“Bērnu un Jauniešu žūrija”

Bibliotēkā joprojām gaida 9 un 10 gadīgos aktīvos lasītājus, kas vēlas piedalīties "Bērnu un Jauniešu žūrijā 2017". Līdz janvārim ir jāizlasa tikai 6 interesantas grāmatas latviešu valodā 9+ vecumam.

Ļoti gaidām bibliotēkā!

                                                                     IMAG0412.jpg

Bibliotēkas labākie lasītāji oktobrī

 1. Vladislava Arhipova, 5.c klase
 2. Viktorija Kapicka, 3.c klase
 3. Alisa Gursakova, 2.b klase
 4. Mihails Jakovenko, 6.b klase
 5. Kira Černeja, 2.b klase
 6. Ariadna Deordica, 3.a klase
 7. Alevtina Petrova, 3.b klase
 8. Liliāna Aleksandrova, 9.b klase
 9. Sofija Rezjapkina, 3.c klase
 10. Eleonora Veršilovska, 2.b klase

Grāmatas ir tikai viena no tvertnēm, kur glabājam to, ko baidāmies aizmirst. Grāmatām pašām nav maģiska spēka. Šis spēks ir tam, kas grāmatās pateikts, tam, kas Visuma gabaliņus mūsu priekšā sadiedz vienotā veselā.

/Rejs Bredberijs, “451 grāds pēc Fārenheita”/

                                                  473659932.jpg

 

Bibliotekārās stundas

Oktobra mēnesī bibliotēkā noritēja Bibliotekārās stundas 2.-7.klases skolēniem.

Bibliotekārās stundas mērķis bija atkārtot Bibliotēkas lietošanas noteikumus, iepazīstināt skolēnus ar informāciju par jaunumiem bibliotēkā, pārrunāt lasīšanas jēgu cilvēka dzīvē, pastāstīt par skolas bibliotēkas krājumu, grāmatu un citu bibliotēkas materiālu izmantošanas termiņiem, kā arī dzirdēt skolēnu domas par dažādām lietām.

Mazāko klašu skolēniem bija interesanti piedalīties sarunās, kur uz uzdotajiem jautājumiem bija daudz un dažādas atbildes, un arī labi argumenti un pamatojumi savām domām. Lielāko klašu skolēni ne tikai atbildēja uz jautājumiem, bet arī izteica vērtīgus priekšlikumus skolotājiem un bibliotekāriem.

Stundas laikā skolēniem notika neliela interesanto faktu viktorīna, kur bija jāatbild uz tādiem jautājumiem kā – kāda ir lielākā grāmata pasaulē, kāda ir smagākā grāmata pasaulē un kura ir visdārgākā grāmata u.c. Tāpat apskatījām skolas bibliotēkas krājumā esošās grāmatas – lielāko, smagāko, mazāko, biezāko grāmatu, daiļliteratūras un mācību grāmatas digitālā formātā.

Runājot par lasīšanas nozīmi cilvēka dzīvē, uz jautājumu “Kāpēc ir jālasa?”, dzirdējām dažādas atbildes – papildinās vārdu krājums, tiek iegūtas jaunas zināšanas, raisās fantāzija, tiek patīkami pavadīts laiks u.c. Ļoti interesanta bija atbilde zinātnisku pētījumu, ka – lasot 30 minūtes dienā, cilvēka mūžs pagarinās par 2 gadiem. Starp izvēli - vai lasīt papīra formāta vai labāk digitālo/elektronisko grāmatu, jaunieši priekšroku deva papīra izdevuma grāmatas lasīšanai. Lasīt veicināšanas attīstīšanai vecāko klašu skolēni izteica priekšlikumu, ka skolotājiem ir jāiestudē neliels teatrāls uzvedums par grāmatas saturu un jāparāda jauniešiem.

Skolēnu un skolotāju kopīgi izdarītais secinājums - vienaudži nepietiekami lasa, ir patiess. Lai mainītos jauniešu attieksme pret lasīšanu ir jāmainās attieksmei pret lasīšanu arī pieaugušajiem.

                                                                      IMAG0381.jpg

Piedalies žurnāla “Ilustrētā Junioriem” rīkotajos konkursos!

Kosmosa pētnieks

Astronautus esam ieraduši redzēt lielos, baltos skafandros. Uz mirkli ļauj vaļu radošumam un izgudro jaunu ietērpu Visuma izzinātājiem. Zīmē, līmē, krāso, apraksti un padalies ar mums savās idejās!

Noteikumi. Darbiņu vai fotogrāfiju līdz 15.novembrim sūti elektroniski [email protected]  vai pa pastu: Andrejostas ielā 17, Rīgā; ar norādi "Kosmosa pētnieks".

Noķer salnu

Ņem rokās fotoaparātu vai mobilo tālruni un dodies salnas medībās. Tā var būt jebkur – apsarmojušā zālē, apledojušās peļķēs... Esi acīgs, bildē un savu darbiņu sūti mums elektroniski [email protected]  līdz 15.novembrim ar norādi "Bites konkursam".

Radošais konkurss

Ar ko tev saistās Latvija? Kas mums ir tāds, kā nav nekur citur pasaulē? Ar ko tu lepojies visvairāk? Parādi mums! Zīmē, līmē, griez, lipini vai veido, darbiņa fotogrāfiju kopā ar aprakstu sūti uz [email protected]  un tiec pie pārsteiguma balvām.

“Stāstnieku konkurss”

...Vai tev gadījies piedzīvot ko neparastu, kam pēc tam bijis grūti noticēt? Varbūt esi saticis savu elku, iekūlies negaidītā piedzīvojumā vai atradis ko pavisam neticamu? Raksti stāstu un tiec pie grāmatas, kas stāsta par neticamo!...

Noteikumi. Stāstu līdz 15.decembrim sūti elektroniski uz adresi [email protected]  pa pastu: Andrejostas ielā 17, Rīgā; ar norādi "Stāstnieku konkurss".

Vairāk informācijas par konkursiem https://junioriem.lv/category/konkursi/

Rīcības dienas

Latvijas Vides fonda  Rīcības dienas  notiek no 30.10. – 05.10.2017. Mūsu skola pirmo gadu piedalās Rīcības dienās, un tā ir mūsu pirmā pieredze. Rīcības dienu aktivitātes sākās pirmdien ar pulcēšanos skolas zālē, lai kopīgi apliecinātu savu atbalstu zaļajai pasaulei. Ar pirmdienu sākās arī konkurss „Mūsu skolā vistīrākie šķīvji!”, kas atgādinās visiem mums ar cieņu izturēties pret ēdienu, kas atrodas mūsu šķīvjos. Skolas bibliotēkā un 2. stāva gaitenī skolas bibliotekāres ir sarūpējušas īpašu literatūru par eko aktualitātēm pasaulē, 3. stāva gaitenī  pašu veidots „Zaļais stūrītis”, kur centrālā vieta atvēlēta mūsu pašu cieņas apliecinājumiem dabai. Visas nedēļas laikā klasēs notiks klases stundas „Cilvēks kā paterētājs”, skolas zāle divas dienas pārvērtīsies par kino seansu zāli, kur varēs noskatīties filmas par dabas aizsardzības problēmām. Šajā nedēļā arī plastmasas maisiņiem pateiksim lielu: „NĒ!”, kas, gribas ticēt, kļūs par ikdienas ieradumu un veikalos mums roka vairs nestiepsies pēc kārtējā plastmasas iepirkumu maisiņa, jo mums katram līdzi būs auduma iepirkuma maisiņš vai soma.

       DSC_0023_1.JPG     DSC_0034_0.JPG     DSC_0041.JPG

Pieredzes apmaiņas seminārs Tallinas Kestlinas krievu ģimnāzijā

No 26.10. – 28.10.2017. skolotāju grupa piedalījās seminārā Tallinas Kestlinas krievu ģimnāzijā „Mainām macību vidi”. Skolēnu motivācija mācībām ir aktuāla tēma arī Igaunijas kolēģiem. Ļoti uzrunājoša bija igauņu kolēģes Ludmilas Roždestvikas nodarbība par nākotnes skolu, kuras laikā bija iespēja pārliecināties par milzīgajām pārmaiņām mūsdienu sabiedrībā. kompetencēm, prasmēm un skills. Pēc tam tālāks ceļš tika mērots uz Kurresāres ģimnāziju, kas uzsākusi darbu pēc iespaidīgas renovācijas. Semināra laikā tika atrunāta turpmākā sadarbība ar mūsu igauņu kolēģiem. Seminārā piedalījās direktore I.Keiša, direktores vietnieces mācību jomā J.Rjazanceva un J.Ševčenko, kā arī skolotāji O.Grundāne, M.Dzerkalis un sociālā pedagoģe K.Badjanova.

Vecāku diena

Aicinām Jelgavas 2.pamatskolas 1.-9.klašu skolēnu vecākus apmeklēt

VECĀKU DIENU

2017.gada 8.novembrī no plkst.17.00 - 19.00.

Jums būs iespēja satikt un individuāli pārrunāt mācību un audzināšanas jautajumus ar:

   • klases audzinātāju,
   • mācību priekšmeta skolotāju,
   • skolas administrāciju.

Lai veiksmīgāk organizētu Vecāku dienu, lūdzam pieteikties skolas mājas lapā elektroniski, ierakstot vēlamajā laikā skolēna klasi, vārdu un uzvārdu.

Skolas administrācija.

Izlietoto bateriju vākšanas konkurss “TĪRAI LATVIJAI!”

Līdz 2018.gada 28.februārim skolēni un skolotāji - esam cītīgi bateriju vācēji un zaļās vides saglabātāji, nesam izlietotās baterijas uz skolu un metam bateriju kastē pie dežurantes.

                                                                       TL-B-2017.jpg

Konkurss „Skaļā lasīšana”

Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) uzsāk jaunu Skaļās lasīšanas sacensību. 11 – 12 gadus veci 5. un 6. klašu skolēni visā valstī var sākt gatavoties aizraujošam pirmās kārtas konkursam savās skolās un bibliotēkās.

Mūsu skola piedalās visā Latvijā notiekošā konkursā "Skaļā lasīšana". Latviešu valodas skolotājas jau aktīvi darbojas stundās, veicinot grāmatu lasīšanu latviešu valodā un izvirzot skolēnus, kas varētu piedalīties šajā konkursā. Mūsu skolā pusfināls notiks novembrī.

Konkursā:

  • skaļi un izteiksmīgi jālasa fragmentu no grāmatas auditorijas priekšā,
  • grāmatai jābūt latviešu valodā,
  • dalībniekus vērtē žūrija.

Fināls notiks Jelgavas Kultūras namā 2018.gada martā.

Aicinām piedalīties konkursā!

                                                           open_book.jpg

Pilsētas latviešu valodas olimpiāde

2017.gada 20.oktobrī notika Jelgavas pilsētas latviešu valodas olimpiāde.

Mūsu skolas rezultāti:

 • 1.vieta Anastasija Kaņina (8.b klase),
 • 2.vieta Darja Antoņenko (8.b klase), Aļina Maškovska (7.a klase),
 • 3.vieta Alisija Stuglīte (7c klase).
 • Atzinība par labiem rezultātiem – Darjai Lukjančikovai (7.a klase).

Apsveicam skolēnus par sasniegumiem olimpiādē! Paldies skolotājām Sandai Aizupei un Dacei Timermanei par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Anastasija Kaņina, Darja Antoņenko un Aļina Maškovska ir uzaicinātas uz valsts olimpiādi, kas norisināsies 24.11.2017. Rīgas 15. vidusskolā. Apsveicam un vēlam panākumus!

Lapas