Komanda "Čiekuri" finālā!

Ir noslēgusies LVM Meža olimpiādes konkursa otrā kārta, kurā noskaidrotas tās 10 komandas, kuras 26. aprīlī tiksies Latvijas valsts mežu dabas parkā Tērvetē, lai cīnītos par galveno balvu – izzinošu ārzemju ekspedīciju.

Jelgavas 2. pamatskolas komanda "Čiekuri" ir iekļuvusi finālā. Apsveicam!

Jaunie 4 atkritumu konteineru komplekti skolā

Jau otro gadu mēs skolā šķirojam atkritumus. Vēl ir neapzinātas vietas skolā, kur var papildus novietot konteinerus atkritumu šķirošanai. Skola no pašvaldības finansējuma iegādājās 4 jaunus komplektus par 203 eiro.

                                                             DSC_0075_0.JPG

Skolas vides sakārtošana

Otrā stāva foajē satikās skolas simbols Gudrā pūce, talismans Skursteņslauķis un viņiem pievienojās vēl viens talismans – pozitīvās uzvedības talismans Lapsiņa. Izveidotajā stendā ir vienkāršs atgādinājums: ”Katram skolēman ir tiesības netraucēti mācīties un katram skolotājam ir tiesības netraucēti vadīt stundu”, kā arī mūsu skolas vērtības: Mīlestība, Mērķtiecība, Uzņēmība, Profesionālisms, Radošums, Veselība, Atsaucība, Ģimene, Līdzatbildība, Cieņa, Pilsoniskums, Viedums, Sadarbība, Atbildība, Godīgums, Saskaņa, Pateicība, Devīgums, Apzinīgums, Zināšanas, Darbprieks. Skolas katrā stāvā simboliski dzīvos sava Lapsiņa, kas sekos, kā mēs skolā uzvedamies.

                                                           DSC_0055.JPG

Daiļlasītāju konkurss

2018.gada 20.februārī notika daiļlasītaju konkurss "Riti raiti, valodiņa".

Apsveicam Jurija Bokuma (4.a klase) par godalgotu 1.vietu 3.-4.klašu grupā!

Paldies skolotājām Larisai ApeļsinovaiIngai Gredzenai!

Silto Džemperu diena – 16. februāris

Pirmo gadu skola piedalījās Starptautiskajā silto džemperu dienā, kas notika 16.februārī. Šī bija Projektu nedēļas pēdējā diena. No paša rīta Ekopadomes locekļi kopā ar skolas tehniskajiem darbiniekiem apsekoja mācību kabinetus, kā arī citas telpas un samazināja uz minimālo apkuri. Dienas beigās Ekopadomes locekļi apsekoja un izvērtēja apkures atjaunošana nepieciešamību konkrētās telpās. Šajā dienā visi bija aicināti skolā ierasties siltos džemperos, jakās un šallēs. Silto džemperu akcijas ietvaros skolas kolektīvs savāca siltās mantas tiem jelgavniekiem, kuri ziemai nepaspēja sagatavoties. Sarūpētās mantas tika nodotas Jelgavas sociālo lietu pārvaldes darbiniekiem. Starpatutiskās silto džemperu dienas aktivitātes atbalstīja arī skolas sadarbības partneri Jelgavas pašvaldības iestāde „Sabiedrības integrācijas pārvalde”.

                         DSC_0004_3.JPG     DSC_0053.JPG

Pilsētas matemātikas olimpiāde

2018.gada 2.februārī notika pilsētas matemātikas olimpiāde 9.klasēm. Apsveicam Artjoma Časnoviča (9.a klase) ar ieguldīto 2.vietu!

2018.gada 16.februārī notika pilsētas matemātikas olimpiāde 5.-8.klasēm.

Apsveicam Arinu Azarēviču (5.b klase) ar ieguldīto 3.vietu, Veroniku Jefimovu (6.a klase) - ar 3.vietu un Vladislava Goļikova (8.b klase) ar 3.vietu!

Paldies skolotājām Nonnai Anohinai, Larisai Katuļskai, Valentīnai Vanagai par skolenu sagatavošanu olimpiādei!

Seminārs ar Tallinas Kesklinas ģimnāzijas kolēģiem

2018.gada 9.februārī skolā notika pieredzes apmaiņas seminārs ar sadarbības partneriem no Tallinas Kesklinas krievu ģimnāzijas „Izglītības tendences mūsdienu mainīgajā sabiedrībā 21.gadsimtā”. Bija iepēja noklausīties lekciju „Tehnoloģiju attīstības tendences mūsdienu izglītībā”.

Igaunijas kolēģi novadīja arī trīs meistarklases:

  • „Mācību vide eksaktajās mācību stundās”,
  • „Apvienotais projekts – literatūra un vēsture 5.klasēs un 6.klasēs”,
  • „Kompleksās mācīšanas un projektu aktivitāšu elementi sākumskolā”.

Sadarbība ar Tallinas Kesklinas krievu ģimnāziju jau ilgst vairāk nekā 20 gadus, taču sadarbības līgums tika noslēgts 2014.gada 13.februārī. Pieredzes apmaiņas semināri ir notikuši par bilingvālās izglītības aktualitātēm, kopīgās ārpusstundu nodarbības gan Tallinā, gan Jelgavā. Arī turpmākā skolu sadarbība tiek plānota izglītības pārmaiņu kontekstā.

Rakstu "Apgūst Igaunijas skolotāju pieredzi, kā mācīt pa jaunam" var izlasīt http://www.zz.lv/vietejas-zinas/jelgava/apgust-igaunijas-skolotaju-piere...

Seminārs

Seminārs “Izglītības tendences mūsdienu mainīgajā sabiedrībā 21.gadsimtā”

2018.g. 9.februārī

                                                                                               Programma

Plkst.13.00 – Jelgavas 2.pamatskolas direktores I.Keišas un Tallinas Kesklinas krievu ģimnāzijas direktora S.Teplova uzruna

Plkst.13.15 – lekcija “Tehnoloģiju attīstības tendences mūsdienu izglītībā”

                                Tallinas Kesklinas krievu ģimnāzijas metodiķe Ludmila Roždestvenskaja

Plkst.14.00 – 14.15 – kafijas pauze

Plkst.14.15 – pedagoģiskās meistarklases:

  • “Mācību vide eksaktajās mācību priekšmetos”, 64.kab.

          vada Ludmila Roždestvenskaja

  • “Apvienotais projekts – literatūra un vēsture 5. un 6.klasēs”, 65.kab.

          vada Tallinas Kesklinas krievu ģimnāzijas skolotāja Inna Kauc

  • “Kompleksā mācīšanas un projektu aktivitāšu elementi sākumskolā”, 67.kab.

                 vada Tallinas Kesklinas krievu ģimnāzijas direktora vietniece Elen Vaino

Plkst.15.00 – semināra noslēgums

Skolēnu skatuves runas konkurss

2018.gada 8.februārī un 15.februārī notika skolēnu skatuves runas konkursa 1.kārta.

1.klašu grupā atzinība Annai Lazarevai (1.a klase).

2.-3.klašu grupā 1.vietu ieguva Markuss Nikolajs Bakmasters (3.c klase).

4.-6.klašu grupā 2.vietu ieguva Jurijs Bokums (4.a klase).

7.-9.klašu grupā atzinība Taisijai Gricenko (9.a klase). Apsveicam!

Paldies skolotājām Olgai Kukšai, Rotai Vizulei, Irinai Dorofejevai, Anželai Gurjevai, Larisai Apeļsinovai, Ingai Gredzenai, Irinai Pļetņikovai, Dacei Timermanei par skolēnu sagatavošanu konkursam!

Jelgavas pilsētas ģeogrāfijas olimpiāde

2018.gada 8.februārī notika Jelgavas pilsētas 7.-9.klašu ģeogrāfijas olimpiāde.

Apsveicam 9.a klases skolnieci Taisiju Gricenko par izcīnīto 3.vietu! Paldies skolotājai Larisai Bļinovai par skolnieces sagatavošanu olimpiādei!

                                                                         geografija.JPG

Lapas