"Jautrie starti"

Katru gadu pavasarī skolā notiek stafešu sacensības „Jautrie starti”. Šajās sacensībās tradicionāli piedalījās vienmēr vecāko klašu skolēnu un skolotāju komandas, taču šogad tām pievienojās skolēnu vecāku komanda un Zemgales reģiona Valsts policijas komanda. Policijas darbinieki vienmēr ir gaidīti skolā Drošības mēneša pasākumu laikā, kā arī klases ar saviem klašu audzinātājiem labprāt dodas mācību ekskursijās uz Valsts policiju. Taču šoreiz Valsts policijas darbinieki bija kā viesi mūsu skolā. Arī līdzjutēji īpaši šim pasākumam bija sagatavojušies.

Apkopojot stafešu rezultātus, 1.vietu ieguva mūsu viesi, Zemgales reģiona Valsts policijas komanda, 2.vietā – skolotāju komanda, 3.vietu dalīja vecāko klašu skolēnu komanda un skolēnu vecāku komanda. Sacensību pozitīvā gaisotne virmoja ne tikai sporta zālē, bet visā skolā. Sporta pasākuma noslēgumā tika izteikta vēlme, ka šādās sporta aktivitātēs tiekamies, uzsākot jauno mācību gadu.

Paldies visiem par piedalīšanos un atsaucību!

                                                 DSC_0142_1.JPG

Vairāk foto sadaļā "Fotogalerija".

Kursi skolotajiem

2018.gada 12.aprīlī skolotājiem notika kursu „Kompetenču pieeja mācību saturā” otrā nodarbība, kuru vadīja LU Inovāciju centra pasniedzējs Uldis Dzērve. Skolotāji bija prezentēja savu mājas darbu, kas paredzēja uzdevumu sagatavošanu trīs līmeņos. Kursu laikā skolotāji kopā ar pasniedzēju meklēja atbildes uz jautājumu, kādiem jābūt uzdevumiem, kādam ir jābūt mācību procesam, kas veicinātu skolēnu iedziļināšanos mācīšanās laikā. Skolotāji arī saņems 6 stundu kursu apliecinājumus.

                    DSC_0021_0.JPG     DSC_0022_0.JPG

"Jaunie pētnieki"

2018.gada 11.aprīlī notika Jelgavas pilsētas dabaszinību konkurss 1.-6.klašu skolēniem “Jaunie pētnieki.

Mūsu skolas 4.klašu komanda “Augu pazinēji” saņēma atzinību par dalību konkursā. Apsveicam!

Paldies skolotājai Svetlanai Meļņikai par skolēnu sagatavošanu konkursam!

                                                                    CCI11042018.jpg

Pasākums "VIP"

2018.gada 10.aprīlī notika pasākums Jelgavas pilsētas 3.klasēm “VIP – Veiksme. Intuīcija. Prāts”.

Mūsu skolas 3.klašu komanda: Markus Nikolajs Bakmāsters, Ruslans Lepins-Žagars, Marija Kravčenko, Agata Busigina, Aleksandrs Rots.

Apsveicam ar 2.vietu konkursā un nomināciju “Mīļākā pasaka”.

Paldies angļu valodas skolotājām Jekaterinai Leskavniecei un Karīnai Jablonskai par skolēnu sagatavošanu!

CCI11042018%20%281%29.jpg     6A173F04-FF9C-4433-942E-EF8501C1E93E.jpg     CCI11042018_0001.jpg

Apsveikums

Pasha_2018.jpg

От имени коллектива Елгавской основной школы №2, директор Кейша Инара Адольфовна

Jelgavas pilsētas angļu valodas olimpiāde

2018.gada 6.aprīlī notika Jelgavas pilsētas angļu valodas olimpiāde 6.klasēm. Mūsu skolas 6.a klases dalībnieki bija: Artemijs Golubovs, Veronika Jefimova, Anna Maļarenko un Marija Zagorska.

Annai Maļarenko - 3.vieta. Apsveicam!

Paldies skolotājai Jekaterinai Leskavniecei par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Skolēnu vasaras nodarbinātība

Sākusies iesniegumu pieņemšana skolēnu vasaras nodarbinātībai!

Lai pretendētu uz vasaras nodarbinātību, skolēnam ir jābūt deklarētam Jelgavas pilsētā un jāsasniedz pilns 13 gadu vecums uz strādāšanas brīdi.

Vērtējot pieteikumus, priekšrocības darba piedāvājumiem tiks dota audzēkņiem ar pozitīvu attieksmi pret darbu, ja nav nodarbināts pie cita darba devēja un atbilst vismaz vienam no vērtēšanas kritērijiem:

 • ir labas sekmes un uzvedība;
 • ir aizbildnībā;
 • ir no daudzbērnu ģimenes (ģimenē ir trīs vai vairāk nepilngadīgi bērni);
 • ir no ģimenes, kurai ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss;
 • viens vai abi vecāki ir bezdarbnieki.

Audzēkņiem, kuri vēlas strādāt vasaras periodā, jāiesniedz pieteikums un vecāku vai aizbildņu apliecinājums skolas sociālam pedagogam K.Badjanovai (24.kab) sākot no š.g. 4. līdz 20.aprīlim.

Pieteikumu un vecāku apliecinājumu veidlapas var saņemt pie skolas sekretāres vai pie skolas sociālās pedagoģes.

Audzēkņu pieteikumus izvērtēs izglītības iestādes izveidota vērtēšanas komisija (līdz 14.maijam), kura arī apstiprinās nodarbinātībā iesaistīto audzēkņu sarakstu.

Vecāku diena

Aicinām Jelgavas 2.pamatskolas 1.-9.klašu skolēnu vecākus apmeklēt

VECĀKU DIENU

2018.gada 11.aprīlī no plkst.17.00 - 19.00.

Jums būs iespēja satikt un individuāli pārrunāt mācību un audzināšanas jautajumus ar:

   • klases audzinātāju,
   • mācību priekšmeta skolotāju,
   • skolas administrāciju.

Lai veiksmīgāk organizētu Vecāku dienu, lūdzam pieteikties skolas mājas lapā elektroniski, ierakstot vēlamajā laikā skolēna klasi, vārdu un uzvārdu.

Skolas administrācija.

Mūsu absolvents

Latvijas Republikas simtgades jubilejas priekšvakarā mēs sākam rakstu sēriju par izciliem Jelgavas 2.pamatskolas (bijusī 7.vidusskola) absolventiem.

Mūsu skolas absolvents, čellists Maksims Beitāns mūzikas studijas uzsāka dzimtajā Latvijā (Jelgavas mūzikas koledžā), taču vēlāk turpināja Lielbritānijas Karaliskajā Mūzikas koledžā un Šveices konservatorijā Lugano, kur Johannesa Gorickija čella klasē studē arī šobrīd. Viņš uzstājas kopš bērnības un ir 16 starptautisku konkursu laureāts, saņēmis piecus „Grand Prix”

Šobrīd Maksimam Beitānam ir lieli plāni: rudenī noslēgsies piecu gadu studijas Šveicē, paralēli visam tiek plānoti koncerti visā pasaulē, turklāt viņš aktīvi strādā pie sava festivāla organizēšanas Lugano un plāno rīkot arī starptautisku konkursu.

Nedēļas sākumā Maksims Beitāns atkal atlidojis no Lugano, lai Otrajās Lieldienās ar savu 18.gadsimtā darināto čellu uz Jelgavas kultūras nama skatuves kopā ar diriģentu Aigaru Meri un viņa vadīto orķestri atskaņotu Džona Tavenera skaņdarbu «The Protecting Veil».

Mēs patiesi lepojamies ar mūsu skolas bijušā audzēkņa sasniegumiem!

                            21742863_10211659503017942_6224734287729431809_n.jpg     26907547_10212658550433503_8519259488558360992_n.jpg

Lapas