Vēl viens jauns kociņš skolas teritorijā

Pagājušajā mācību gadā atjaunojām sen aizmirstu skolas tradīciju – koku stādīšanu skolas teritorijā. 2016./2017. mācību gada absolventi un 1.klašu skolēni iestādīja ozoliņu, kas tika reģistrēts akcijā „Apskauj Latviju”!

2018.gadā Latvijā noris akcija „Iestādīsim koku par godu Mātes dienai!” Arī mūsu skolā Mātes dienas priekšvakarā, 8. maijā – Starptautiskajā koku stādīšanas dienā, šī gada 9.klašu skolēni kopā ar pirmklasniekiem iestādīja liepiņu – dāvanu katrai māmiņai, kuras bērns mācās 2.pamatskolā. Netālu no skolas centrālās ieejas tagad zaļo ozoliņš un liepa.

     DSC_0262.JPG     DSC_0271_2.JPG

28.aprīlis - Lielā talka Latvijā!

Ar katru gadu mūsu darbi Lielās talkas ietvaros kļūst aizvien plašāki. Šogad mēs strādājām četros objektos: skolas teritorijā, sakopām Būriņu ceļa rajonu un a/s „Latvijas valsts meži” Viesturu iecirkņa rajonu un atpūtas kompleksā „Grantiņi” Svētes pagastā. Aicināti piedalīties talkā arī bija vecāki. Skolas teritorijā ar vecāku palīdzību tika labiekārtota Zaļā klase un ierīkota Sajūtu taka. Sajūtu taku sākām gatavot jau Projektu nedēļas laikā, kad vecāko klašu puiši skolotāja Mārtiņa Dzerkaļa vadībā izgatavoja kastes Sajūtu takai. Tagad šīs kastes ir piepildītas ar dažādiem materiāliem: ar mulču, granti, egļu čiekuriem, sausiem zariņiem, sūnām... Sajūtu taka ir pieejama arī Sarmas ielas mikrorajona iedzīvotājiem, kuri labprāt to arī izmanto. Labiekārtojot Zaļo klasi, īpašu atbalstu saņēmām no a/s „Latvijas valsts meži”speciālistiem. Paldies Jānim Zitānam un Sandrim Upeniekam! Tāpat vissirsnīgākie pateicības vārdi Jelgavas pilsētas KULK darbiniekiem! Paldies mūsu skolēnu vecākiem, kuru pulciņš Lielajā talkā ar katru gadu kļūst arvien lielāks!

Talkā piedalījās arī sākumklašu skolēni. 3.a klase savā klasē uz palodzes mazajos podiņos ir izaudzējusi no zīlēm ozoliņus, kurus Talkas dienā pārstādīja lielākos podos, lai mazie kociņi kārtīgi iesakņotos un norūdītos.

Lielās talkas noslēgumā pie mums ieradās mūsu draugs Cūkmens! Viņa vadībā jautrība skolas pagalmā uzsita īpašu vilni!

Lielās talkas sagatavošanā īpaši jāpateicas skolas tehniskajam personālam: Anatolijam Rjazancevam, Ilgonim Kārkliņam, Laimonim Kalnetam, Jurijam Poļakovam. Paldies arī Jelgavas Tehnikuma audzēknim Mārim, kurš mūsu skolā iziet praksi un viņa atsaucība skolas pasākumos vienkārši iepriecina. Darbi neritētu tik raiti, ja tos prasmīgi nebūtu saplānojusi direktores vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā Ella Okulova! Paldies!

Vai mēs saskaitījām, cik maisu atkritumu savācām skolas teritorijā, kura ir caurstaigājama? Vai mēs saskaitījām, cik maisu atkritumu maisu  iznesām no a/s „Latvijas valsts meži” Viesturu iecirkņa viena maza gabaliņa? Vai mēs saskaitījām , cik atkritumu maisu savācām Būriņu ceļa rajonā? Nē! Neskaitījām! Tāds nebija mūsu mērķis! Skaidrs kļuva tikai viens, izmesto atkritumu nepaliek mazāk... Diemžēl... Esam pārliecināti, ka tie skolēni, kas piedalās gadu no gada Lielajā talkā, tie nekad nepiemēlos to vietu, kurā dzīvo.

Paldies visiem par ieguldīto darbu un kopības sajūtu!

Meža olimpiāde Tērvetē

Aprīļa beigās Tērvetē tradicionāli notiek a/s „Latvijas valsts meži” rīkotā Meža olimpiāde. Jau vairākus gadus iekļūstam olimpiādes finālā. Meža olimpiādes dalībniekus mēs skolā saucam par „Mežotājiem”, un „Mežotāju” komanda  balstījās šogad uz 7.c klases skolēniem. Gatavošanās olimpiādei notika nopietni, taču citas komandas izrādījās par mums stiprākas. Apkopojot rezultātus – mums 9. vieta republikā. Esam lieli malači! Esam ieguvuši Pateicības rakstu un dāvanu karti līdz 40 personām Tērvetes dabas parka apmeklējumam.

Paldies „Mežotāja” komandai par labo sniegumu un godprātīgo attieksmi! Paldies skolotājām Dacei Timermanei un Laurai Vismanei par komandas sagatavošanu Meža olimpiādei!

                                                                    30001.JPG

„Putnu pavasaris” Jelgavas pilsētas vispārizglītojošajām skolām

Vēlamies apgalvot, ka sāk veidoties pilsētas mēroga tradīcija. Pagājušajā mācību gadā pirmo reizi uzaicinājām pie sevis pilsētas skolu komandas uz „Putnu pavasari”, kas notika skolas telpās. Plānojot „Putnu pavasari” šogad, nolēmām, ka tas notiks ārpus skolas, un savu teritoriju viesmīlīgi piedāvāja atpūtas komplekss „Grantiņi” Svētes pagastā. Bijām uzaicinājuši arī piedalīties mūsu sadarbības partnerus no Inčukalna pamatskolas.

Laiks bija ļoti vējains, taču, ja esam attiecīgi saģērbušies, tad nav sliktu laika apstākļu. Skolu komandas darbojās dažādās stacijās, kas bija izvietotas visā „Grantiņu” teritoriju. 6.klašu komandām vajadzēja prezentēt mājas darbu, atpazīt putnu balsis, uzzīmēt dabas aizsardzību vēstošo plakātu, parādīt savu fizisko sagatavotību un veiklību, kā arī uzmeistarot putnu būrīti, ko katra komanda paņēma līdzi kā ciema kukuli, lai novietotu savas skolas teritorijā. Tieši putnu būrīša uztaisīšana apliecināja, cik katra komanda spēj salidēti sadarboties. Izrādījās, ka pat jau no sagatavotām sagatavēm uztaisīt būrīti nemaz nav tik vienkārši. Apkopojot rezultātus, katras skolas komanda saņēma Pateicības rakstu kādā konkrētā nominācijā. Paldies mūsu kolēģiem no 5.vidusskolas, 1.internātpamatskolas, 4.sākumskolas, 4.vidusskolas, Tehnoloģiju vidusskolas un Inčukalna pamatskolas par atsaucību dalībai „Putnu pavasarī”.

Īpaša pateicība skolotājām Svetlanai Meļnikai un Laurai Vismanei par pasākuma sagatavošanu. Protams, arī visem skolotājiem, kas darbojās stacijās un skolēniem brīvprātīgajiem. Paldies mūsu sadarbības partneriem no Sabiedrības integrācijas pārvaldes par atbalstu organizatorisko jautājumu risināšanā.

                DSC_0355.JPG     DSC_0407.JPG

Vairāk bildes skatīties sadaļā "Fotogalerija".

„Putnu pavasaris” „zaļajām” PII

Doma par kopīgu „zaļo” pasākumu radās mācību gada pašā sākumā, kad devāmies uz Latvijas Nacionālo bibliotēku saņemt Latvijas Vides izglītības fonda apliecinājumu Eko skolas vētniecības statusam šajā mācību gadā Jelgavas pilsētā. Šajā pasākumā PII „Lācītis” un „Zīļuks” saņēma Eko izglītības iestāžu karogus.

2018.gada 21.aprīlī skolas teritoriju pieskandināja putnu balsis jau paša rīta, un pirmsskolas sagatavošanas grupu audzēkņus gaidīja daudzas interesantas radošās darbnīcas. „Putnu pavasarī” bija ieradušies piedalīties PII „Lācītis”, „Zīļuks” un „Zvaigznīte” audzēkņi. Katra komanda izlozēja savu nosaukumu atbilstoši pasākumā tēmai: „Zvirbulēni”, „Pūcītes”, „Zīlītes”un „Strazdiņi” piedalījās „Putnu pavasarī”. Bērni kopā ar savām audzinātājām meistardarbnīcās zīmēja putnus, mēģināja uzminēt skanošās putnu balsis, darbnīcā „Protu, protu” meistaroja ligzdiņas putniem, kā arī  putnu būrīti, kuru kā ciema kukuli paņēma līdzi, lai novietotu sava bērnudārziņa teritorijā. Visiem bērniem patīkama uzturēšanās bija pie Meža raganiņas, kas cienāja tikšanās dalībniekus ar zāļu tēju, medu, pašas salasītām un izžāvētām dzērvenēm. Tikšanās noslēdzās ar visiem tik pazīstamo „Putniņu deju”. 21.aprīļa dienas rīta puses cēliens pagāja kā viens mirklis. Esam pārliecināti, ka šādas tikšanās būs arī turpmāk, jo tās ļauj mums vienam otru tuvāk iepazīt un sadraudzēties.

Paldies Jelgavas pilsētas PII „Lācītis”, „Zīļuks”, „Zvaigznīte” kolēģiem par atsaucību un vēlmi būt kopā! Paldies mūsu pašu audzinātājām Svetlanai Pančenko, Natālijai Rozenbergai par „Putnu pavasara” sagatavošanu!

Pasākums

                                                           MD_2018%20%281%29.jpg

Novērtēsim to, kas mums ir dots!

Ūdens! Pati par sevi saprotama lieta! Kāds apgalvos, ka ūdens Latvijā pat ir ļoti daudz. Un mums ir grūti iedomāties, kā mēs justos, ja pēkšņi tiktu paziņots, ka ūdens padeve tiek pārtraukta. Vai mēs varam iedomāties, ka ikrīta mazgāšanās dušā būtu jāierobežo līdz 2 minūtēm, bet pa kājām maisītos bļodas, kurās uzkrāt izlietoto ūdeni, ko pēc tam izmantot tualetes skalošanai vai telpu uzkopšanai? Tāda situācija ir izveidojusies vienā no lielākajām Āfrikas pilsētām Keiptaunā, kura cieš no ilgstoša sausuma. Ūdenskrātuves, no kurām ņem dzeramo ūdeni ir pustukšas. Kopš 2015.gada Keiptaunā vidējais nokrišņu daudzums samazinājies līdz 381 milimetram no līdz tam ierastajam 762 milimetriem. Kopš 1.februāra Keiptaunas iedzīvotājs diennaktī drīkst patērēt ne vairāk par 50 litriem ūdens. (Viens rīdzinieks diennaktī patērējot vidēji 110 litru ūdens). Tas nav viegls uzdevums, jo vidēji viena piecu minūšu mazgāšanās dušā patērē 45 litrus ūdens. Ar pašvaldības piegādāto ūdeni nedrīkst laistīt dārzus un mazgāt automašīnas. Līdz ar ūdens patēriņa samazināšanos nedaudz attālinājusies arī tā dēvētā nulles diena. Sākotnēji tā tika prognozēta 12.aprīlī, bet pēc tam 11.maijā. Ja Keiptauna nenovērsīs „ nulles dienu”, tad kļūs par otro globālās nozīmes pilsētu aiz Brazīlijas Sanpaulu, ka pēdējo triju gadu laikā ir palikusi bez dzeramā ūdens. Kā mēs savās mājās izrīkojamies ar ūdeni? Vai tējkannā ielejam tik daudz ūdens, cik reāli izdzeram? Vai traukus mazgājam zem tekoša ūdens vai bļodā? Padomāsim!

Kāda jēga Zemes stundai?

Zemes stunda visā pasaulē notiks 24. martā no plkst. 20.30 – 21.30.  „Zemes stunda” vairāk ir simbolisks žests, kas palīdz radītnoskaņu, līdzīgi kā tas notiek svētkos un piemiņas dienās, un padomāt ar savu attieksmi  par konkrēto situāciju - šinī gadījumā, ko tu vati darīt, lai planētai klātos vieglāk. Patiesībā būtu jārunā nevis par vienu stundu, bet zemes gadu. Gadā ir 8760 stundas, tātad vienā stundā teorētiski varētu ietaupīt vienu 8760.daļu no patērētās elektrības.  Kā var taupīt resursus?

  1. Nomaini apgaismojumu uz LED spuldzēm un atslēdz no kontakts visas elektroierīces, kas tās nelito. Tā elektrības patēriņš var samazināties uz piektdaļu. Apgaismojums patērē aptuveni ceturto daļu no mājas elektroenerģijas patēriņa. Telpās, kur gaisma deg 4 stundas dienā, ir vērts iegādāties attiecīgās jaudas LED spuldzi. Elektroenerģijas patēriņš notiek, arī slēdzim atrodoties kontaktligzdā, lai gan ierīce netiek iedarbināta.
  2. Nekrāj nederīgas vai nevajadzīgas drēbes, rīko apģērbu apmaiņas pasākumu. Labdarības organizācijas pieņem ziedojumus un pēc tam tos izdala maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm, kā arī bezpajumtniekiem. Informācija par mantu ziedošanas vietām tīmeklī: www.ziedot.lv, www.Riga.lv.
  3. Sekojiet līdzi norisēm politikā – kuras partijas, politiķi, patiešām dara zaļus darbus un kuri mēģina tikai izlikties. Saeimas vēlēšanas notiks 2018.gada 6.oktobrī.

(Informācija no žurnāla „Mājas Viesis”Nr.6)

Monitorings par „Silto džemperu dienu” Jelgavas 2.pamatskolā

Pēc pasākuma ar EKO padomes skolēniem varējām secināt, ka 30 kabinetos radiatori bija noregulēti uz augstu temperatūru. Tomēr uzzinājām, ka 17 kabinetos, kur ir pilnībā vai daļēji remdeni radiatori.

Atskatoties uz šo dienu, skolēni secināja un uzzināja, kuros kabinetos tika atstāti rādītāji pēc regulēšanas un kur tika regulēts atpakaļ.

  • 7 kabinetos pieslēdza atpakaļ uz pašu siltāko,
  • 30 kabinetos atstāja uz pašu minimālāko temperatūru,
  • 12 kabinetos pagrieza uz vidēju siltumu.

Pēc šīs dienas, skolas gaiteņos tika apkure nogriezta uz pašu minimālāko temperatūru, jo secinājām, ka skolēniem ir pietiekami silti, skolēni ir aktīvi un bieži skolēni sakarst, spēlējoties skolas gaiteņos.

Informācija

Katrs Latvijas iedzīvotājs gadā patērē vidēji 196 plastmasas maisiņus. Vairums tiek izmantoti tikai vienu reizi. Lielākā daļa maisiņu nonāk nešķiroto atkritumu izgāztuvēs un dabā.

Pasaulē maisiņu radītais piesārņojums katru gadu kļūst par nāves cēloni aptuveni miljonam jūras putnu un vairāk nekā 100 tūkstošiem jūras zīdītāju. Maisiņi nelielās daļiņas apdraud ne tikai dzīvnieku, bet arī cilvēku veselību.

Īpaši der iepazīties ar biedrības „homo ecos” informāciju. 2018.gada 13.februāra Saeimas sēdē tika pavēstīts, ka veikalā drīkst pakot, bērt produktus  līdzpaņemtā tarā. Neviens normatīvais akts neaizliedz produktus ievietot līdzpaņemtajā tarā un galvenais ir ievērot klasiskās higiēnas prasības. Latvijai  vajadzētu sekot efektīvajam Itālijas un Francijas risinājumam, kas pilnībā aizliegušas plastmasas maisus veikalā un to vietā ļauj izmantot papīra vai no bioplastmasas ražotos. Lai sabiedrība izvēlētos videi draudzīgākus paradumus, iespējamas divas taktikas: garā, kad to sāk mācīt no bērnības, un īsā – padarot zaļo izvēli par modernu. Pirmajā gadījumā jārēķinās ar pārdesmitiem gadiem, jo cilvēku paradumi mainās vienas paaudzes nomaiņas laikā. Izglītošana jāsāk bērnudārzā, jāturpina skolā un augstskolā. Īsākais ceļš „trendīgs” ir „Zero Waste” iniciatīva, ka aicina uz dzīvi bez atkritumiem.

Interesanti fakti.  Lielākā daļa lēto mēbeļu, kuras pamatā izgatavo no saplākšņa (finiera) vai skaidu plāksnēm, var saturēt toksiskas vielas, kuras var izgarot  un piesārņot iekštelpu gaisu. Piemēram, laminētas mēbeles var saturēt formaldehīdus, kas ir kancerogēnās vielas, ko izmanto līmju, krāsu un laku ražošanā. Mīkstās mēbeles un matrači, it īpaši tie, kas pildīti ar lateksa putām, arī var saturēt virkni ķīmisko vielu, butadiēnu un nitrozamīnus. Abas šīs vielas tiek uzskatītas par kancoregēnām.

Saražojot kilogramu lielopu gaļas, izdalās 36,4kg CO2 ekvivalentas gāzes, kas pielīdzināms CO2 apjomam, ko izdala automobilis, nobraucot 250 km, un ar patērēto enerģijas daudzumu gandrīz 20 dienas varētu dzedzināt simt vatu spuldzīti. 30% no pasaules lauksaimniecības platībām izmanto gaļas ražošanai.

Nupat Latvija no 22.vietas noslīdējusi uz 37.pozīciju jaunākajā Jēlas un Kolumbijas  universitāšu izveidotajā vides reitingā jeb, kā to mēdz dēvēt Latvijā, „zaļāko valstu topā”. Izmantojot pētnieku izstrādāto „Environmental Performance” indeksu, valstis vērtē pēc dažādiem ar dabas aizsardību saistītiem datiem deviņās kategorijās. 2012.gadā Latvija tika novērtēta kā otrā zaļākā 132 valstu vidū.

(Informācija no žurnāla "Mājas viesis". Nr.4)

Lapas