Meža olimpiāde

Mūsu skola ir iekļuvusi „Meža olimpiādes” pusfinālā. Labākā klases stunda izdevās 5.k klases audzinātājai Gundegai Stūrītei.

No 20. janvāra līdz 2. martam visi sāksim spēlēt interneta spēli "Mežotājs".

Īpašs paldies klašu audzinātājiem T.Petrenko, I.Zaicevai, O.Bluzmanei, G.Maksimovai, D.Ševčenko, A.Gurai, I.Davidovičai, O.Grundānei, G.Stūrītei, G.Galatonai, I.Vecumai-Veco, D.Timermanei par iekļūšanu „Meža olimpiādes” pusfinālā.

Putnu barotavas

22.novembrī putnu barotavas uzstādīšana „Rūpes par mūsu spārnotajiem draugiem”.

Oktobrī

  • Ir notikušas klases stundas „Zaļās stundas”.
  • Oktobrī piedalījamies zīmējumu konkursā uzlīmju dizaina izstrādē „Meža dienas 2015”.

Skolēni piedalījās pasaku konkursā

Viens no šī gada uzdevumiem bija uzrakstīt pasaku par vislatvijas meža draugu un mēslotāju biedu Cūkmenu un melnajiem maisiem. Mūsu skola nosūtīja lielu skaitu pasaku un Roberts Šamovičs no 5.k klases ieguva 3.vietu Valsts mērogā. Viņš saņēma Cūkmena atzinību par oriģinālo pasakas ideju un izstrādi. Roberts saņems Latvijas Valsts meža sagādāto ZAĻO dāvanu.

http://www.draugiem.lv/cukmens.lv/gallery/?pid=374217376

.

2013_2014_LV.jpg

„mammadaba” meistarklasē piedalās:

1.к klase, 2.к klase, 3.к klase, 4.b klase, 4.к klase, 5.b klase, 5.с klase, 5.к klase, 6.к klase

Aprīlī

Aprīlis mūsu skolā ir „Zaļais mēnesis”.

1.aprīlī projekta dalībnieki turpināja barot putnus pie skolas izliktajās barotavās.

9.aprīlī projekta „mammadaba” dalībnieku grupa devās mācību ekskursijā uz A/S „Latvijas finieris”. Skolēniem bija iespēja redzēt, kā top visiem mums tik mīļie koka zirdziņi.

14.aprīlī 8.klašu meiteņu grupa devas SIA „Dārzs”, lai  iemacītos kā pareizi stādīt istabas augus. Pēcpusdienā meitenes ar savu prasmi iepazīstināja 4.a klases skolēnus. Bioloģijas kabinetā tika pārstādīti dažādi augi.

Skolas teritorijā sev jaunas mājiņas ir atraduši pirmie pavasara vēstneši.

15.aprīlī 5.-6.klašu skolēni devās pa izziņas taku Jelgavā „Jelgavas dižkoki”. Maršrutus klasēm izstrādāja skolotājas Larisa Bļinova un Inga Vecuma-Veco.

16.aprīlis skolā sākās ar rīta rosmi sākumklašu skolēniem, bet pēcpusdienā pagarināto grupu audzēkņi piedalījās 2 meistardarbnīcās: „Burkāniņi, kāpostiņi” (gatavoja veselīgus ēdienus) un „Pavasara vēstneši origami”.

17.aprīlī mūsu skolā atbrauca Cūkmens! Tika apbalvoti labākie un čaklākie projekta „Mammadaba” dalībnieki un pedagogi. Kā arī Cūkmens pastāstīja par atkritumu šķirošanu. Aktīvākie dalībnieki ieguva balvas.

22.aprīlī 37 mūsu skolas skolēni devās stādīt eglītes Viesturciemā. Skolēni piedalījās arī meža sakopšanas darbos. Tika savākti 6 lielie atkrituma maisi ar plastmasas pudelēm un stiklu. Mežs kļuva tīrāks un skaistāks.

26.aprīlī piedalījāmies Lielajā talkā. Uzkopām teritoriju Vītolu ceļa rajonā.

Paldies par atsaucību 5.b un 5.c klases skolēniem un viņu klases audzinātājām – Lūcijai Apelai un Irinai Pļetņikovai! Paldies par atsaucību 6.k klases audzinātājai Ludmilai Kondratjevai!

Martā

  • 28.martā projekta dalībnieki devās uz eksursiju uz Līgatnes papīra fabriku.
  • 31.martā tika savāktas un nodotas 3 tonnas makulatūras. Pateicība 9.a klases skolēniem: Tomam Šorinam, Ņikolajam Trubočistovam un Daniēlam Jakovelam.
  • Apmeklēja Meža muzeju Jaunmoku pilī.
  • Projekta dalībnieki devās uz Garozas mežiem barot dzīvniekus.

„Mežotājs”

Projekta dalībieki iekļuva Meža olimpiādes pusfinālā, lai piedalītos interneta spēlē „Mežotājs”.

Apkopojot rezultātus, mūsu skola no 53 skolām ieņēma 15.vietu.

Apsveicam spēles dalībniekus: Anastasiju Peščinsku, Marku Masolovu, Andreju Proščenkovu, Nikolaju Trubočistovu un Maksimu Ovsjanņikovu!

Paldies infromātikas skolotājam Mārtiņam Dzerkalim par palīdzību!

Makulatūras vākšana

Pašlaik esam savākuši un izveduši iespaidīgu daudzumu makulatūras. 14.decembrī izvedām 2,3 tonnas, bet 30.janvārī – 2,02 tonnas.

Šobrīd esam 20.vietā no 417 skolām! Malači!

Putnu barotavas

Janvāris atnāca ar ziemu līdz -200С Jelgavā. Šis periods īpaši grūts ir dzīvnieciņiem un putniem. Klases, kuras darbojas projektā „mammadaba”, pie skolas izkāra pašu gatavotās putnu barotavas. Īpaši jāatzīmē 3.k klase, tētis Uldis Lesčinskis katram skolēnam uztaisīja vienu putnu barotavu. Pārējās klases ar mājturības skolotāja Mārtiņa Dzerkaļa palīdzību barotavas uztaisīja no 5 l ūdens pudelēm.

Lapas