Baltā galdauta svētki

4.maijs ir īpašs mūsu valsts dzīvē – otrā dzimšanas diena. Pirms 28 gadiem Latvijas Sociālistiskās Republikas Augstākā Padome pieņēma Deklarāciju par Latvijas Republikas  neatkarības atjaunošanu. Pirmssvētku dienā skolā jau otro gadu ienāk baltie galdauti – skolotāju istabā, 3.stāva foajē pie Latvijas Republikas karoga, arī klasēs klases stundās...

Vecāko klašu skolēniem šajā dienā notiek svinīgā sanāksme veltīta LR Neatkarības atjaunošanas dienai. Šogad uz tikšanos ar jauniešiem uzaicinājām Jelgavas Biznesa inkubatora vadītāju Ņikitu Kazakeviču, kurš 2017. gadā tika apbalvots ar Jelgavas pilsētas Goda rakstu par ieguldījumu pilsētas izaugsmē, ieguldījumu izglītības jomas pilnveidošanā un jauniešu izglītošanu. Ņikita ir dzimis un mācījies Daugavpilī, izglītību turpinājis iegūt Dānijā, strādājis Zviedrijā un tagad īsteno savus sapņus Jelgavā. Ņikitam ir tikai 26 gadi! Ko jauns cilvēks var dot sabiedrībai tur, kur viņš atrodas? Kādām ir jābūt prioritātēm dzīvē? Kā izveidot savu domubiedru komandu? Kā izvirzīt mērķus un īstenot tos? Tie bija tie jautājumi, par kuriem runāja ar 7. – 9. klašu skolēniem Ņikita. Daži 9.klašu skolēni pēc tikšanās vēlējās ar Ņikitu vēl individuāli parunāties. Tas ļoti iepriecina! Gribas ticēt, ka skolas aktu zālē bija patiesi dzirdīgas ausis vēstij, kuru jauniešiem atnesa Ņikita Kazakevičs.

J.Bisenieka fonda biznesa ideju konkurss skolēniem

Patīkama pārsteiguma ziņa pienāca 3. maijā. 7.c klases skolnieks Nikolajs Fedotovs un 9.a klases skolnieks Valentīns Monahovs ir uzaicināti uz otro kārtu savu biznesa ideju prezentācijai 10. maijā J.Bisenieka fonda biznesa ideju konkursa skolēniem ietvaros LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē.

Paldies skolotājam Mārtiņam Dzerkalim par skolēnu iedrošināšanu un atbalstu, gatavojoties konkursam! Vēlēsim veiksmi mūsu audzēkņiem un turēsim īkšķus par izdošanos! Lai veicas!

28.aprīlis - Lielā talka Latvijā!

Ar katru gadu mūsu darbi Lielās talkas ietvaros kļūst aizvien plašāki. Šogad mēs strādājām četros objektos: skolas teritorijā, sakopām Būriņu ceļa rajonu un a/s „Latvijas valsts meži” Viesturu iecirkņa rajonu un atpūtas kompleksā „Grantiņi” Svētes pagastā. Aicināti piedalīties talkā arī bija vecāki. Skolas teritorijā ar vecāku palīdzību tika labiekārtota Zaļā klase un ierīkota Sajūtu taka. Sajūtu taku sākām gatavot jau Projektu nedēļas laikā, kad vecāko klašu puiši skolotāja Mārtiņa Dzerkaļa vadībā izgatavoja kastes Sajūtu takai. Tagad šīs kastes ir piepildītas ar dažādiem materiāliem: ar mulču, granti, egļu čiekuriem, sausiem zariņiem, sūnām... Sajūtu taka ir pieejama arī Sarmas ielas mikrorajona iedzīvotājiem, kuri labprāt to arī izmanto. Labiekārtojot Zaļo klasi, īpašu atbalstu saņēmām no a/s „Latvijas valsts meži”speciālistiem. Paldies Jānim Zitānam un Sandrim Upeniekam! Tāpat vissirsnīgākie pateicības vārdi Jelgavas pilsētas KULK darbiniekiem! Paldies mūsu skolēnu vecākiem, kuru pulciņš Lielajā talkā ar katru gadu kļūst arvien lielāks!

Talkā piedalījās arī sākumklašu skolēni. 3.a klase savā klasē uz palodzes mazajos podiņos ir izaudzējusi no zīlēm ozoliņus, kurus Talkas dienā pārstādīja lielākos podos, lai mazie kociņi kārtīgi iesakņotos un norūdītos.

Lielās talkas noslēgumā pie mums ieradās mūsu draugs Cūkmens! Viņa vadībā jautrība skolas pagalmā uzsita īpašu vilni!

Lielās talkas sagatavošanā īpaši jāpateicas skolas tehniskajam personālam: Anatolijam Rjazancevam, Ilgonim Kārkliņam, Laimonim Kalnetam, Jurijam Poļakovam. Paldies arī Jelgavas Tehnikuma audzēknim Mārim, kurš mūsu skolā iziet praksi un viņa atsaucība skolas pasākumos vienkārši iepriecina. Darbi neritētu tik raiti, ja tos prasmīgi nebūtu saplānojusi direktores vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā Ella Okulova! Paldies!

Vai mēs saskaitījām, cik maisu atkritumu savācām skolas teritorijā, kura ir caurstaigājama? Vai mēs saskaitījām, cik maisu atkritumu maisu  iznesām no a/s „Latvijas valsts meži” Viesturu iecirkņa viena maza gabaliņa? Vai mēs saskaitījām , cik atkritumu maisu savācām Būriņu ceļa rajonā? Nē! Neskaitījām! Tāds nebija mūsu mērķis! Skaidrs kļuva tikai viens, izmesto atkritumu nepaliek mazāk... Diemžēl... Esam pārliecināti, ka tie skolēni, kas piedalās gadu no gada Lielajā talkā, tie nekad nepiemēlos to vietu, kurā dzīvo.

Paldies visiem par ieguldīto darbu un kopības sajūtu!

Lielā Talka - 2018

                                   talka_2018_1.jpg

             LIELĀ TALKA JELGAVAS 2.PAMATSKOLĀ    PLKT. 8.30 - 12.00

Plkst. 8.30 pulcējamies pie skolas Lielajā talkā. Strādāsim skolas teritorijā, Būriņu ceļā, a/s "Latvijas valsts meži" Viesturu iecirknī un atpūtas kompleksā "Grantiņi". Darba ir daudz! Pēc talkas tusiņš skolas pagalmā. Jāģērbjas atbilstoši laika apstākļiem! Jau iepriekš paldies visiem par atsaucību!

Skolas vadība

Dziesmu festivāls „Mūsu dziesmas skan Latvijai”

Šajā mācību gadā tika atjaunota sena skolas tradīcija – Dziesmu festivāls. Pirms tam skolēni bija devušies muzikālajos ceļojumos pa Eiropu, dziesmas ir bijušas veltītas skolai... Šo sarakstu varētu turpināt, taču šogad festivāla moto bija „Mūsu dziesmas skan Latvijai”.

Sākot ar pirmsskolas sagatavošanas grupu audzēkņiem, katra klase izvēlējās latviešu autora vai latviešu tautas dziesmu. Kādas dziesmas dziedāja mūsu audzēkņi? Sākot ar tik populāro tautas dziesmu „Kur tu teci, gailīti mans?” un beidzot ar „Prāta vētras” hitu „Debesis iekrita tevī”, kā arī tik populāro L.Reinika un M.Freimaņa „Es skrienu”, ko izpildīja 9.b klase. Īpašs skanējums bija 6.b klases izpildītajai R.Paula „Laternu stundā”, ko kādreiz dziedāja latviešu estrādes zvaigzne Nora Bumbiere, bet skolas festivālā ar savu klasi to dziedāja Noras Bumbieres mazmeita Melānija Beļinova. Pārsteigumu visiem sagādāja 5.b klase tik netradicionāli izpildot latviešu tautas dziesmu „Tūdaliņ, tagadiņ”. Sākumklašu posmā populāras izrādījās 4.vidusskolas direktora A.Celma sarakstītās dziesmas – „Zīmējumi” un „Rūķu maršs”.

Dziesmu festivāls apliecināja, ka tas skolā ir atgriezies ar jaunu elpu un ir tik nepieciešams. Gatavošanās festivālam īpaši saliedēja klašu kolektīvus, deva iespēju skolēniem radoši izpausties, kā arī tika dota iespēja katram baudīt klausītāju applausus. Īpašs paldies klašu audzinātājiem par savu skolēnu sagatavošanu mūzikas svētkiem. Vērojot no malas klašu audzinātāju līdzpārdzīvošanu, droši var apgalvot, ka dažs klases audzinātājs varētu pretendēt uz Vispārējo latviešu dziesmu svētku virsdiriģenta titulu. Paldies visiem par līdzpārdzīvošanu un skolēnu sagatavošanu. Īpaši pateicības vārdi mūzikas skolotājiem Irinai Zinovičai un Vladimiram Ļvovam. Skolas mūzikas svētkus ar savu klātbūtni pagodināja arī bijusī mūzikas skolotāja Ludmila Kondratjeva.

Meža olimpiāde Tērvetē

Aprīļa beigās Tērvetē tradicionāli notiek a/s „Latvijas valsts meži” rīkotā Meža olimpiāde. Jau vairākus gadus iekļūstam olimpiādes finālā. Meža olimpiādes dalībniekus mēs skolā saucam par „Mežotājiem”, un „Mežotāju” komanda  balstījās šogad uz 7.c klases skolēniem. Gatavošanās olimpiādei notika nopietni, taču citas komandas izrādījās par mums stiprākas. Apkopojot rezultātus – mums 9. vieta republikā. Esam lieli malači! Esam ieguvuši Pateicības rakstu un dāvanu karti līdz 40 personām Tērvetes dabas parka apmeklējumam.

Paldies „Mežotāja” komandai par labo sniegumu un godprātīgo attieksmi! Paldies skolotājām Dacei Timermanei un Laurai Vismanei par komandas sagatavošanu Meža olimpiādei!

                                                                    30001.JPG

„Putnu pavasaris” Jelgavas pilsētas vispārizglītojošajām skolām

Vēlamies apgalvot, ka sāk veidoties pilsētas mēroga tradīcija. Pagājušajā mācību gadā pirmo reizi uzaicinājām pie sevis pilsētas skolu komandas uz „Putnu pavasari”, kas notika skolas telpās. Plānojot „Putnu pavasari” šogad, nolēmām, ka tas notiks ārpus skolas, un savu teritoriju viesmīlīgi piedāvāja atpūtas komplekss „Grantiņi” Svētes pagastā. Bijām uzaicinājuši arī piedalīties mūsu sadarbības partnerus no Inčukalna pamatskolas.

Laiks bija ļoti vējains, taču, ja esam attiecīgi saģērbušies, tad nav sliktu laika apstākļu. Skolu komandas darbojās dažādās stacijās, kas bija izvietotas visā „Grantiņu” teritoriju. 6.klašu komandām vajadzēja prezentēt mājas darbu, atpazīt putnu balsis, uzzīmēt dabas aizsardzību vēstošo plakātu, parādīt savu fizisko sagatavotību un veiklību, kā arī uzmeistarot putnu būrīti, ko katra komanda paņēma līdzi kā ciema kukuli, lai novietotu savas skolas teritorijā. Tieši putnu būrīša uztaisīšana apliecināja, cik katra komanda spēj salidēti sadarboties. Izrādījās, ka pat jau no sagatavotām sagatavēm uztaisīt būrīti nemaz nav tik vienkārši. Apkopojot rezultātus, katras skolas komanda saņēma Pateicības rakstu kādā konkrētā nominācijā. Paldies mūsu kolēģiem no 5.vidusskolas, 1.internātpamatskolas, 4.sākumskolas, 4.vidusskolas, Tehnoloģiju vidusskolas un Inčukalna pamatskolas par atsaucību dalībai „Putnu pavasarī”.

Īpaša pateicība skolotājām Svetlanai Meļnikai un Laurai Vismanei par pasākuma sagatavošanu. Protams, arī visem skolotājiem, kas darbojās stacijās un skolēniem brīvprātīgajiem. Paldies mūsu sadarbības partneriem no Sabiedrības integrācijas pārvaldes par atbalstu organizatorisko jautājumu risināšanā.

                DSC_0355.JPG     DSC_0407.JPG

Vairāk bildes skatīties sadaļā "Fotogalerija".

„Putnu pavasaris” „zaļajām” PII

Doma par kopīgu „zaļo” pasākumu radās mācību gada pašā sākumā, kad devāmies uz Latvijas Nacionālo bibliotēku saņemt Latvijas Vides izglītības fonda apliecinājumu Eko skolas vētniecības statusam šajā mācību gadā Jelgavas pilsētā. Šajā pasākumā PII „Lācītis” un „Zīļuks” saņēma Eko izglītības iestāžu karogus.

2018.gada 21.aprīlī skolas teritoriju pieskandināja putnu balsis jau paša rīta, un pirmsskolas sagatavošanas grupu audzēkņus gaidīja daudzas interesantas radošās darbnīcas. „Putnu pavasarī” bija ieradušies piedalīties PII „Lācītis”, „Zīļuks” un „Zvaigznīte” audzēkņi. Katra komanda izlozēja savu nosaukumu atbilstoši pasākumā tēmai: „Zvirbulēni”, „Pūcītes”, „Zīlītes”un „Strazdiņi” piedalījās „Putnu pavasarī”. Bērni kopā ar savām audzinātājām meistardarbnīcās zīmēja putnus, mēģināja uzminēt skanošās putnu balsis, darbnīcā „Protu, protu” meistaroja ligzdiņas putniem, kā arī  putnu būrīti, kuru kā ciema kukuli paņēma līdzi, lai novietotu sava bērnudārziņa teritorijā. Visiem bērniem patīkama uzturēšanās bija pie Meža raganiņas, kas cienāja tikšanās dalībniekus ar zāļu tēju, medu, pašas salasītām un izžāvētām dzērvenēm. Tikšanās noslēdzās ar visiem tik pazīstamo „Putniņu deju”. 21.aprīļa dienas rīta puses cēliens pagāja kā viens mirklis. Esam pārliecināti, ka šādas tikšanās būs arī turpmāk, jo tās ļauj mums vienam otru tuvāk iepazīt un sadraudzēties.

Paldies Jelgavas pilsētas PII „Lācītis”, „Zīļuks”, „Zvaigznīte” kolēģiem par atsaucību un vēlmi būt kopā! Paldies mūsu pašu audzinātājām Svetlanai Pančenko, Natālijai Rozenbergai par „Putnu pavasara” sagatavošanu!

Konkurss „Laiks iespējām”

Jelgavas pilsētas domes rīkotajā skolotāju darba kvalitātes konkursā „Laiks iespējām” no mūsu skolas pieteicās dalībai angļu valodas skolotāja Jekaterina Leskavniece un dabaszinību skolotāja Svetlana Meļnika.

2018.gada 17.aprīlī konkursa žūrijas locekļi apmeklēja atklāto angļu valodas stundu stundu 4.a klasē un atklāto dabaszinību stundu 5.b klasē. Dalība šajā konkursā mūsu kolēģem ir veiksmīga jebkurā gadījumā, jo tā ir milzīga pieredze profesionālajā izaugsmē. Paldies kolēģēm par ieguldīto darbu, gatavojoties konkursam „Laiks iepējām”!

Lapas