Projekta „Miniphänomenta” apbalvošana

Ar Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra (ZRKAC) Pateicības rakstiem par aktīvu dalību „Miniphänomenta” projektā tika apbalvotas  ģimenes:

WebPic12.jpg

  • Masolovu ģimene
  • Naudišu ģimene
  • Leščinsku ģimene
  • Lazarevu ģimene
  • Berezjansku ģimene
  • Murzinu ģimene
  • Timofejevu ģimene
  • Panovsku ģimene
  • Raikovsku ģimene
  • Fedotovu ģimene

 

Paldies par darbu!