Skolotāju darba grafiks 2018./ 2019. māc.g.

Lai atvertu skolotāju darba grafiku, noklikšķiniet uz pielikumu "2018_2019_skolotāju_grafiks_1_sem.".