Pirmsskolas sagatavošana

Apstiprinu…………….

Jelgavas 2.pamatskolas direktore Ināra Keiša

2018. g. 03.septembrī

Pirmsskolas sagatavošanas grupas dienas darba kārtība 2018./2019.m.g. (no 03.09.2018.g.)

8.00 - 8.25

Bērnu ierašanās

8.30 - 9.00

Nodarbības (pēc plāna)

9.05 – 9.15

,,Skolas piens’’

9.20 – 10.20

Nodarbības (pēc plāna)

10.30 - 10.55

11.30 - 11.55

(trešdiena,ceturtdiena)             - Pusdienas

(pirmdiena,otrdiena,piektdiena) - Pusdienas

11.00-13.30

12.00-14.00

(trešdiena,ceturtdiena)            - Nodarbības (pēc plāna)

(pirmdiena,otrdiena,piektdiena - Nodarbības (pēc plāna)

14.10-14.30

Apakšgrupu darbs bērnu spēju attīstīšanai, individuālais darbs

14.30-15.00

Pastaiga

15.00 ( P. T. Pt)

15.30 (Ot. Ct.)

Došanās mājās

Pirmsskolas 1.grupas skolotājas Ļubas Melderes 6.gadīgo grupu nodarbību saraksts

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

8.30 Rīta aplis

10.20-12.20 nodarbības ar logopēdu

8.45

Sociālās zinības

Mūzika (9.30-10.00)

8.45

Matemātika

Ritmika (9.30-10.00)

8.45

Dabas zinības

Mūzika (9.30-10.00)

8.45

Ritmika (8.45-9.15)

Krievu valoda

(literatūra)

8.45

Ētika

Mājturība un tehnoloģijas (rokdarbi)

Krievu valoda

(runas attīstīšana)

Fas Trac Kids (11.00-12.30)

Mājturība un tehnoloģijas

(konstruēšana)

Vizuālā māksla

Latviešu valoda

(12.00-12.30)

Fiziska izglītība un veselība

Mājturība un tehnoloģijas (veidošana)

Latviešu valoda

(13.00-13.30)

Latviešu valoda (13.00-13.30)

Fiziska izglītība un veselība Latviešu valoda 

(13.30-14.00)

Mājturība un tehnoloģijas

(aplicēšana)

Latviešu valoda

(13.30-14.00)

 

Individuālais un apakšgrupu darbs bērnu lasīt un rakstīt prasmes attīstīšanai

  

Pirmsskolas 2.grupas skolotājas Natālijas Rozenbergas 6.gadīgo grupu nodarbības saraksts

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

9.00 Rīta aplis

Sociālās zinības un ētika, dabas zinības latviešu, valoda

10.20-12.20 nodarbības ar logopēdu

Sociālās zinības

Krievu valoda

Ritmika(8.30-9.00)

Matemātika

Ritmika (8.30-9.00)

Dabaszinības

Krievu valoda (literatūra)

Mūzika (9.25-9.55)

Ētika

Fas Trac Kids (11.00-12.30)

Fiziska izglītība

Mājturībā un tehnoloģijas (konstruēšana/aplicēšana)

Mūzika (11.05-11.35)

Mājturība un tehnoloģijas

(zīmēšana)

Fiziska izglītība

Integrēta rotaļnodarbība

Mājturība un tehnoloģijas (veidošana)

Latviešu valoda (13.30-14.00)

Latviešu valoda (13.00-13.30)

Latviešu valoda (12.30-13.00)

Integrēta rotaļnodarbība

Latviešu valoda (13.00-13.30)

Integrēta rotaļnodarbība

Mājturība un tehnoloģijas

(rokdarbi)

Latviešu valoda (13.30-14.00)

Individuālais un apakšgrupu darbs bērnu lasīt un rakstīt prasmes attīstīšanai

 

Interešu izglītības nodarbības FasTrac Kids mācību centrā Jelgavas 2.pamatskolā 2018./2019.m.g.

P

9.30-11.00

6vsk  1

Sk.Ineta Čerņeviča,Irina Lazučonoka 

 

11.00-12.30

2psk 1

Sk.Ineta Čerņeviča,Irina Lazučonoka 

 

 13.00-14.30

2psk 2

Sk.Ineta Čerņeviča,Irina Lazučonoka 

O

9.30-11.00

6vsk 2

Sk.Ineta Čerņeviča,Irina Lazučonoka 

 

11.00-12.30

2psk 3

Sk.Ineta Čerņeviča,Irina Lazučonoka 

T

9.30-11.00

6vsk 3

Sk.Ineta Čerņeviča,Irina Lazučonoka 

 

11.00-12.30

4 vsk 1

Sk.Ineta Čerņeviča,Irina Lazučonoka 

 

 12.30-14.00

4 vsk 2

Sk.Ineta Čerņeviča,Irina Lazučonoka 

P

9.00-10.30

4ssk 1

Sk.Ilze Zajanovska,Indra Grosgale 

 

10.30-12.00

4ssk 2

Sk.Ilze Zajanovska,Indra Grosgale