Skolas apmeklēšana sala laikā

MK 27.12.2002. noteikumos Nr. 610 „Higiēnas prasības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmas” noteikts, ka izglītības iestādi neapmeklē bērni vecumā līdz 12 gadiem, ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 20 grādiem C un bērni vecumā no 13 gadiem, ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 25 grādiem C.