Pētījums

Ar Dynamic University pētījumu "Jelgavas pilsētas izglītības stratēģijas 2019.-2025. gadam" var iepazīties šeit.