Pilsētas informātikas olimpiāde

2018.gada 8.martā notika Jelgavas pilsētas  informātikas olimpiāde. 3.vietu 6.klašu grupā ieguva Valērija Balabka (6.a klase), 5. klašu grupā Atzinību saņēma Sofija Solodova (5.b klase). Apsveicam meitenes ar veiksmīgu piedalīšanos olimpiādē! Paldies skolotājam Mārtiņam Dzerkalim un skolotājai Ventai Narvaišai par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Skolēnu skatuves runas konkursa 2.kārta

2018.gada 27.februārī notika skolēnu skatuves runas konkursa 2.kārta (reģionalā skate) Bauskā.

Markuss Nikolajs Bakmasters (3.c klase) - 1.pakāpes diploms,

Jurijs Bokums (4.a klase) - 1.pakāpes diploms.

Apsveicam! Paldies skolotājām Irinai Dorofejevai, Rotai Vizulei, Anželai Gurjevai, Larisai ApeļsinovaiIngai Gredzenai par skolēnu sagatavošanu konkursam!

Daiļlasītāju konkurss

2018.gada 20.februārī notika daiļlasītaju konkurss "Riti raiti, valodiņa".

Apsveicam Jurija Bokuma (4.a klase) par godalgotu 1.vietu 3.-4.klašu grupā!

Paldies skolotājām Larisai ApeļsinovaiIngai Gredzenai!

Pilsētas matemātikas olimpiāde

2018.gada 2.februārī notika pilsētas matemātikas olimpiāde 9.klasēm. Apsveicam Artjoma Časnoviča (9.a klase) ar ieguldīto 2.vietu!

2018.gada 16.februārī notika pilsētas matemātikas olimpiāde 5.-8.klasēm.

Apsveicam Arinu Azarēviču (5.b klase) ar ieguldīto 3.vietu, Veroniku Jefimovu (6.a klase) - ar 3.vietu un Vladislava Goļikova (8.b klase) ar 3.vietu!

Paldies skolotājām Nonnai Anohinai, Larisai Katuļskai, Valentīnai Vanagai par skolenu sagatavošanu olimpiādei!

Skolēnu skatuves runas konkurss

2018.gada 8.februārī un 15.februārī notika skolēnu skatuves runas konkursa 1.kārta.

1.klašu grupā atzinība Annai Lazarevai (1.a klase).

2.-3.klašu grupā 1.vietu ieguva Markuss Nikolajs Bakmasters (3.c klase).

4.-6.klašu grupā 2.vietu ieguva Jurijs Bokums (4.a klase).

7.-9.klašu grupā atzinība Taisijai Gricenko (9.a klase). Apsveicam!

Paldies skolotājām Olgai Kukšai, Rotai Vizulei, Irinai Dorofejevai, Anželai Gurjevai, Larisai Apeļsinovai, Ingai Gredzenai, Irinai Pļetņikovai, Dacei Timermanei par skolēnu sagatavošanu konkursam!

Jelgavas pilsētas ģeogrāfijas olimpiāde

2018.gada 8.februārī notika Jelgavas pilsētas 7.-9.klašu ģeogrāfijas olimpiāde.

Apsveicam 9.a klases skolnieci Taisiju Gricenko par izcīnīto 3.vietu! Paldies skolotājai Larisai Bļinovai par skolnieces sagatavošanu olimpiādei!

                                                                         geografija.JPG

“Spelling Bee”

2018.gada 25.janvārī Jelgavas Spīdolas ģimnāzijā pirmo reizi norisinājies pilsētas angļu valodas konkurss “Spelling Bee”. Mūsu skolas 8.b skolnieces Darja Antoņenko, Anastasija Kaņina un Delfīna Busigina piedalījās šajā konkursā 7.-9.klašu grupā.

Apsveicam Delfīnu Busiginu par iegūto 2.vietu konkursā!

Paldies skolotājai Olgai Grundānei par skolēnieču sagatavošanu konkursam!

                             DSC_0002_4.JPG    DSC_0012.JPG

“Matemātika ir visapkārt!”

2018.gada 25.janvārī mūsu skolas divas komandas piedalījās Jelgavas pilsētas matemātikas MA organizētā konkursā 6. - 7. klasēm “Matemātika ir visapkārt!”.

7.klašu komanda ieguva 1.vietu, bet 6.klašu komanda ieguva 2.vietu. Sveicam un lepojamies!

Paldies skolotājām Valentīnai Vanagai, Larisai Katuļskai un Nonnai Anohinai par skolēnu sagatavošanu konkursam “Matemātika ir visapkārt!”.

                                  diploms_matematika_1.JPG     diploms_matematika_2.JPG

Pilsētas fizikas olimpiāde

2018.gada 19.janvārī notika pilsētas fizikas olimpiāde. Apsveicam Artjoma Časnoviča (9.a klase) ar ieguldīto 1.vietu!

Paldies skolotājam Staņislavam Filatovam par skolēna sagatavošanu olimpiādei!

Latviešu valodas ( LAT-2) olimpiāde republikā

Apsveicam un lepojamies ar 8.b klases skolnieces Anastasijas Kaņinas sasniegumiem republikas latviešu valodas olimpiādē – godpilnā 3.vieta!

Paldies skolotājai Sandai Aizupei par meitenes gatavošanu olimpiādei! Paldies arī Anastasijas ģimenei par meitenes motivāciju un atbalstu!

                       latv_val_1.JPG     latv_val_2.JPG

Lapas