Konsultāciju grafiks 2018./ 2019. mācību gadā

APSTIPRINU

Jelgavas 2.pamatskolas direktore Ināra Keiša

rīk.Nr.100 2018.g. 30.augustā

Jelgavas 2.pamatskolas skolotāju konsultāciju laiki 2018./2019.m.g. 1.semestrī

Nr. Skolotājs Priekšmets minutes Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtd. Piektdiena Vieta
1. Anohina N. matemātika 65 14.10 - 14.35   8.30 - 9.10     82.k.
2. Aizupe S. latviešu valoda 65   14.10 - 14.50   15.00 - 15.25   72.k.
3. Apeļsinova L. krievu valoda 75     8.30 - 9.10 14.10 - 14.45   84.k.
4. Beinaroviča T. ķīmija 35         7.50 - 8.25 48.k.
5. Bluzmane O. sākumskola 55     8.00 - 8.20 13.20 - 13.55   46.k.
6. Bļinova L. dabaszinātnes 40     8.30 - 9.10     65.k.
7. Daņilova M. sākumskola 40       13.20 - 14.00   71.k.
8. Davidoviča I. sākumskola 40     14.10 - 14.50     69.k.
9. Dorofejeva I. sākumskola 40   14.10 - 14.50       59.k.
10. Dzerkalis M. mājturība(zēni) 50     8.20 - 9.10     40.k.
11. Eihvalde K. sociālās zinības 25   14.10 - 14.35       49.k.
12. Galatona G. krievu valoda 50     8.20 - 9.10     67.k.
13. Gredzena I. latviešu valoda 60 15.00 - 16.00         85.k.
14. Grundāne O. angļu valoda 50       7.55 - 8.20 13.20 - 13.45 85./63.k.
15. Jablonska K. angļu valoda 55   13.20 - 13.55   8.00 - 8.20   71./70.k.
16. Katuļska L. matemātika 65     8.05 - 9.10     65.k.
17. Keiša I. latviešu valoda   pēc individuālās vienošanās  
18. Krivoručko V. krievu valoda 70     8.00 - 9.10     41.k.
19. Kukša O. sākumskola 55       14.10 - 15.05   58.k.
20. Leilande I. latviešu valoda 30         7.55 - 8.25 80.k.
21. Leskavniece J. angļu valoda 65 14.10 - 15.15         47.k.
22. Lipāne I. sākumskola 50     13.20 - 14 10     70.k.
23. Ļvovs V. mūzika 40 15.00 - 15.40         76.k.
24. Maksimova G. sākumskola 40   8.00 - 8.20   8.00 - 8.20   44.k.
25. Meļņika S. dabaszinātnes 80       15.00 - 15.40 7.45 - 8.25 62.k.
26. Mišins V. sports 75 7.45 - 8.25 7.50 - 8.25       sporta zalē
27. Narvaiša V. informātika 50 15.00 - 15.50         64.k.
28. Petrenko T. angļu valoda 30     8.30 - 9.00     44.k.
29. Piņina L. angļu valoda 60     8.30 - 9.10  15.40 - 16.00     63.k.        80.k.
30. Pļetņikova I. krievu valoda 90     8.30 - 9.10   14.10 - 15.00 83.k.
31. Puntuža R. viz.māksla 40     8.30 - 9.10     bibl.
32. Pomere S. mājturība(meiten.) 70   14.10 - 14.40 8.30 - 9.10     88./87.k.
33. Rjazanceva J. Vēsture   pēc individuālās vienošanās  
34. Romadina A. matemātika 40         14.10 - 14.50 85.k.
35. Romanova S. vizuālā māksla 30     8.30 - 9.00     41.k.
36. Sredņakova J. sākumskola 50   13.20 - 14.10       58.k.
37. Stabrovska S. latviešu valoda 55 14.10 - 15.05         70.k.
38. Stepanova J. krievu valoda         13.20 - 13.50   66.k.
39. Šiļeiko I. vēsture 30     8.30 - 9.00     74.k.
40. Ševčenko D. sports 80 8.00 - 8.25 8.00 - 8.25 15.40 - 16.20     sp.zalē; trd.-mazā zalē
41. Ševčenko J. sākumskola   pēc individuālās vienošanās  
42. Timermane D. latviešu valoda 40     8.30 - 9.10     81.k.
43. Vanaga V. matemātika 70     8.00 - 9.10     73.k.
44. Vismane L. dabaszinātnes 50     8.20 - 9.10     49.k.
45. Vizule R. latviešu valoda 65   13.20 - 13.55   13.20 - 13.50   38./58.k.
46. Zaiceva I. vēsture; soc.zin. 60     8.10 - 9.10     74.k.
47. Zastavņecka I. latviešu valoda 75 14.10 - 14.50     14.10 -14.45   65.k.
48. Zinoviča M. mūzika 30       7.50 - 8.20   76.k.
49. Briede R. latviešu valoda 15     8.30 - 9.00          2 x mēn.     38.k.