Seminārs ar Tallinas Kesklinas ģimnāzijas kolēģiem

2018.gada 9.februārī skolā notika pieredzes apmaiņas seminārs ar sadarbības partneriem no Tallinas Kesklinas krievu ģimnāzijas „Izglītības tendences mūsdienu mainīgajā sabiedrībā 21.gadsimtā”. Bija iepēja noklausīties lekciju „Tehnoloģiju attīstības tendences mūsdienu izglītībā”.

Igaunijas kolēģi novadīja arī trīs meistarklases:

  • „Mācību vide eksaktajās mācību stundās”,
  • „Apvienotais projekts – literatūra un vēsture 5.klasēs un 6.klasēs”,
  • „Kompleksās mācīšanas un projektu aktivitāšu elementi sākumskolā”.

Sadarbība ar Tallinas Kesklinas krievu ģimnāziju jau ilgst vairāk nekā 20 gadus, taču sadarbības līgums tika noslēgts 2014.gada 13.februārī. Pieredzes apmaiņas semināri ir notikuši par bilingvālās izglītības aktualitātēm, kopīgās ārpusstundu nodarbības gan Tallinā, gan Jelgavā. Arī turpmākā skolu sadarbība tiek plānota izglītības pārmaiņu kontekstā.

Rakstu "Apgūst Igaunijas skolotāju pieredzi, kā mācīt pa jaunam" var izlasīt http://www.zz.lv/vietejas-zinas/jelgava/apgust-igaunijas-skolotaju-piere...