Vērtēšanas kārtība

25.10.2018. ir aktualizēts dokuments "Jelgavas 2.pamatskolas izglītojamo sasniegumu vērtēšanas kārtība".

Dokumentu var skatīties sadaļā "Izglītība", apakšsadaļā "Dokumenti".