Kora „Zvonņica” koncerts

2018.gada 2.novembra vakarā pilsētas kultūras namā izskanēja skolas kora "Zvonņica" 20 gadu jubilejas koncerts "Gads kā mazītiņa dzīve"

Paldies par dvēseles svētkiem kora ilggadējai mākslinieciskajai vadītājai Jeļenai Vavilovai!

Paldies visiem, kas bija koncerta veidošanas procesā! Koncerta režisorei Lolitai Muižniecei, literārajai konsultantei Raisai Andžanei, scenogrāfei Ievai Beķerei, kormeistarei Innai Mickevičai! Pateicos gaismotājam Raitim Bosam un skaņu režisoram Guntim Šveiceram!

Pateicos par atbalstu sadarbības partneriem pašvaldības iestādei "Sabiedrības integrācijas pārvalde" un aģentūrai "Kultūra" par viesmīlību! Pateicības vārdi Jelgavas pilsētas domei un Jelgavas pilsētas izglītības pārvaldei par atbalstu bērnu un jauniešu kora "Zvonņica" 20 gadu darbības laikā!

Paldies katram skatītājam, kurš atrada laiku piektdienas vakarā būt Jelgavas pilsētas kultūras namā, lai kopā ar Jelgavas 2. pamatskolas bērnu un jauniešu kori "Zvonņica" izietu cauri skolas kalendārajam gadam ar dziesmām, dejām un mūziku! 

Jelgavas 2. pamatskolas direktore Ināra Keiša