Konkurss „Mēs šķirojam. Pievienojies mums!”

2.c klases skolēni piedalījās Latvijas Zaļā punkta konkursā „Mēs šķirojam. Pievienojies mums!”, kurā vajadzēja izstrādāt un iesūtīt reklāmas maketu par atkritumu šķirošanas nozīmīgumu ikdienā. Konkurss norisinājās no 2016.gada 15.februāra līdz 7.martam.

Kaspars Zakulis, AS „Latvijas Zaļais  punkts” direktors: „Paldies visiem radošajiem un aktīvajiem jauniešiem un skolotājiem, kuri piedalījās šo burvīgo darbu radīšanā! Ir ārkārtīgi sarežģīti vērtēt bērnu radītos darbus, jo katrā ir ielikta sirds, doma un savs redzējums. Taču redzot visus šos darbus, varu ar gandarījumu atzīt, ka esam uz pareizā ceļā – mūsu bērni domā par vidi un pasauli, kurā dzīvojam.”

Paldies 2.c klases skolēniem un klases audzinātājai Ingai Lipānei par dalību konkursā!

                                                                       2_c.jpg