Vecāku kopsapulce

Godājamie vecāki!

 

5.martā plkst.18.00 notiks 1.-5.klašu un 6.martā plkst.18.00 6.-8.klašu

vecāku kopsapulce par turpmākā mācību darba organizāciju skolā.

 

Jelgavas 2.pamatskolas vadība