Pieredzes apmaiņas seminārs Tallinas Kestlinas krievu ģimnāzijā

No 26.10. – 28.10.2017. skolotāju grupa piedalījās seminārā Tallinas Kestlinas krievu ģimnāzijā „Mainām macību vidi”. Skolēnu motivācija mācībām ir aktuāla tēma arī Igaunijas kolēģiem. Ļoti uzrunājoša bija igauņu kolēģes Ludmilas Roždestvikas nodarbība par nākotnes skolu, kuras laikā bija iespēja pārliecināties par milzīgajām pārmaiņām mūsdienu sabiedrībā. kompetencēm, prasmēm un skills. Pēc tam tālāks ceļš tika mērots uz Kurresāres ģimnāziju, kas uzsākusi darbu pēc iespaidīgas renovācijas. Semināra laikā tika atrunāta turpmākā sadarbība ar mūsu igauņu kolēģiem. Seminārā piedalījās direktore I.Keiša, direktores vietnieces mācību jomā J.Rjazanceva un J.Ševčenko, kā arī skolotāji O.Grundāne, M.Dzerkalis un sociālā pedagoģe K.Badjanova.

Starptautiskais seminārs „Skolēnu pētniecisko prasmju attīstīšana ārpusskolas stundās”

No 01.06.2017. - 03.06.2017. skolā uzturējās sadarbības partneri no Igaunijas, Tallinas Kestlinnas krievu ģimnāzijas, lai turpinātu pagājušajā mācību gadā uzsākto sadarbības virzienu - ārpusskolas pētnieciskās stundas. Skolas delegāciju vadīja skolas direktors S.Teplovs.

Pagājušajā mācību gadā mūsu skolas skolēnu grupa ar skolotājiem O.Grundāni, J.Ševcenko, J.Rjazancevu piedalījās Tallina kolēģu rīkotajā konferencē par ārpusskolas aktivitātēm.

Šoreiz mēs piedāvājām izzinošo spēli "Putnu dienas", dažādas izzinošās aktivitātes mūsu pilsētas Pasta salā, LLU parkā, Baskāju takā, Dobeles pilsdrupās un P.Upīša muzejā. Abu skolu skolēnu komandām bija lieliska iespēja izpausties.

Semināra laikā tika izvērtēta skolu līdzšinējā sadarbība un izvirzīti uzdevumi jaunajam mācību gadam. Īpašs paldies skolotājai O.Grundānei par semināra ārpusskolas aktivitāšu koordinēšanu!

Seminārs „Skolēnu radošo un pētniecisko prasmju attīstīšana pamatskolā”

2015.gada 19. un 20. novembrī skolā viesojās mūsu sadarbības partneri no Tallinas Keestlinas Krievu ģimnāzijas, lai piedalītos seminārā „Skolēnu radošo un pētniecisko prasmju attīstīšana pamatskolā”.

Pedagogu grupu no Igaunijas vadīja skolas direktors Sergejs Teplovs. Divās darba grupās tika izvērtēts paveiktais laika posmā no š.g. marta līdz oktobrim, kā arī tika izplānots darbs projekta aktivitātēs laika posmā no š.g. novembra līdz 2016.gada jūnijam.

Igaunijas kolēģi piedalījās arī 7. - 9. klašu skolēnu ārpuskolas stundu prezentāciju izvērtēšanā.

7.klašu grupā 1.vietu ar 36 punktiem ieguva komanda no 7.a klases „Apelsīni”, bet 8.-9. klašu grupā 1.vietu ar 35,5 punktiem ieguva komanda no 8.a klases „Mirvud”. Pavisam 2.posma ārpusskolas stundu prezentācijā piedalījās 8 komandas.

Maija sākumā komandas gaidīs jauns izaicinājums - 3. posms, kur tiks noteikti ārpusskolas stundu laureāti, kuri piedalīsies 4.posmā, taču jau Tallinā ar Keestlinas Krievu ģimnāzijas skolēniem.

Parka stundas 1.-3.klašu skolēniem

2015.gada 28.maijā notika parka stundas 1.-3.klašu skolēniem.

1_6.jpg   2_3.jpg   3_4.jpg

4_3.jpg   5_3.jpg   6_3.jpg

Parka stundas 4.-8.klašu skolēniem

2015.gada 26.maijā notika parka stundas „Pasta sala Jelgavā” 4.-8.klašu skolēniem.

1_5.jpg   2_2.jpg   3_3.jpg

4_2.jpg   5_2.jpg   6_2.jpg 

Parka stundu prezentācijas

2014.gada 18.septembrī 5. un 6.klašu skolēni prezentēja parkus, kurus viņi izzināja.

_DSC2665.jpg   _DSC2673.jpg   _DSC2682.jpg

Parka stundas

2014. gada 12. septembrī 5. un 6. klašu skolēni devās uz mūsu pilsētas parkiem, lai veiktu pētniecisko darbu. „Parka stundas” mūsu skolā notika jau otro reizi. Klašu audzinātāji bija izstrādājusi darba lapas par Raiņa parku, Lauksaimniecības Universitātes parku, Uzvaras parku, J. Alunāna parku.

Pēc „Parka stundām” skolēniem bija jāapkopo iegūtā informācija un jāveido prezentācija par parku, kuru viņi izzināja.