nacionālo bibliotēku saņemt Latvijas Vides izglītības fonda apliecinājumu Eko skolas vētniecības statusam šajā mācību gadā Jelgavas pilsētā. Šajā pasākumā PII „Lācītis” un „Zīļuks” saņēma Eko izglītības iestāžu karogus.

2018.gada 21.aprīlī skolas teritoriju pieskandināja putnu balsis jau paša rīta, un pirmsskolas sagatavošanas grupu audzēkņus gaidīja daudzas interesantas radošās darbnīcas. „Putnu pavasarī” bija ieradušies piedalīties PII „Lācītis”, „Zīļuks” un „Zvaigznīte” audzēkņi. Katra komanda izlozēja savu nosaukumu atbilstoši pasākumā tēmai: „Zvirbulēni”, „Pūcītes”, „Zīlītes”un „Strazdiņi” piedalījās „Putnu pavasarī”. Bērni kopā ar savām audzinātājām meistardarbnīcās zīmēja putnus, mēģināja uzminēt skanošās putnu balsis, darbnīcā „Protu, protu” meistaroja ligzdiņas putniem, kā arī  putnu būrīti, kuru kā ciema kukuli paņēma līdzi, lai novietotu sava bērnudārziņa teritorijā. Visiem bērniem patīkama uzturēšanās bija pie Meža raganiņas, kas cienāja tikšanās dalībniekus ar zāļu tēju, medu, pašas salasītām un izžāvētām dzērvenēm. Tikšanās noslēdzās ar visiem tik pazīstamo „Putniņu deju”. 21.aprīļa dienas rīta puses cēliens pagāja kā viens mirklis. Esam pārliecināti, ka šādas tikšanās būs arī turpmāk, jo tās ļauj mums vienam otru tuvāk iepazīt un sadraudzēties.

Paldies Jelgavas pilsētas PII „Lācītis”, „Zīļuks”, „Zvaigznīte” kolēģiem par atsaucību un vēlmi būt kopā! Paldies mūsu pašu audzinātājām Svetlanai Pančenko, Natālijai Rozenbergai par „Putnu pavasara” sagatavošanu!

Konkurss „Laiks iespējām”

Jelgavas pilsētas domes rīkotajā skolotāju darba kvalitātes konkursā „Laiks iespējām” no mūsu skolas pieteicās dalībai angļu valodas skolotāja Jekaterina Leskavniece un dabaszinību skolotāja Svetlana Meļnika.

2018.gada 17.aprīlī konkursa žūrijas locekļi apmeklēja atklāto angļu valodas stundu stundu 4.a klasē un atklāto dabaszinību stundu 5.b klasē. Dalība šajā konkursā mūsu kolēģem ir veiksmīga jebkurā gadījumā, jo tā ir milzīga pieredze profesionālajā izaugsmē. Paldies kolēģēm par ieguldīto darbu, gatavojoties konkursam „Laiks iepējām”!

"Jautrie starti"

Katru gadu pavasarī skolā notiek stafešu sacensības „Jautrie starti”. Šajās sacensībās tradicionāli piedalījās vienmēr vecāko klašu skolēnu un skolotāju komandas, taču šogad tām pievienojās skolēnu vecāku komanda un Zemgales reģiona Valsts policijas komanda. Policijas darbinieki vienmēr ir gaidīti skolā Drošības mēneša pasākumu laikā, kā arī klases ar saviem klašu audzinātājiem labprāt dodas mācību ekskursijās uz Valsts policiju. Taču šoreiz Valsts policijas darbinieki bija kā viesi mūsu skolā. Arī līdzjutēji īpaši šim pasākumam bija sagatavojušies.

Apkopojot stafešu rezultātus, 1.vietu ieguva mūsu viesi, Zemgales reģiona Valsts policijas komanda, 2.vietā – skolotāju komanda, 3.vietu dalīja vecāko klašu skolēnu komanda un skolēnu vecāku komanda. Sacensību pozitīvā gaisotne virmoja ne tikai sporta zālē, bet visā skolā. Sporta pasākuma noslēgumā tika izteikta vēlme, ka šādās sporta aktivitātēs tiekamies, uzsākot jauno mācību gadu.

Paldies visiem par piedalīšanos un atsaucību!

                                                 DSC_0142_1.JPG

Vairāk foto sadaļā "Fotogalerija".

Kursi skolotajiem

2018.gada 12.aprīlī skolotājiem notika kursu „Kompetenču pieeja mācību saturā” otrā nodarbība, kuru vadīja LU Inovāciju centra pasniedzējs Uldis Dzērve. Skolotāji bija prezentēja savu mājas darbu, kas paredzēja uzdevumu sagatavošanu trīs līmeņos. Kursu laikā skolotāji kopā ar pasniedzēju meklēja atbildes uz jautājumu, kādiem jābūt uzdevumiem, kādam ir jābūt mācību procesam, kas veicinātu skolēnu iedziļināšanos mācīšanās laikā. Skolotāji arī saņems 6 stundu kursu apliecinājumus.

                    DSC_0021_0.JPG     DSC_0022_0.JPG

"Jaunie pētnieki"

2018.gada 11.aprīlī notika Jelgavas pilsētas dabaszinību konkurss 1.-6.klašu skolēniem “Jaunie pētnieki.

Mūsu skolas 4.klašu komanda “Augu pazinēji” saņēma atzinību par dalību konkursā. Apsveicam!

Paldies skolotājai Svetlanai Meļņikai par skolēnu sagatavošanu konkursam!

                                                                    CCI11042018.jpg

Pasākums "VIP"

2018.gada 10.aprīlī notika pasākums Jelgavas pilsētas 3.klasēm “VIP – Veiksme. Intuīcija. Prāts”.

Mūsu skolas 3.klašu komanda: Markus Nikolajs Bakmāsters, Ruslans Lepins-Žagars, Marija Kravčenko, Agata Busigina, Aleksandrs Rots.

Apsveicam ar 2.vietu konkursā un nomināciju “Mīļākā pasaka”.

Paldies angļu valodas skolotājām Jekaterinai Leskavniecei un Karīnai Jablonskai par skolēnu sagatavošanu!

CCI11042018%20%281%29.jpg     6A173F04-FF9C-4433-942E-EF8501C1E93E.jpg     CCI11042018_0001.jpg

Lapas