Jelgavas 2. pamatskolas dokumenti

Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes "Jelgavas 2.pamatskola" iekšējās kārtības noteikumi ŠEIT >>>

Noteikumi "Apmeklētāju pieņemšanas kārtība Jelgavas pašvaldības iestādē "Jelgavas 2.pamatskola"" ŠEIT >>>

Jelgavas 2. pamatskolas izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība