Skolas sociālais pedagogs Kristīna Badjanova

Darba laiks: pirmdiena, otrdiena, trešdiena, ceturtdiena no plkst. 8.00 - 14.30, piektdiena no plkst. 9.00 - 13.00

Sociālais pedagogs palīdz bērniem, vecākiem un skolotājiem risināt problēmas, kas rada traucējumus izglītības ieguves procesā un savstarpējās attiecībās.

soc_pedagog.JPG

Kādos gadījumos var palīdzēt sociālais pedagogs?

Klases audzinātājam, ja:

 • skolēns bieži kavē skolu neattaisnotu iemeslu dēļ, skolēnam strauji pazeminās sekmes mācībās;
 • pēkšņi mainījusies skolēna uzvedība;
 • skolēns ir uzticējis kādu problēmu, kuru nevar vai nedrīkst risināt vienpersoniski, un ir nepieciešama konsultācija;
 • skolēns saņem nepietiekamu vecāku aprūpi;
 • skolēns stāsta, ka mājās jūtas slikti un nedroši u.c.

Skolēnam, ja:

 • nomāc, kāda problēma, kuru viņš nevar atrisināt;
 • ir problēmas mājās;
 • skolā viņš jūtas vientuļš vai atstumts, nav draugu;
 • ir mācīšanās grūtības;
 • ir konflikts ar skolasbiedriem, skolotājiem vai vecākiem;
 • ir atkarības problēmas u.c.

Vecākiem, ja:

 • radušās grūtības bērna audzināšanā;
 • bērns bieži klaiņo un nenāk mājās;
 • bērna uzvedība ir pēkšņi mainījusies;
 • bērnam ir regulāri konflikti ar skolasbiedriem vai skolotājiem;
 • bērns stāsta, ka skolā viņš jūtas slikti;
 • bērnam ir atkarības problēmas;
 • ir grūtības nodrošināt bērnu ar skolai nepieciešamajiem mācību līdzekļiem u.c.

Skolas sociālais pedagogs uzklausa, informē, konsultē, sniedz atbalstu, izvērtē problēmu un palīdz to risināt, novēro, palīdz risināt konfliktsituācijas, ja nepieciešams, apmeklē ģimeni mājās, pēta skolas vidi, sekmē skolēna, vecāku un skolotāju savstarpējās sadarbības iespējas, pēta un izzina skolēnu vai klases problēmu cēloņus, palīdz skolēniem veidot dzīves prasmes, koordinē un sadarbojas ar citu institūciju speciālistiem, organizē profilaktiskus pasākumus, lai novērstu vai ierobežotu dažādu problēmu (piemēram, vardarbības u.c.) izplatību skolā.

Visu jautājumu risināšanā ievēro konfidencialitāti.