"Skolēni eksperimentē!"

2019.gada 13.februārī Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā notika Jauno vides pētnieku forums "Skolēni eksperimentē!"

2.c klases skolnieks Boriss Barinovs saņēma atzinības rakstu par 1.vietu! Apsveicam!

Paldies skolotājai Svetlanai Meļņikai par skolēna sagatavošanu!

                                          40024_0.JPG     40035_0.JPG

Silto džemperu diena 2019

 15.februārī

“Silto džemperu diena” ir ikgadēja akcija, kuras mērķis ir izglītot sabiedrību par klimata pārmaiņām un veicināt videi un klimatam draudzīgākus paradumus. Silto džemperu dienā skolu telpās tiek nedaudz samazināta temperatūra, un visi ir aicināti uzvilkt siltāku džemperi, tādējādi arī simboliskā veidā apliecinot atbalstu iniciatīvai.

Kampaņa aizsākās 2005. gadā, kad Flandrijas reģiona Ekoskolas, Kioto protokola iedvesmotas, rīkoja pirmo Silto džemperu dienu. Tās sākotnējā ideja bija atgādināt par klimata pārmaiņu mazināšanas mērķi, aicinot veikt vienkāršas ikdienas darbības, piemēram, samazināt apkures jaudu un uzvilkt siltāku džemperi, biežāk braukt ar velosipēdu, ēst vietējo pārtiku, izslēgt elektroierīces, kad tās nelietojam, un citas līdzīgas iniciatīvas. Šajā dienā izdevās Flandrijas teritorijā uzskatāmi samazināt radītos ogļskābās gāzes izmešus, kā arī veicināt skolēnu, uzņēmēju un varas iestāžu pārstāvju informētību par klimata pārmaiņu problemātiku.

Silto džemperu diena ir arī izdevība veidot sadarbības tīklus starp skolām, organizācijām, uzņēmumiem, pašvaldībām un pat valstu valdībām, lai kopīgi sniegtu lielāku ieguldījumu siltumnīcas gāzu emisiju samazināšanā un klimata pārmaiņu novēršanā. Latvijā Ekoskolas akcijā aktīvi iesaistās jau vairākus gadus, un daudzas īsteno ne tikai vienojošo aktivitāti – gaisa temperatūras samazināšanu telpās, bet arī iesaista citas vietējās organizācijas, uzrunā sabiedrību, organizē diskusijas un konkursus par klimata tēmu, rīko nodarbības ārā, tā taupot arī elektrības resursus, un daudzas citas aktivitātes.

Projektu nedēļa 2019

        

          11.02. - 15.02.2019.

             

                                    Projektu nedēļas vadmotīvs

                                                                   "Ūdens"        

 

 

 

 

  

 

 

Projektu nedēļas tēmu var izvēlēties šeit

Projektu nedēļas grafiku var skatīties šeit.

Latviešu valodas klubs

Jauniesiem no 13-25 gadu vecuma tiek piedāvāta iespēja apmeklēt bezmaksas latviešu sarunvalodas klubiņu "Vienkārši runājam".

Klubiņa nodarbības noritēs vienu reizi nedēļā: trešdienās no plkst.15.30 Jelgavas 2.pamatskolā.

Sīkāku informāciju par klubu var saņemt, veršoties pie Sabiedrības integrācijas pārvaldes jaunatnes lietu speciālistes L.Voveres pa talruni 63005527 vai e-pastu [email protected].

Jelgavas pilsētas ķīmijas olimpiāde

2019.gada 5.februārī notika Jelgavas pilsētas ķimijas olimpiāde.

Ar Jelgavas pilsetas Izglītības parvaldes atzinības rakstiem apbalvoti:

par 2 vietu - Deivids Kostins (9.b klase),

par 3.vietu - Margarita Anufrijeva (9.b klase),

par labiem rezultātiem - Darja Antoņenko (9.b klase).

Apsveicam skolēnus ar sasniegumiem!

Paldies skolotājai Tatjanai Beinarovičai par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Vecākiem

 

Mīļie vecāki!

Vēlos Jūs īpaši uzrunāt šajā laikā. Skolas vadības un skolotāju uzdevums ir nodrošināt mācību darbu, kā arī mazināt skolēnos psiholoģisko spriedzi, ko radījusi izveidojusies situācija ar skolu tīkla plānoto reorganizāciju. Pašlaik Jelgavas 2.pamatskola darbojas un neatkarīgi no tā, kāds būs pieņemtais lēmums 28.februārī, mēs nodrošinām mācību darbu līdz mācību gada beigām. Lai nodrošinātu mācību darbu, lai kvalitatīvi iesaistītos pilsētas olimpiādēs un konkursos, kā arī skolu sabiedriskajā dzīvē pilsētā, bērniem vienkārši ir jābūt skolā. Protams, tā ģimenes izvēle par bērna turpmākās izglītības gaitu modelēšanu. Uzskatu, ka tagad nav jārada lieka ažiotāža par pāriešanu uz citām mācību iestādēm. Jebkurā gadījumā mums visiem ar godu ir jāpabeidz 2018./2019. mācību gads, 2. mācību semestris ir tikai pašā sākumā.

Mācīsimies!

Patiesā cieņā, Jelgavas 2. pamatskolas direktore  Ināra Keiša

Meža olimpiādes pusfināls

Mūsu skolas komanda "Meža meitas" ir iekļuvusi Mammadaba Meža olimpiādes pusfinālā.

Lūdzu balsosim https://www.youtube.com/playlist?list=PLK0HeKVn1Q4-6RVGDqoSEm0qmGCZ9JHNJ.

Skolēnu skatuves runas konkurss

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā 2019.gada 4. februārī notika Skolēnu skatuves runas konkurss 1. – 6. klašu skolēniem. Šogad konkursā piedalījās 38 dalībnieki no Jelgavas pilsētas skolām.

Skolēniem augstākās pakāpes apbalvojumus piešķīra trijās klašu grupās. Augstākās pakāpes diplomu 1. klašu grupā ieguva Jelgavas 2.pamatskolas skolnieks Daņils Meņšikovs-Fiļimonovs.

4.–6. klašu grupā visaugstāk novērtēts Jelgavas 2. pamatskolas 5. klases skolnieks Jurijs Bokums. Apsveicam!

Paldies skolotājām Olgai Kukšai un Rotai Vizulei, Larisai Apeļsinovai un Ingai Gredzenai par skolēnu sagatavošanu konkursam!

                                                      DSC_0248_0.JPG

Pētījums

Ar Dynamic University pētījumu "Jelgavas pilsētas izglītības stratēģijas 2019.-2025. gadam" var iepazīties šeit.

Matemātikas olimpiāde

2019.gada 4.februārī notika Jelgavas pilsētas matemātikas olimpiāde 9.klasēm.

Apsveicam ar sasniegumiem! 3.vieta - Alisa Lazareva (9.b klase), atzinība - Deivids Kostins (9.b klase)

Paldies matemātikas skolotājai Valentīnai Vanagai par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Lapas