Mācību ekskursija uz Pokaini pirmsskolas sagatavošanas grupu audzēkņiem (13.12.2018.)