Pieredzes apmaiņas seminārs Jelgavas pilsētas skolu direktoriem

2018.gada 4.decembrī notika pieredzes apmaiņas seminārs Jelgavas pilsētas skolu direktoriem „Caurviju prasmes PILSONIKĀ LĪDZDALĪBA izmantošana dažādās mācību jomās”.

Tik kuplā skaitā Jelgavas pilsētas skolu direktori mūsu skolā bija pirms četriem gadiem, kad notika pieredzes apmaiņas seminārs „Radošuma attīstīšana un pilnveidošana mācību procesā”.

Šogad semināru atklāja direktore un Skolēnu padomes pārstāvji, kuri stāstīja par savu skolu. Skolēni bija samulsuši no lielās atbildības... Pēc tam skolu direktoriem tika piedāvāts apmeklēt un vērot septiņas atklātās nodarbības:

  • integrēta nodarbība pirmsskolas sagatavošanas grupā – skolotāja N. Rozenberga,
  • matemātika 2.c klasē – skolotāja I. Lipāne,
  • latviešu valoda 2.a klasē – skolotāja R.Vizule,
  • latviešu valoda 4.c klasē – skolotāja I. Leilande,
  • mājturība un tehnoloģijas 6.b klasē – skolotājs M. Dzerkalis,
  • krievu un latviešu literatūra 7.a klasē – skolotājas L.Apeļsinova un D.Timermane.
  • ģeogrāfija 9.b klasē – skolotāja S. Meļnika.

Semināru noslēdza pārdomas, viedokļi, pozitīvas emocijas par pavadīto dienu 2.pamatskolā.

Paldies kolektīvam par komandas darbu!

Jelgavas 2. pamatskolas vadības vārdā direktore  Ināra Keiša