Skolas administrācija

Direktore:

Ināra Keiša, tālr.: 63013197, fakss: 63007218, [email protected]

Sekretāre:

Žanna Kindzule, tālr.:63021601, zanna.kindzule@izglitiba.jelgava.lv

Direktores vietnieces mācību darbā:

Jeļena Rjazanceva, tālr.:63021667, [email protected]

Jeļena Ševčenko, tālr.:63029612, [email protected]

Direktores vietniece audzināšanas darbā:

Jeļena Stepanova, tālr.:63029012, [email protected]

Direktores vietniece IKT jautājumos:

Solvita Romanova, tālr.:63000823, [email protected]

Direktores vietniece administratīvos un saimniecības jautājumos:

Ella Okulova, tālr.:63030740, [email protected]