Putnu dienas Jelgavas 2.pamatskolā

Ziemas tumšajos vakaros 2.pamatskolas skolēni kopā ar vecākiem cītīgi meistaroja putnu būrus mazajiem draugiem-putniņiem. Rezultāts bija brīnumjauks!!!

10 jaunas putnu mājas pievienojās jau esošajām 10 putnu mītnēm skolas pagalmā,kurās jau savas mājas atradušas strazdu ģimenes, kuras ar aizrautību var vērot  pa skolas logiem!!! 5 mūsu sarūpētie būrīši rota Jelgavas apkaimes  mežus.

Lai jaukas mājas putnu bērniņiem, bet mums prieks sirdī par labi padarītu darbu!!!