Meža olimpiādes fināls

2016.gada 20.aprīlī noslēdzās olimpiādes maratons vesela mācību gada garumā. Iesākās olimpiāde rudenī, kad cītīgi kopā ar skolotājām mācījāmies mežā, skolas pagalmā un pilsētas parkos.

Tad marts - trakais un pozitīvais „Mežotāja” laiks! Patiešām interesanta cīņa par katru punktu!!

Prieks, ka jau otro gadu esam tikuši Meža olimpiādes finālā. Šoreiz Meža māte mūs nelutināja ar labu laiku, piedzīvojām gan lietu, gan krusu, gan saulīti. Diemžēl kārotās balvas neieguvām, bet zaudētāji neesam!

AICINĀM VISUS, KAS VĒL NEPIEDALĀS - PIEDALĪTIES MEŽA OLIMPIĀDĒ!

Ieguvumi: interesantas stundas brīvā dabā, iejušanās meža apsaimniekotāja lomā, neatņemamas zināšanas, kļuvām saliedētāki un draudzīgāki.

Aicinām visus piedalīties talkā!

                       liela_talka_baneris.png

Meža dienas

2016.gada 11.aprīļa pēcpusdienā 36 Jelgavas 2.pamatskolas skolēni devās uz Līvbērzes iecirkņa mežiem, lai vairotu savu draugu – mežu, stādot mazos un zaļi pūkainos egļu stādiņus.

Mežā mūs sagaidīja Līvbērzes meža iecirkņa vadītājs Andis Apse, kurš izvadāja mūs pa meža taciņām un brikšņiem, stāstot un rādot meža augšanas noslēpumus. Pusotras stundas mežā aiztāj veselu mācību semestri skolā, jo visu var sajust, sasmaržot un apstaustīt.

Beizot pienāca ilgi gaidītā stādīšana. Urrrrāāā!!! Mums, pilsētas bērniem, lāpsta nav tik ierasts darba instruments, bet gandarījums par katru bedrīti un ielikto meža stādiņu bija milzīgs!

Te, mežā, nevarēja atšķirt rātnos no nerātnajiem, teicamniekus no ne tik veiksmīgiem, jo bijām vienoti darbam! Kā balvu par darbu saņēmām gandarījumu, jaunas zināšanas un garšīgas, mežā ceptas desiņas! Augam mēs un aug arī mežs!

11042016991.jpg     11042016992.jpg     11042016999.jpg

Izstāde „Iepazīsties - koks”

2016.gada 8.aprīlī 4.klašu skolēni Mežaparkā apmeklēja izstādi, kur uzzināja VISU par koku, sākot no sēkliņas, kuru iestāda zemē līdz gatavai produkcijai.

Dažas atziņas, kuras guva 4.a klases skolēni:

   • Marija - Man ļoti patika izstāde. Es uzzināju, ka kokus stāda ar ierīci, kura līdzīga liftam.
   • Jana - Es uzzināju, ka lielāko daļu Latvijas teritorijas aizņem meži.
   • Diana - Es uzzināju, kā noteikt, cik kokam ir gadu!
   • Ņikita - Patika milzīgais koks un izgatavotie priekšmeti no koka.
   • Alisa - Es uzzināju, ka viena nocirsta koka vietā iestāda 10 kociņus!

IMG_20160408_132625.jpg     IMG_20160408_133940.jpg     IMG_20160408_135542_3CS.jpg

Paldies par jauko izstādi saka skolēni un skolotājas!

Putnu dienas Jelgavas 2.pamatskolā

Ziemas tumšajos vakaros 2.pamatskolas skolēni kopā ar vecākiem cītīgi meistaroja putnu būrus mazajiem draugiem-putniņiem. Rezultāts bija brīnumjauks!!!

10 jaunas putnu mājas pievienojās jau esošajām 10 putnu mītnēm skolas pagalmā,kurās jau savas mājas atradušas strazdu ģimenes, kuras ar aizrautību var vērot  pa skolas logiem!!! 5 mūsu sarūpētie būrīši rota Jelgavas apkaimes  mežus.

Lai jaukas mājas putnu bērniņiem, bet mums prieks sirdī par labi padarītu darbu!!!

Konkurss „Mēs šķirojam. Pievienojies mums!”

2.c klases skolēni piedalījās Latvijas Zaļā punkta konkursā „Mēs šķirojam. Pievienojies mums!”, kurā vajadzēja izstrādāt un iesūtīt reklāmas maketu par atkritumu šķirošanas nozīmīgumu ikdienā. Konkurss norisinājās no 2016.gada 15.februāra līdz 7.martam.

Kaspars Zakulis, AS „Latvijas Zaļais  punkts” direktors: „Paldies visiem radošajiem un aktīvajiem jauniešiem un skolotājiem, kuri piedalījās šo burvīgo darbu radīšanā! Ir ārkārtīgi sarežģīti vērtēt bērnu radītos darbus, jo katrā ir ielikta sirds, doma un savs redzējums. Taču redzot visus šos darbus, varu ar gandarījumu atzīt, ka esam uz pareizā ceļā – mūsu bērni domā par vidi un pasauli, kurā dzīvojam.”

Paldies 2.c klases skolēniem un klases audzinātājai Ingai Lipānei par dalību konkursā!

                                                                       2_c.jpg

Tikšanās ar Vides izglītības fonda speciālistiem

2016.gada 17.martā skolā viesojās Vides izglītības fonda speciālists Daniels Trukšāns ar savu komandu. Mūsu skola ir reģistrējusies dalībai jaunajā mācību gadā Ekoskolu programmā. Vides izglītības fonds ir Latvijas pārstāvis starptautiskā sabiedriskajā organizācijā FEE, kuras darbības mērķis ir veicināt ilgtspējīgu attīstību ar vides izglītības palīdzību. D.Trukšāns prezentēja Ekoskolu darbības programmu, kas ir viens visaptverošākajiem un populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē. Iepazīstināja ar Ekoskolu septiņiem elementiem un darbības tēmām. Skolas bibliotēkas krājumi tika papildināti ar daudzveidīgu mācību metodisko literatūru ekoizglītības jomā.

        DSC_0005_0.JPG     DSC_0001.JPG     DSC_0007.JPG

Internetspēle „Mežotājs” 2016

Ir noslēgusies internetspēle „Mežotājs” Meža olimpiādes pusfināla ietvaros. Esam 4.vietā republikā ar 521984 punktiem. Īpašs paldies mūsu skolas labākajam desmitniekam: Ļevam Veržanovskim, Vasilisai Laptevai, Anastasijai Sirotkinai, Viktorijai Kuļukai, Annai Esemčikai, Sofijai Morozai, Tomasam Lakotko (7.a klase), Vinsentam Ločam, Maksimam Veisertam (8.a klase), Andrejam Pospelovam (9.a klase).

Paldies skolotājām Dacei Timermanei un Kristinai Karavajevai par atbalstu „Mežotāja” laikā!

                                        mez_rez.png

„Skolēni eksperimentē”

2016.gada 18.februārī Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā (ZRKAC) notika ikgadējais Jauno vides pētnieku forums „Skolēni eksperimentē”. Konkursā piedalījās vispārējās, speciālās un interešu izglītības iestāžu audzēkņi (1. – 9. klase), kuri veikuši praktiskus ar vidi saistītus pētījumus, novērojumus un eksperimentus gan individuāli, gan grupā.

Šogad jauno vides pētnieku forumā „Skolēni eksperimentē” 6. – 9. klašu grupā piedalījās 15 skolēni ar 11 eksperimentiem, savukārt 1. – 5. klašu grupā par 15 praktiskajiem pētījumiem un eksperimentiem stāstīja 19 audzēkņi.

No mūsas skolas piedalījās 5.c klases skolnieces Elīna Naumenko un Elīna Koļesņikova. Skolnieces saņēma atzinības rakstus par labiem rezultātiem. Apsveicam!

Paldies skolotājai Svetlanai Meļņikai par skolnieču sagatavošanu konkursam! 

   Skoleni_eksperimente_1.png    Skoleni_eksperimente_2.JPG   Skoleni_eksperimente_1.JPG   Skoleni_eksperimente_2.png

Foto no portāla www.zrkac.lv.

Makulatūras vākšanas konkurss

tirai-latvijai-zjosta.jpg

Jau ceturto gadu pēc kārtas Jelgavas 2.pamatskola piedalās Zaļās jostas rīkotajā konkursā Tīrai Latvijai.

Makulatūras vākšanas konkurss šogad noslēdzas 15.martā.

Visi skolēni aicināti aktīvi vākt makulatūru un nogādāt to skolā.

25.februārī izvedīs makulatūru.

Lapas