Stundu saraksts 4. - 9. klasēm (2018./ 2019. māc. g.)

Lai atvērtu 4. - 9. klašu stundu sarakstu, noklikšķiniet uz pielikumu "2018_2019_Stundu_saraksts_4_9kl_1_sem.".

APSTIPRINU

Jelgavas 2.pamatskolas direktore Ināra Keiša

rīk.Nr.100 2018.g.30.augusta

Individuālo nodarbību saraksts (speciālā programmā) 2018./2019.m.g. 1.semestrī

Nr. Skolotājs Māc. priekšmets St.sk. Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtd. Piektdiena Vieta
1. Dorofejeva I. sākumskola 1       14.10 - 14.50   59.k
2. Anohina N. matemātika 1   7.45 - 8.25       82.k.
3. Beinaroviča T. ķīmija 1 7.45 - 8.25         48.k.
4. Gredzena I. latviešu val. un literat. 1       14.10 - 14.50   67.k.
5. Grundāne O. angļu valoda 1     7.45 - 8.25     85.k.
6. Krivoručko V. krievu valoda  1       7.45 - 8.25   41.k.
7. Maksimova G. sākumskola 2   14.10 - 14.50   13.20 - 14.00   46./63.k.
8. Petrenko T. angļu valoda 1   15.00 - 15.40       67.k.
9. Piņina L. angļu valoda 1       15.00 - 15.40   80.k.
10. Stabrovska S. latviešu val. un literat. 1       14.10 - 14.50   71.k.
11. Vismane L. bioloģija 1         7.45 - 8.25 49.k.
12. Zastavņecka I. latviešu val. un literat. 1       15.00 - 15.40   65.k.
13. Vanaga V. matemātika 1   7.45 - 8.25       73.k.
14. Bluzmane O. matemātika 1   7.45 - 8.25       46.k.

Sagatavoja Jeļena Rjazanceva, t.63021667.

2018./2019.m.g. Valsts pārbaudījumu grafiks (MK noteikumi Nr.289)

40001.JPG