Seminārs Jelgavas pilsētas skolu direktoriem (04.12.2018.)