Tikšanās 6.-7.klašu audzēkņiem

2019.gada 27.martā plkst. 13.30

notiks 6.klašu un 7.klašu audzēkņiem

tikšanās ar Jelgavas Spīdolas Valsts gimnāzijas vadību, lai iepazītos par mācību iespējām ģimnāzijā.

Jelgavas 2.pamatskolas vadība