Pirmklasnieku reģistrācija

Jelgavas 2.pamatskola

2019.gada 1.februārī

uzsāk pirmklasnieku reģistrāciju

2019./2020. mācību gadam.