Konference "Skola, kādu to vēlamies"

Konferences "Skola, kādu to vēlamies" organizatori - "Neatkarīgā izglītības biedrība" sadarbībā ar LR Saeimas Izglītības un kultūras komisiju un British Council pārstāvniecību Latvijā pateicas Jelgavas 2.pamatskolai par dalību projekta "Skola, kādu to vēlamies" noslēguma konferencē, kas norisinājās 2018.gada 2.martā, LR Saeimā.

Ar šo konferenci ir noslēdzies diskusiju cikls mazākumtautību skolās, kurā piedalījās 310 pedagogi. Kopumā dalībnieki atzīst, ka šādas diskusijas ir ļoti nepieciešamas, lai Latvijas izglītības sistēmā pārmaiņas notiktu veiksmīgāk.
Aktuālajai informācijai sekojiet līdzi "Neatkarīgās izglītības biedrības" informācijas kanālos:

"Jundies brīvlaikā"

                                               Br%C4%ABvlaika%20afi%C5%A1a%2014.%20un%2015.%20marts%20Final.jpg

Skolas apmeklēšana sala laikā

MK 27.12.2002. noteikumos Nr. 610 „Higiēnas prasības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmas” noteikts, ka izglītības iestādi neapmeklē bērni vecumā līdz 12 gadiem, ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 20 grādiem C un bērni vecumā no 13 gadiem, ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 25 grādiem C.

Informācijai

 
Sākot ar 2018./2019. mācību gadu skolās un pirmsskolās (no 1,5 līdz 18 gadiem) Latvijā tiks sākta pakāpeniska pāreja uz pilnveidotu mācību saturu un tam atbilstošu mainītu mācīšanas pieeju, lai rezultātā skolēni attīstītu dzīvei 21. gadsimtā svarīgas zināšanas, prasmes un attieksmes. Valsts izglītības satura centra (VISC) projekts “Kompetenču pieeja mācību saturā” paredz piecos gados izveidot atbalsta mehānismus  skolām un skolotājiem, pašvaldībām un vecākiem sekmīgai mācīšanas pieejas maiņai.
Vairāk informācijas mājas lapā https://www.skola2030.lv/

Pasākums 23.decembrī

                                         Jampadracis_A3_2017.jpg

Bezmaksas IT speciālistu konsultācijas

                                          image003.jpg

Vieta ģimenei

                                                            Vieta_gimenei-A4makets-1111.jpg

Lekcija vecākiem

2017.gada 23.novembrī plkst. 18.00

aicinam 1.-6.klašu vecākus uz lekciju "Kā rīkoties, ja bērns aizraujas ar modernajām tehnoloģijām",

pēc tam klašu vecāku sapulces.

Skolas administrācija.

                                                 Screen-Shot-2017-05-02-at-14.46.21.png

Lapas