Lepojamies un sveicam!

2019.gada 10.aprīlī notika Jelgavas pilsētas starppriekšmetu - matemātikas un sociālo zinību olimpiāde 2.klasei.

1.vieta - Anna Lazareva (2.a klase)

2.vieta - Boriss Barinovs (2.c klase)

3.vieta - Mihails Azarēvičs (2.a klase)

3.vieta - Anastasija Samsanoviča (2.c klase)

Apsveicam ar teicamiem rezultātiem!

Paldies skolotājām Ingai Lipānei un Jeļenai Ševčenko par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Vasaras nodarbinātība skolēniem!

No 10.aprīla līdz 30.aprīlim ir sākusies pieteikumu pieņemšana skolēnu vasaras nodarbinātībai!

Vairāk informācijas

Pateicība

Pateicība Jelgavas 2. pamatskolai par iesaisti Jauniešu integrācijas un līdzdalības sekmēšanas projektā „Dzīvot, mācīties un strādāt KOPĀ”, ko laika posmā no 2017.gada novembra līdz 2020.gada martam īsteno Izglītības attīstības centrs (IAC) sadarbībā ar British Council Latvijas pārstāvniecību.

Skolas komanda jau pārliecinoši pārstāvējusi skolu un aktīvi iesaistījusies projekta norisēs, tai skaitā trīs dienu kapacitātes celšanas seminārā Siguldā un metodiskajā seminārā Rīgā, kurā stāstīja par skolā un kopienā veiktajiem darbiem.

Vairāk informācijas

Projekts “Dzīvot, mācīties un strādāt KOPĀ’’

Jelgavas 2.pamatskolas komanda ir iesaistījusies jauniešu integrācijas un līdzdalības sekmēšanas projektā “Dzīvot, mācīties un strādāt KOPĀ’’, kuru īsteno Izglītības attīstības centrs (IAC) sadarbībā ar British Council pārstāvniecību.

Mūsu skolas komandu pārstāv divas skolotājas:

Jeļena Rjazanceva (direktores vietniece izglītības jomā un vēstures skolotāja),

Jekaterina Leskavniece (angļu valodas skolotāja) un

divi skolēni: Evelīna Kovtuna (8.b klase) un Aleksandrs Šišalovs (8.c klase).

Projektā piedalās un aktīvi darbojas 15 komandas no dažādām Latvijas skolām, piedaloties daudzveidīgās radošās darbnīcās un pasākumos, sekmējot jauniešu sadarbības kompetences, pilnveidojot kritiskās un dizaina domāšanas attīstību, ka arī medijprātības izpratni mūsdienu dzīvē, virzot jauniešus uz savu personīgo un profesionālo mērķu sasniegšanu, tā veidojot apziņu par moderno patriotismu.

Projekta ietvaros mūsu skolas komanda ir piedalījusies trīs dienu izglītojošā seminārā Siguldā, gūstot vērtīgas atziņas, sadarbojoties ar jauniešiem.

Iedvesmojoties no gūtajām zināšanām un atziņām, mūsu skolas komandas jaunieši īstenoja vienu no projekta mērķiem “ Skolēns nāk pie skolēna”, tādējādi vadot audzināšanas stundas citām klasēm un piedaloties skolas Alternatīvajā mācību dienā.

Aprīlī tika ieplānots kopīgs pasākums ar Ropažu vidusskolas, Jaunogres vidusskolas, Rīgas Purvciema vidusskolas un Jelgavas 2.pamatskolas komandām.

                   20190131_140439.jpg     20190201_110656.jpg     20190201_144945.jpg

Atvērto durvju diena Jelgavas 6.vidusskolā

17.04. 2019. plkst. 15.00

Jelgavas 6.vidusskola aicina visus interesentus uz Atvērto durvju dienu,

kurā būs tikšanās ar administrāciju, sarunas ar priekšmetu skolotājiem un

skolēni neformālā vidē varēs padarboties dažādās  darbnīcās.

Reģistrācija Jelgavas 6.vidusskolas mājas lapā.

Atvērto durvju diena Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijā

Ceturtdien, 11.APRĪLĪ
 
JELGAVAS SPĪDOLAS VALSTS ĢIMNĀZIJĀ ATVĒRTO DURVJU DIENA
 
JAUNAJIEM 7. UN 10. KLAŠU SKOLĒNIEM UN VIŅU VECĀKIEM
 
Plkst.14.00 skolas zālē direktores un skolēnu stāstījums par skolas piedāvāto mācību virzienu izvēles iespējām
Plkst.15.00 skolotāju radošās darbnīcas, lai iepazīstinātu ar sociālo zinību, komerczinību un vides zinību virziena programmu aktivitātēm

Fotokonkursa rezultāti

Asociācijas "ЛАПРЯЛ" organizētājs A.Ahmatovai veltīts fotokonkurss "Я вижу всё. Я всё запоминаю, любовно-кротко в сердце берегу" notika šogad janvārī. No skolas piedalījās 4 skolnieces.

2019.gada 6.aprīli Rīgā notika uzvarētāju un nominantu apbalvošana.

Nominācijā "То пятое время года, только его словословь" ar darbu "Dabas kontrasti" 3. vietu ieguva 8.a klases skolniece Darja Lukjančikova. Apsveicam!

Paldies vizuālās mākslas skolotājai Solvitai Romanovai par skolnieču atbalstu!

                              Dasha_fotokonkurss_2foto.JPG     IMGP3375_11.JPG

Tikšanās 6.-7.klašu audzēkņiem

2019.gada 27.martā plkst. 13.30

notiks 6.klašu un 7.klašu audzēkņiem

tikšanās ar Jelgavas Spīdolas Valsts gimnāzijas vadību, lai iepazītos par mācību iespējām ģimnāzijā.

Jelgavas 2.pamatskolas vadība

Informācija vecākiem

Godājamie vecāki!

Skolas vadība 14.03.2019. saņēma LR Izglītības un zinātnes ministrijas saskaņojumu par plānotajām izmaiņām Jelgavas pilsētas izglītības iestāžu tīklā, kas paredz pievienot Jelgavas 2.pamatskolu 5.vidusskolai un 6.vidusskolai. Skolas vadība turpmāko skolas darbu plāno, pamatojoties uz Jelgavas pilsētas domes 2019.gada 28.februāra lēmumu par Jelgavas 2. pamatskolas likvidāciju. Vēlos akcentēt, ka skola līdz mācību gada beigām īstenos plānoto mācību un audzināšanas darbu saskaņā ar skolas 2018./2019.mācību gada darba plānu, kas ļaus skolai veiksmīgi iesaistīties pilsētas skolu dzīvē. Laika posmā līdz aprīļa beigām skolas vadība vēlētos apzināt informāciju par audzēkņu plānotajām turpmākajām skolas gaitām jaunajā mācību gadā. Šī informācija ļaus kolēģiem citās skolās savlaicīgi plānot savu darbu.

Pārmaiņu laiks šoreiz mūs ir skāris īpaši, taču arī šī situācija ir jāpieņem un godprātīgi jāturpina savs ikdienas darbs.

Jelgavas 2.pamatskolas direktore Ināra Keiša

Vecāku diena

Aicinām Jelgavas 2.pamatskolas 1.-9.klašu skolēnu vecākus apmeklēt

VECĀKU DIENU

2019.gada 20.martā no plkst.17.00 - 19.00.

Jums būs iespēja satikt un individuāli pārrunāt mācību un audzināšanas jautajumus ar:

  • klases audzinātāju,
  • mācību priekšmeta skolotāju,
  • skolas administrāciju.

Lai veiksmīgāk organizētu Vecāku dienu, lūdzam pieteikties skolas mājas lapā elektroniski, ierakstot vēlamajā laikā skolēna klasi, vārdu un uzvārdu.

Skolas administrācija.

Lapas