Latviešu valodas klubs

Jauniesiem no 13-25 gadu vecuma tiek piedāvāta iespēja apmeklēt bezmaksas latviešu sarunvalodas klubiņu "Vienkārši runājam".

Klubiņa nodarbības noritēs vienu reizi nedēļā: trešdienās no plkst.15.30 Jelgavas 2.pamatskolā.

Sīkāku informāciju par klubu var saņemt, veršoties pie Sabiedrības integrācijas pārvaldes jaunatnes lietu speciālistes L.Voveres pa talruni 63005527 vai e-pastu [email protected].