Skolas atbalsta dienesta konsultācijas

Aktualizējam, ka skolā ir pieejamas skolas atbalsta dienesta konsultācijas: skolas psihologs, sociālais pedagogs, logopēds, speciālais pedagogs un skolas medmāsa.

Skolas psihologs un sociālais pedagogs sniedz konsultācijas vecākiem un skolēniem, kā arī pedagogiem saistībā ar dažādiem sociālajiem, pedagoģiskajiem un psiholoģiskajiem jautājumiem. Atbalsts tiek sniegts arī emocionālo un saskarsmes problēmu novēršanā.

Skolas psihologa darbību nosaka LR Psihologu likums un Psihologu Ētikas kodekss, kas paredz, ka individuālais darbs ar skolēniem līdz 18 gadu vecumam  notiek tikai pēc vecāku pieprasījuma un ar rakstisku atļauju.

Skolas psiholoģe Natālija Gairene-Belozuba, t. nr. 63085177, mob.t. nr. 29356880, 25. kab.

Sociālā pedagoģe Kristina Badjanova, t. nr.  63085177, 24.kab.

Psihologu bezmaksas konsultācijas vecākiem un skolēniem nodrošina Jelgavas pilsētas „Iekļaujošās izglītības atbalsta centrs” (Meiju ceļš 9). Sīkāka informācija pieejama: http://www.jelgava.lv/lv/iestades/izglītības-pārvalde/ieklaujosas-izglitibas-atbalsta-centrs/

Jelgavas 2. pamatskolas vadība