Informācija vecākiem

Godājamie vecāki!

Skolas vadība 14.03.2019. saņēma LR Izglītības un zinātnes ministrijas saskaņojumu par plānotajām izmaiņām Jelgavas pilsētas izglītības iestāžu tīklā, kas paredz pievienot Jelgavas 2.pamatskolu 5.vidusskolai un 6.vidusskolai. Skolas vadība turpmāko skolas darbu plāno, pamatojoties uz Jelgavas pilsētas domes 2019.gada 28.februāra lēmumu par Jelgavas 2. pamatskolas likvidāciju. Vēlos akcentēt, ka skola līdz mācību gada beigām īstenos plānoto mācību un audzināšanas darbu saskaņā ar skolas 2018./2019.mācību gada darba plānu, kas ļaus skolai veiksmīgi iesaistīties pilsētas skolu dzīvē. Laika posmā līdz aprīļa beigām skolas vadība vēlētos apzināt informāciju par audzēkņu plānotajām turpmākajām skolas gaitām jaunajā mācību gadā. Šī informācija ļaus kolēģiem citās skolās savlaicīgi plānot savu darbu.

Pārmaiņu laiks šoreiz mūs ir skāris īpaši, taču arī šī situācija ir jāpieņem un godprātīgi jāturpina savs ikdienas darbs.

Jelgavas 2.pamatskolas direktore Ināra Keiša

Vecāku diena

Aicinām Jelgavas 2.pamatskolas 1.-9.klašu skolēnu vecākus apmeklēt

VECĀKU DIENU

2019.gada 20.martā no plkst.17.00 - 19.00.

Jums būs iespēja satikt un individuāli pārrunāt mācību un audzināšanas jautajumus ar:

 • klases audzinātāju,
 • mācību priekšmeta skolotāju,
 • skolas administrāciju.

Lai veiksmīgāk organizētu Vecāku dienu, lūdzam pieteikties skolas mājas lapā elektroniski, ierakstot vēlamajā laikā skolēna klasi, vārdu un uzvārdu.

Skolas administrācija.

Vecāku kopsapulce

Godājamie vecāki!

 

5.martā plkst.18.00 notiks 1.-5.klašu un 6.martā plkst.18.00 6.-8.klašu

vecāku kopsapulce par turpmākā mācību darba organizāciju skolā.

 

Jelgavas 2.pamatskolas vadība

Zvanu saraksts no 18.02.2019.

   1. 8.30 - 9.10
   2. 9.25 - 10.05
   3. 10.20 - 11.00
   4. 11.30 - 12.10
   5. 12.40 - 13.20
   6. 13.35 - 14.15
   7. 14.25 - 15.05
   8. 15.10 - 15.50

Latviešu valodas klubs

Jauniesiem no 13-25 gadu vecuma tiek piedāvāta iespēja apmeklēt bezmaksas latviešu sarunvalodas klubiņu "Vienkārši runājam".

Klubiņa nodarbības noritēs vienu reizi nedēļā: trešdienās no plkst.15.30 Jelgavas 2.pamatskolā.

Sīkāku informāciju par klubu var saņemt, veršoties pie Sabiedrības integrācijas pārvaldes jaunatnes lietu speciālistes L.Voveres pa talruni 63005527 vai e-pastu [email protected].

Pētījums

Ar Dynamic University pētījumu "Jelgavas pilsētas izglītības stratēģijas 2019.-2025. gadam" var iepazīties šeit.

Koncerts "Pareizticīgo Ziemassvētki"

                                                     49781360_575548366190842_6712625677071286272_n.jpg

Ziemas brīvlaiks

   No 2018.gada 24.decembra

   līdz 2019.gada 4.janvārim

 

 

 

Atvērto durvju diena

 Уважаемые родители будущих первоклассников!

1 декабря в 11.00 часов

 Елгавская основная школа №2 ждёт вас на ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ.

   У вас и ваших ребят будет возможность

      * совершить экскурсию по школе,

      * ознакомиться с учебными программами, особенностями и приоритетными направлениями работы

         школы,

      * возможностями образования по интересам.

   Руководство школы и учителя готовы ответить на интересующие вас вопросы.

                                                                                                            Телефоны для справок 63021601, 63029612

Jauniešu forums

                                                      Jauniesu_forums_29-11-2018.jpg

Lapas