Kas ir integrētā stunda?

Integrētā stunda - tā ir īpaša stunda, kura apvieno sevī mācīšanu vienlaicīgi vairākās disciplīnās apgūstot kādu jēdzienu, tēmas vai parādības.

Šādā stundā vienmēr tiek izcelta: pamatdisciplīna, palīgdisciplīnas, kas veicina pamatdisciplīnas materiāla konkretizēšanu, paplašināšanu un padziļināšanu.

Integrētā stunda ļauj atrisināt virkni uzdevumu, kurus ir grūti atrisināt tradicionāli.

Daži integrētās stundas uzdevumi:

mācību motivācijas paaugstināšana, izmantojot netradicionālās metodes stundās (tas ir neparasti, tātad, interesanti);

jēdzienu izskatīšana, kas tiek izmantoti dažādos mācību priekšmetos;

mērķtiecīga darba plānošana ar paņēmieniem, kas attīsta domāšanu: salīdzināšana, apkopošana, klasifikācija, analīze, sintēze;

starpriekšmetu saiknes atspoguļošana un tās izmantošana pildot dažādus uzdevumus.