Direktores sleja

Laiks

Šajā pasaulē par velti mēs iegūstam tikai laiku. Mums atvēlētais laiks nemaksā neko, tas vienkārši tiek dots, taču kā mēs atvēlēto laiku piepildām, tas ir katra ziņā. Mēs paši izvēlamies katra mirkļa piepildījumu, un mūsu izvēle rada turpmākos notikumus. Un ir tik svarīgi izprast un saprast esošā mirkļa vērtību, jo vakardienas mirklis ir pagātne, bet rītdienas mirklis tikai būs. Jāiemācās cienīt dotais laiks un jāpieņem, ka tas mums nav mūžīgi dots. Iemācīties nesasteigt un iemācīties nenokavēt. Būt īstajā laikā? Bet laiks nevar būt neīsts, jo tas ir katra mūsu laiks. Laiks pienāk pats, to nevajag gaidīt. Vajag tikai ļauties tā plūdumam un neizniekot to. Laiks ir kā upe. Tā nes tikai tos uz priekšu, kuri prot peldēt. Peldēt ļoti profesionāli, prasmīgi vai tikai noturēties virs ūdens, lai nenoslīktu, izmisīgi kūļāties un sakult baltas ūdens putas, kas ātri vien noplok... No rīta pamostoties mums ir divas iespējas, divas iespējas sava laika piepildījumam - būt labā omā vai arī sliktā omā. Ja ar mums dienas laikā notiek kaut kas nelāgs, mums atkal ir izvēle – kļūt par upuri vai mācīties no neveiksmes. Mūsu dzīvi veido mūsu izvēles, mēs izvēlamies, kā reaģēt uz to vai citu situāciju. Mēs izvēlamies, kā apkārtējie ietekmē mūsu garastāvokli. Mēs izvēlamies savu dzīves mirkļu, mums atvēlētā laika piepildījumu. Mums ir dota diena dzīvot. Viss ir atkarīgs no mūsu uztveres, no mūsu piepildījuma. Viss ir KATRA rokās!

Jelgavas 2. pamatskolas direktore Ināra Keiša

17.02.2018.

Jaunajā gadā

Ziemassvētku noskaņa ir devusies pretī nezināmajam Jaunajam gadam... Arī Jaunajā gadā mums katram būs savi ieguvumu un zaudējumi, veiksmes un sarūgtinājumi, prieks un bēdas. Katram savs! Katram sava laime!

Un katram mums ir nepieciešama maize. Vienkārši maize! Maizei ir svarīga garoza. Cilvēka ceptajai maizei ir svarīga garoza, jo pēc tās nosaka, cik cepējs ir prasmīgs. Ja garoza cieta - nepietiek mīlestības, ja garoza ieplaisājusi - nepietiek pacietības. Reti garoza izdodas gluži bez vainas, jo tā ir cilvēka daba - kaut ko neizdarīt, nesajust līdz galam. Tāpēc garozas nav tikai eņģeļu maizei. Tai ir tikai maizes dvēsele - mīkstums. Dvēseli mīcīt jāmācās visu mūžu, jo tai jāprot pastāvēt bez garozas.

Mēs katrs pats veidojam savu maizes kukulīti. Ar vai bez garozas. Katram pašam ir jāizdara izvēle. Vispirms savā priekšā, kādu maizes kukulīti cept. Ir apņemšanās, bet vēl nepieciešama Mīlestība un Pacietība. Kamēr vien abrā pietiks mīklas, lielā pasaules ceptuve smaržos pēc Mīlestības. “Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien...” tā skan klusībā noskaitīta lūgšana... Maizi dienišķo... Ne pirkt, ne pārdot. Ticēt un gaidīt. Kad no pasaules lielās krāsns tiks izņemts Tavs kukulītis. Tas nevar būt gatavs ātrāk, kā mīkla rūgst.

Maize ir galda un dvēseles svētība. Ar vai bez garozas.

Lai Jaunajā gadā mums ir dienišķā maize!

Jelgavas 2. pamatskolas direktore Ināra Keiša

02.01.2018.

Ceļā uz Ziemassvētkiem...

Tumšie, garie ziemas vakari ir domāti grāmatām. Tā ir izveidojies, ka katram noskaņojumam,  katrai situācijai man ir sava grāmata. Manā telpā tās ir visur pa rokai, jo vienlaicīgi mēdzu lasīt vairākas grāmatas. Dažreiz mēdzu izlasīt  tikai kādu lappusi ar kārtējā sižeta turpinājumu, kādu citātu vai atziņu  dienas noskaņojumam, kādu dzejoli pārdomām... Adventes otrajā nedēļā  pie manis atnāca pirms daudziem gadiem izdotā Jura Rubeņa un Māra Subača „Mazā Ziemassvētku grāmata”. Pāršķirot lappuses, mani uzrunāja kādā no tām jautājums: „Vai tu zini paroli?” „...Umberto Eko romāns „Fuko svārsts” sākas ar kādu interesantu epizodi. Romāna galvenais varonis izmisīgi meklē savu mīklaini pazudušo draugu. Lai par pazudušo  uzzinātu ko vairāk, viņš iekļūst drauga dzīvoklī un, cerību pilns, ieslēdz datoru. Taču datora ekrānā parādās nepielūdzamais jautājums: „Vai tu zini paroli?” Galvenais varonis aptver- ja parole sastāvētu no septiņiem burtiem, tad, ņemot vērā alfabēta burtu skaitu, būtu iespējams izveidot mazliet vairāk par 6 miljardiem kombināciju...

Romāma varonis daudzu stundu garumā izmisīgi pūlas izdomāt – kādu paroli viņa draugs, senatnes un valodu pētnieks, būtu varējis lietot. Viņš pārbauda neskaitāmas iespējamās versijas, taču velti. Rit stundas, taču īstās paroles kā nav, tā nav. Dators spītīgi turpina jautāt: „Vai tu zini paroli?” Galu galā bezcerības izmisumā un rūgtumā galvenais varonis uzsit uz datora taustiņiem „nē”. Taču piepeši dators atveras. Izrādās, kā šī godīgā atbilde „nē” ir bijusi parole.

Vai arī daudzi no mums dažkārt nenonāk līdzīgās situācijās ar cilvēkiem, notikumiem, parādībām, par kuriem šķiet – viss ir zināms, līdz pēkšņi mūs apstādina nepielūdzamais, daudziem labi pazīstamais datorvalodas teikums: ”Vai tu zini paroli?” Un piepeši mēs netiekam ne no vietas.

Kārtējo reizi mēs esam nonākuši līdz Ziemassvētku laikam, dažas dienas mūs šķir no Ziemassvētkiem. Tomēr vai arī mēs šajā brīdī neesam līdzīgā situācijā kā Eko varonis, kad uz Ziemassvētku sliekšņa mums tiek uzdots jautājums: „Vai tu zini paroli?” Vai tu zini paroli, lai nonāktu pie Ziemassvētku notikuma, lai tas tev īsti atklātos?

Daudzi sacīs, ka tas ir gandrīz aizvainojošs jautājums. Kā lai mēs nezinātu paroli?! Lai nu kā, bet Ziemassvētki pavisam noteikti ir paši pazīstamākie svētki, kurus esam iepazinuši no visām iespējamām pusēm, kuros nekā negaidīta, nekādu noslēpumu vienkārši vairs nevar būt. Tie taču ir svētki, kuru atribūtiku, mūziku, jā , pat Lūkas evanģelija obligātās rindiņas zinām gandrīz no galvas. Un tomēr : cik savādi – tieši šī iemesla dēļ mēs bieži netiekam tālāk par ekrānu, par iespēju tikai palūkoties uz šiem svētkiem no malas.

Tu it kā esi tepat un tomēr nepielūdzami nošķirts no būtiskākā, un izjūtas ir līdzīgas kā Eko romāna varonim – tu jūti, ka sēdi pie kāda datora, kurā slēpjas milzum daudz svarīgas, izšķiroši svarīgas informācijas, tavā rīcībā ir ierobežots laiks, nu nebūt ne 2000 gadu – varbūt 50, bet varbūt tikai viens, tu esi izmēģinājis dažādus ceļus, bet, kā netiec, tā netiec tai klāt!

Tad, iespējams, jānonāk līdz nepatīkamajai, bet godīgajai atziņai: es nezinu paroli. Par būtiskāko es patiesībā vēl nezinu neko. Un tikai tad viss īsti sākas.

Tie ir Ziemassvētki, kas vēlas mainīt mūsu redzējumu un perspektīvu...”

Vai tu zini paroli?

Jura Rubeņa un Māra Subača „Mazajā Ziemassvētku grāmatā” ieskatījās Jelgavas 2.pamatskolas direktore Ināra Keiša

14.12.2017.

Patriotisms

Jēdziens patriotisms cēlies no grieķu valodas: patriõtes - līdzpilsonis, kas nāk no patris - tēvzeme, dzimtene. Patriots ir savas dzimtenes, valsts aizstāvis kā vārdos, tā arī darbos. Par patriotu neviens nepiedzimst, par patriotu cilvēks kļūst savas dzīves laikā. Būt patriotam, tas nozīmē - būt par. Būt par: par saviem tuviniekiem un savu ļoti privāto telpu (un tas ir tik saprotami), par savas daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpu un pagalmu, savu ielu, savu skolu, savu pilsētu un savu valsti... Būt par, bet ne pret! Iemācīties saredzēt lietas, ar kurām mēs visi varam lepoties! Būt par arī tad, kad valstī ir grūtāki laiki un sarežģītākas situācijas. Mūsu Dzimtene, Latvija, ir tāda, kādi mēs paši esam, jo Latviju mēs veidojam katrs ar savu pienesumu.

Iededzināto svecīšu gaišums un starojums Latvijas dzimšanas dienā vieno mūs patiesā cieņā dzimtajai pilsētai un valstij. 18.novembra svētki rada neatkārtojamu kopības sajūtu, kas apliecina mūsu spēku un apņemšanos jauniem izaicinājumiem.

Lai ceļā uz Latvijas simtgadi mūsu sirdīs ienāk patiess lepnums un prieks par savu Dzimteni!

Jelgavas 2.pamatskolas direktore Ināra Keiša

17.11.2017.

Skolotājs

Klāt oktobris! Rudens sācies ar saulainu, dziļu un mierīgu atelpas mirkli... Mums vēl ir dota iespēja ļauties aizejošās vasaras saulainajiem pieskārieniem! Tik krāšņo varavīkšņu loki aizejošajā nedēļā mūs paspēja vēl pārsteigt! Rudenīgie ziedi pauž prieku, uzmundrinājumu, uzticēšanos, mīlestību, cerību, ticību! Skolotāju dienas priekšvakarā kļavu košais sarkanīgums un bērzu saulainie triepieni atgādina par skolotāja darba dzīves spilgtumu.

Skolotāja darbs ir unikāls ar to, ka katrs cilvēks savā dzīvē satiekas ar skolotāju. Katrs! Katra cilvēka dzīvē ienāk skolotājs, lai atstātu neizdzēšamas pēdas. Jā, šīs pēdas mēdz būt dažādas... Prieka, lepnuma, centības, mēķtiecības,uzdrīkstēšanās... un dažreiz arī sarūgtinājuma pēdas. Skolotāja atbildība ir tik liela, ka grūti atrast citas profesijas pārstāvjus, kas strādātu ar tik lielu un smagu atbildību. Skolotājam ir uzticēta mūsu jaunatne un līdz ar to uzticēts kaut kas krietni vairāk. Mēs zinām, ka jaunā paaudze veidos mūsu valsts nākotni, tad viennozīmīgi ir skaidrs, ka skolotājam ir uzticēta mūsu valsts nākotnes veidošana. Kā jūtas skolotājs, veidojot valsts nākotni, atrazdamies nepārtrauktā pārmaiņu procesā? Es vēlos teikt – nepārtrauktā reformu maratonā. Ķīniešu sakāmvārds vēsta, ka neesot nekā sliktāka kā dzīvot pārmaiņu laikā. Pārmaiņām ir jābūt, lai notiktu attīstība, taču reformas nevar būt reformu dēļ. Vai reformas vienmēr rada attīstību? Katrs jaunais mācību gads skolotāja dzīvē ienāk ar kārtējo jaunā gada pārsteigumu. Šogad varētu uzrakstīt veselu pārsteigumu sarakstu! Nelaime jau ir tā, ka pa priekšu šīm reformām soļo nauda. Naudas dēļ tiek nojauktas un iznīcinātas mūsu pašu vērtības, naudas dēļ sabiedrībā tiek pietiekami veiksmīgi „iepotēts” viedoklis, ka mums pašiem sava nekā nav, paši mēs neko neprotam, ka citur viss ir labāk. Varbūt ir pienācis pēdējais laiks būt pietiekami drosmīgiem, lai sāktu sijāt un ņemtu tikai to, kas mums tiešām liekas noderīgs, noderīgs skolotājam, kas katru dienu stāv klases priekšā un dara tik atbildīgo savu darbu nepārtraukto reformu maratona gaisotnē.

Pāri visam ir katra skolotāja ticība bērniem, kas dod spēku ikdienas darbā. Kāds skolnieks atmiņās par skolu rakstīja: „Es neatceros vairs mācītos likumus, bet es atceros šo sajūtu, kā Jūs mācījāt, kas lika man noticēt sev...”

Jelgavas 2. pamatskolas direktore Ināra Keiša

06.10.2017.

Septembrī

Aizrit jaunā mācību gada otrā nedēļa... Skolas dzīve pavisam strauji ir uzņēmusi ātrumu ar sev raksturīgo dienu ritējumu. Zinību dienā caur mākoņiem visus sveicināja vēl vasarīgie saules stari, it kā novēlēdami zinātkāri, sasniegumus, veiksmi... Debesīs uzvirmoja mūsu vēlmes... Vai gaidām kaut ko īpašu jaunajā mācību gadā? Skolas dzīvē ir sācies jauns darba cēliens, kurā visi esam kā viens vesels. Īpaši vēlos atgādināt, ka esam viens vesels, komanda, kurā īpaši jāsajūt komandas vienotais gars. Jāsajūt! Ko novēlēt mazajiem pirmklasniekiem un pieaugušajiem 9.klašu skolēniem, vecākiem, skolotājiem un skolas darbiniekiem?

Lai mēs visi atcerētos tikai dažas lietas...,

ka vērtīgākais dzīvē ir nevis manta, bet gan cilvēki, ar ko esam kopā...,

ka neklājas salīdzināt sevi ar citiem, jo tie citi ir vienkārši citādāki, un viņi nav nedz labāki, nedz sliktāki, viņi ir citādāki...,

ka jāiemācās kontrolēt savu attieksmi, citādāk tā kontrolēs mūs...,

ka prasmi piedot apgūst praktizējot...,

ka reizēm cilvēks var būt sliktā omā, taču nelāgais garastāvoklis nedrīkst ietekmēt apkārtējos...,

ka lielu sapņu piepildīšanai nav nepieciešami lieli spārni, bet gan prasme piezemēties...,

ka ne vienmēr pietiek, ja tev piedod citi, reizēm ir jāpiedod pašam sev...,

ka dzīvē tālu tiks tie, kas par spīti visam ir godīgi pret sevi...,

ka laime nav atkarīga no veiksmes, bet no lēmumiem, cilvēks pats nolemj, vai būt apmierinātam ar sevi un savu dzīvi vai mocīties par to, kā viņam nav...,

ka ir cilvēki, kuri mūs mīl, bet neprot to izrādīt...,

ka uzticības iemantošana prasa gadus, bet tās zaudēšana – acumirkli...,

ka divi cilvēki var skatīties uz vienu un to pašu, bet redzēt ko pilnīgi atšķirīgu...,

ka patiesus draugus sastapt gadās ļoti, ļoti reti, taču, ja kādam izdodas, tad tā ir milzu bagātība... (kaut kur lasītas un atmiņā atausušas atziņas).

Jelgavas 2. pamatskolas direktore Ināra Keiša

13.09.2017.

Par vasaras pilnbriedu, par pārbaudījumiem, par grūtībām...

Jāraksta, kad domas, domiņas, vārdi, teikumi joņo, un roka ar pildspalvu tikko spēj tikt līdzi, tikai tad, kad aiziet kā smērēts. Viegli! Un rakstīšanas vieglums atnāca augustā, vasaras pilnbriedā. Šogad daba ļāva vasarai uzplaukt jūlija beigās ar trauslajām madarām, debess ziluma piesātinātajiem zvaniņiem, ar visai pasaulei balto margrietiņu dāvāto uzticēšanos, ar stingrajām asinszālēm un ar pelašķu rūgtenumu... Tikai jūlija beigās daba ļāva veldzēties vasaras smaržās... Vasaras pilnbrieda domas vēlos salikt vienā veselumā...

Kā neviena cita vasara, šī vasara pieder stārķiem! Šovasar šī pasaule pieder stārķiem! Esot savos laukos austrumu pierobežā, vienā mirklī radās doma, ka gandrīz vai nepieciešams uz lauku ceļiem uzlikt ceļazīmes „Zemu lidojoši objekti”. Visur stārķi! Viņu plati izplestie spārni lēnā lidojumā virs cilvēku galvām it kā aicināja doties līdzi, ļaujot sirdī ieplūst neizsakāmam mieram... Taču tikai cilvēka domas slīdēja līdzi stārķu lidojumam... Saullēkts ar dzestro rasu un saulriets ar lauku klusumu, un pa vidu darbi... Dārzs, ievārījuma burciņas... Taču arī bija darbs, par kuru varētu teikt - smags fizisks darbs... Bija grūti. Smagi. Atelpas brīdī sēdēju lauka malā slapju muguru, sāpošām rokām... Vai tas man bija jādara? Grūti taču! Un tad atausa atmiņā mana vecmamma, kas pēc Pirmā pasaules kara palika atraitnēs ar mazu bērnu, vīratēva dāvinātajiem 30 hektāriem meža un: „Tu biji laba vedekla, bet tagad dzīvo tālāk.” Un es tagad sēdēju lauka malā, kur kādreiz bija mežs, kuru vajadzēja izgriezt, izlauzt celmus, iekopt zemi... uzrunāt kaimiņu ciema kalēju Mateušu, kurš karā bija izdzīvojis, un piedāvāt precēties, apglabāt četrus bērnus no septiņiem...Vai bija viegli? Nedomājot par smagumu, tas viss tika pieņemts dziļā pazemībā...Pa šiem tīrumiem pēc Otrā pasaules kara mamma ar brāļiem nakts aizsegā mēģināja salasīt labības vārpiņas, lai vienkārši nenomirtu badā, jo visa labība bija jānodod kolhozam... Izdzīvošana... Izdzīvošanas pārbaudījumi un grūtības...

Katrai paaudzei savi pārbaudījumi un grūtības. Nav nevienas paaudzes, kurai nebūtu jāiziet cauri pārbaudījumiem! Nav! Kādi manai paaudzei pārbaudījumi? Dzīves vieduma izpratnes pārbaudījums! Visu un uzreiz! Šis pārbaudījumsdaudzus ierāva banku dzimbūtniecības jūgā. Jā, kredītu filozofijas neizpratne. Parādi jāatdod. Te vajadzētu atcerēties tautas sakāmvārdus, parunas par parādiem... Bet kurš gan par tiem domāja, ja spožas reklāmas solīja uzreiz greznu dzīvi! Tikai tāds „sīkums” - greznā dzīve nāk lēnām caur smagu darbu. Savulaik Latvijas pirmās brīvvalsts finansu ministrs J. Kalniņš kādā sarunā ar Valsts prezidentu arī bija kategorisks: „Tērēt var tikai tik, cik ir!”

Saglabāt vecāku un vecvecāku mantojumu, saglabāt un būt tajā, jo patieso vērtību nosaka tikai cilvēka klātesamība. Cik tūkstošu klātneesamības ir Latvijā? Klāt neesoši... Klāt esoši citur un citā vietā... Statistika esot skaudra... Un domājot par Latvijas simtgades svinībām... Vēl kāds atmiņu triepiens no vecāsmātes... 1941.gada vasara, vienu svešo varu jau nomainījusi cita svešā vara. Agrs jūnija rīts te, šajos tīrumos un pļavās... Vecāmāte slauc govis. Pēkšņi tālumā atskan „Dievs, svētī Latviju!” Dziedot Latvijas himnu, pāri pļavai no pagasta centra puses nāk kaimiņš, Ozoliņu Andris, kuru bija arestējusi un vietējā cietumā ielikusi padomju valdīšana. Par ko? Par mutes brūķēšanu. „Bārbal, nebaidies,Bārbal, mums atkal ir brīva Latvija! Mums ir brīva Latvija!” Un kaimiņš vēl skanīgāk atsāk „Dievs, svētī Latviju!” Taču tā bija tikai mirkļa ilūzija par brīvu Latviju, jo nevienā svešā varā nav iespējams būt patiesi brīvam. Vēlreiz skatienam aizklīstot pāri laukiem un klausoties vasaras sanēšanā, mēģināju atdzīvināt šo seno ainu... kā pāri laukiem atskanēja un rīta saules apspīdētajās debesīs uzjundījās „Dievs, svētī Latviju!”... Kā ir tagad? Vai esam paši savā valdīšanā?

Tagad gatavojamies valsts simtgades jubilejai. Tikai... vai šoreiz atkal nevajadzētu atcerēties kādreizējo finansu ministru J. Kalniņu? Vai mūsu valsts simtgade ir svētki, kur to vērtību nosaka iztērētie miljoni? Manuprāt, kārtējo reizi akcenti tiek salikti nepareizi, un ir patiesas bažas par kādu nepatīkamu svētku pēcgaršu. Tas arī ir viens no pārbaudījumiem, lai mēs, ieejot mūsu valsts otrajā simtgadē, nebūtu pazaudējuši pašcieņu.

Mūsu bērni arī iet pretī saviem pārbaudījumiem, pretī savām grūtībām. Varbūt viņi te, Latvijā, 21.gadsimtā tiek pārbaudīti ar pašas dzīves izpratnes brīnumu, cilvēka esības izpratnes fantastisko misiju šajā pasaulē. Tieši tāpēc vēl mirklī pirms jaunā mācību gada man gribas iesaukties: „Esiet sveicināti, laimīgie cilvēki! Esiet sveicināti, klātesošie laimīgie cilvēki!”

P.S. Vēl kāds brīnums! Stārķi pavasarī uzrodas pēkšņi un rudenī pēkšņi pazūd!

20170628_133726.jpg   20170718_135255.jpg   20170811_090222.jpg   20170718_135322.jpg   20170718_135910.jpg

  20170622_174211.jpg   20170809_130619.jpg

  20170813_140506.jpg   20170813_141753.jpg

Jelgavas 2.pamatskolas direktore Ināra Keiša

16.08.2017.

Jūnijs

Skolas dzīvē mācību gada noslēgums uzjundī trīs reizes. Pirmo reizi, kad ieskanas skolas pēdējais zvans 9.klašu skolēnim, otro reizi, kad 31.maijā skolēni saņem liecības un trešo reizi par mācību gada beigām mums vēstī absolventu izlaidums.

Jūnijs skolā ir ar eksāmenu un izlaidumu īpašo auru. 9.klašu absolventiem viss tikai sākas, pareizāk būs – turpinās... iesāktais ceļš turpinās tālāk, tikai citā pakāpē. Veiksmīgi nokārtoti eksāmeni – apliecinājums vispārējās pamatizglītības iegūšanai. Deviņu gadu laikā tika veidots pamats turpmākajam ceļam. Bez pamata dzīvē nevar! Lai nostāvētu kājās, jābūt pamatam, lai uzbūvētu māju, jābūt pamatam. Katrs absolvents deviņu gadu laikā veidoja savu pamatu, katram bija savi kieģelīši, savi laukakmeņi, savas šķembas, savas smiltis, sava grants... Katram savs pamats, uz kura tagad būs jāprot nostāvēt. Kādam būs nepieciešamība pielabot, kādam jau tagad jāveic kārtīgs remonts, taču kāds turpinās jau būvēt ēku... Jauniešu dzīvēs turpinās tālāk iesāktais ceļš.

„Ir tikai viens veids, kā gūt panākumus – ar smagu darbu. Mācies, lai ar pacietību tu pats vari veidot savu likteni. Iezīmē savu ceļu ar rūpību, citādi zaudēsi ceļu uz visiem laikiem. Paturi prātā, ka nodomi bez rīcības ir vienīgi sapņi”. Šāds ieraksts bija V.Duglasa un R.Teišera grāmatā „25 bibliski panākumu likumi”, ko saņēma dāvanā katrs absolvents 9.jūnijā.

Par šī gada absolventiem visiem nākamo gadu Jelgavas 2. pamatskolas absolventiem atgādinās skolas pēdējā zvana dienā iestādītais ozols. Tas jau ir salapojis, braši turas Sarmas ielas vējos un brāzmās... Eksāmenu dienās dažs 9.klases skolēns mēdza pielikt un paturēt pie tā roku, lai skolas jaunais ozoliņš dod spēku pirms kārtējā pārbaudījuma.

Vēlu, lai jaunieši izvēlētajā ceļā sastaptos ar smagu darbu, rūpību, lai viņu sapņu piepildījumu virzītu rīcība! Lai sapņu īstenošanai pietiek pacietības!

„Sāciet darīt to, kas nepieciešams, turpiniet ar to, kas iespējams, un pēkšņi jūs darīsiet neiespējamo.” (Asīzes Francisks, mūks un dzejnieks)

Jelgavas 2. pamatskolas direktore Ināra Keiša

15.06.2017.

Ar balto galdautu...

Vai mūsu mājās ir baltais galdauts? Esmu pārliecināta, ka ir. Izņemsim no skapja un izgludināsim ieloces! Balto galdautu mēs parasti uzklājam svētkos. Vai atceramies, kad pēdējo reizi uzklājām balto galdautu? Kad pēdējo reizi mūsu mājās bija svētki ar balto galdautu? Pieļauju, ka kāds teiks, ka tas nav moderni! Dizaineri mums taču piedāvā tik dažādas variācijas par svētku tēmu! Piedāvā! Bet ir pamatvērtības, kuras neviens mūsdienu dizainieris nav spējīgs atcelt. Baltā pamatvērtība! Uzklāsim baltu svētku galdu ! Uzliksim sālstrauciņu un maizi! Lai vienmēr mājā ir sāls un maize! Tāda ir senā tautas gudrība! Tā darīja mūsu vecmāmiņas un vecvecmāmiņas. Un tad satiksimies pie galda, lai būtu kopā! Būt kopā pie klāta galda, apsēsties pie galda nozīmē īpašu saziņas, atklāsmes brīdi, piederību ģimenei, saimei, dzimtai, kopienai. No kultūras vidokļa baltā ir simboliska krāsa, kas ļoti labi atbilst vārdam „ideāls”, tā apzīmē skaidro, šķīsto pat svēto. Balts raksturo mūsu ticību kaut kam ideālam. Ticību Pamatvērtībai!

4.maijs ir Latvijas Republikas otrā dzimšanas diena! Atdzimšana! Ja pirms 27 gadiem, 1990.gadā, nebūtu bijis 4.maija, tad mums nebūtu bijis iespējas 2018. gadā svinēt mūsu valsts simtgadi. Pagājušajā gadā iedibinātie Baltā galdauta svētki ļauj īpaši novērtēt un izprast 4.maija svētku nozīmi – Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu!

Uzklāsim balto galdautu svētkos! Būsim kopā!

Jelgavas 2. pamatskolas direktore Ināra Keiša

01.05.2017.

Pūpolsvētdienā

„Apaļš kā pūpols, vesels kā rutks, lunkans kā žagars, sarkans kā ābols, zaļš kā zars, skaists kā lecoša saule!” Bērnībā Pūpolsvētdienu bija grūti iedomāties bez šī skaitāmpantiņa! Pamodos no sajūtas, ka neesmu dzirdējusi šo skaitāmpantiņu... Gaidīju, kad nāks... kā bērnībā... un bērnībā tas vienmēr bija tēvs. Viņš uz baznīcu nekad negāja, jo viņam ar baznīcu un Dievu bija savas attiecības. Nevienam citam nezināmas. Tikai viņam un Dievam. Mamma ar vecomāti jau bija baznīcā svētīt pūpolus, bet mēs, bērni, apzināti nelīdām no gultām laukā un gaidījām aizvērtām acīm Pūpolsvētdienas nopēršanu ar skaitāmpantiņu.

Atmiņas rodas tad, kad kaut kas no dzīves ir aizgājis uz neatgriešanos. Tad paliek tikai atmiņas. Un bērnības atmiņām ir īpaša saulainība, dažreiz pat pašu radīta saulainības ilūzija, kuru gribas satvert un paturēt.

Šogad kristieši visā pasaulē Lieldienas svinēs reizē. Iepriekšējā kopā būšana Lieldienās visai kristīgajai pasaulei bija 2014.gada 20.aprīlī. Mūsdienās vipspārpieņemtais Lieldienu datums ir pirmā svētdiena pēc pirmā pilnmēness, pēc pavasara ekvinokcijas. Rietumu kristīgajā pasaulē tas iekrīt starp 22.martu un 25.aprīli.

Austrumu pareizticīgajās baznīcās, kuras lieto Jūlija kalendāru, Lieldienu datumi ir starp 4.aprīli un 8.maiju pēc Gregora kalendāra. Lieldienu datumu pieņēma Pirmajā Nīkajas kocilā 325.gadā.

Pūpolsvētdiena ievada Svēto nedēļu. Šogad gada spēcīgākie svētki ļauj mums būt kopā visiem Svētās nedēļas pārdomās un Lieldienu rīta svētku priekā. Visiem būt kopā šajā trauksmainajā pasaulē! Būt kopā šeit!

Lai Pūpolsvētdiena ar saimtaino pelēcīgumu un trauslo zaļumu brūnajos pumpuros, kuros paslēpusies jaunā dzīvība, ļauj mums zināt par Gaismu, just un ticēt! Visiem kopā!

Jelgavas 2.pamatskolas direktore Ināra Keiša

09.04.2017.

Lapas