Stundu saraksta izmaiņas

18.10.2018.g. (ceturtdiena) 

3.b - uz 2.stundu

Nav skolotāju:

J.Stepanova

Nr.

Klase

Priekšmets

Skolotājs

Kab.

2.

4.b

Krievu valoda

J.Ševčenko

84.

7.

9.b

9.b (2.gr.)

6.a, 6.b, 6.c

Latviešu valoda (1.gr.)

Uz mājām

Izglītojoša lekcija meitenēm

D.Timermane

81.

 

65.

8.

9.b (1.gr.)

Uz mājām

 

 

19.10.2018.g. (piektdiena)

7.a (latviešu valoda, 1.gr.) - uz 1.stundu

7.b - uz 2.stundu

4.b - uz 2.stundu

8.a - uz 2.stundu

5.c (informātika, 2.gr.) - uz 2.stundu

Nav skolotāju:

S.Aizupe, D.Timermane, R.Puntuža-Pleša, J.Stepanova

Nr.

Klase

Priekšmets

Skolotājs

Kab.

2.

9.a

5.c

Latviešu valoda (2.gr.) - brīva stunda

Informātika visai klasei

 

V.Narvaiša

 

64.

3.

9.a

9.b

7.k

2./3.k

4.b

Latviešu valoda (1.gr.) - brīva stunda

Angļu valoda visai klasei

Angļu valoda

Psihologa nodarbība

Krievu valoda

 

O.Grundāne

T.Petrenko

N.Gairene-Belozuba

J.Ševčenko

 

85.

88.

44.

69.

4.

4.a

4.b

9.b

Matemātika

Literatūra

Audz.stunda

A.Romadina

V.Krivoručko

O.Grundāne

76.

72.

85.

5.

4.a

4.b

8.c

7.k

5.b

1.a, 1.b

Uz mājām

Uz mājām

Angļu valoda visai klasei

Matemātika

Audz.stunda

,,Esmu pirmklasnieks’’

 

 

L.Piņina

O.Bluzmane

T.Petrenko

O.Kukša, I.Dorofejeva

 

 

81.

63.

76.

aktu z.

6.

7.a

7.k

5.b

2./3.k

Latviešu valoda (2.gr.) - uz mājām

Audz.stunda

Uz mājām

Angļu valoda

 

L.Bļinova

 

T.Petrenko

 

84.

 

44.

7.

8.c

7.k

Latviešu valoda (2.gr.)-uz mājām

Uz mājām

 

 

8.

8.a

Uz mājām