Pieredzes apmaiņas seminārs

2015.gada 26.oktobrī Jelgavas 2. pamatskolas skolotāji Jeļena Rjazanceva, Inga Lipāne un Andris Ekmanis piedalījās kārtējāmetodikas „Miniphänomenta” pieredzes seminārā dalībskolu pedagogiem, kas tika organizēts Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā (ZRKAC). Semināra mērķis - dalīties pieredzē par metodikas ieviešanu skolās, kā lietderīgi ieviest eksperimentu stacijas mācību procesā. Ar labās prakses piemēriem līdzās mūsu skolas pedagogiem savā pieredzē dalījās arī skolotājas no Salaspils 1.vidusskolas un Friča Brīvzemnieka pamatskolas. Kopumā seminārā piedalījās pedagogi no 8 skolām, kuras pārstāvēja Jelgavas pilsētu, Limbažus un Salaspili.

Semināra vadītāji Sanita Šabanska un Zintis Buls semināra dalībniekiem pastāstīja par ZRKAC jaunajām aktivitātēm: „Miniphänomenta Atvērto durvju dienām”, pirmo dabaszinību konkursu pirmsskolas izglītības iestādēm „Mācies eksperimentējot” un demonstrēja jaunas idejas darbā ar eksperimentu stacijām. Skolotājiem bija iespēja arī pašiem praktiski „iemēģināt” ZRKAC piedāvājumu skolēniem un bērnudārzu audzēkņiem, iejūtoties skolēnu lomā pildot eksperimentus.

Semināra dalībnieki izteica vēlēšanos regulāri satikties šādos pieredzes semināros, jo tikšanās ar domubiedriem iedvesmo turpināt iesākto.