Izglītības programmas

Mūsu skola īsteno 3 izglītības programmas:


1. Pamatizglītības mazākumtautību programma (programmas kods 21011121)

2. Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (programmas kods 21015621)

3. Pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma (programmas kods 01011121)

 

Lai apskatīt sīkāk izglītības programmas, noklikšķiniet uz "Izglītības programmas".

 

Lai apskatīt ankešu apkopojumus, noklikšķiniet uz pielikumiem: "2016_ankesu_apkopojums_skolotaji", "2016_ankesu_apkopojums_vecaki".

Lai apskatīt Jelgavas 2.pamatskolas 2016./2017.mācību gada darba pašnovērtējumu, noklikšķiniet uz pielikumu "J2PSK_2016_2017_darba_pasnovertejums". 

 

APSTIPRINU:______________________

Jelgavas 2.pamatskolas direktore I.Keiša

2018.g. 31.janvāra  rīkojums Nr.17

VALSTS EKSĀMENU GRAFIKS 9.klasēs 2017./2018. mācību gads 

Datums

Esāmens

Laiks

Grupa

Telpa

Eksāmena vadītājs

Vērtētajs, novērotājs

Komisijas priekšsēdetājs

23.05

Latviešu valoda un literatūra

(rakstu daļa)

10.00

1.gr.

82.

Valentīna Vanaga

 

Jeļena Rjazanceva

2.gr.

83.

Solvita Romanova

 

3.gr.

84.

Karīna Jablonska

 

4.gr.

85.

Olga Grundāne

 

24.05

Latviešu valoda un literatūra

(mutvārdu daļa)

9.00

1.gr.

84.

Ināra Keiša

 

Jeļena Rjazanceva

9.00

2.gr.

85.

Dace Timermane

 

29.05

Angļu valoda

(rakstu daļa)

10.00

1.gr.

82.

Sanda Aizupe

Valentīna Šahtarina

Olga Grundāne

Jeļena Rjazanceva

2.gr.

83.

Svetlana Meļņika

3.gr.

84.

Ina Zastavņecka

4.gr.

85.

Sanita Pomere

30.05

Angļu valoda (mutvārdu daļa)

9.00

1.gr.

84.

Valentīna Šahtarina

Jekaterina Leskavniece

Jeļena Rjazanceva

2.gr.

85.

Olga Grundāne

Lilija Piņina

05.06.

Matemātika

10.00

1.gr.

82.

Laura Vismane

Nonna Anohina

Valentīna Vanaga

Jeļena Rjazanceva

2.gr.

83.

Svetlana Meļņika

3.gr.

84.

Dace Timermane

4.gr.

85.

Irina Zaiceva

07.06

Krievu valoda

 (rakstu daļa)

10.00

1.gr.

82.

Sanita Pomere

Irina Pļetņikova

Larisa Apeļsinova

Jeļena Rjazanceva

2.gr.

83.

Ina Zastavņecka

3.gr.

84.

Sanda Aizupe

4.gr.

85.

Lilija Piņina

07.06

Krievu valoda

(mutvārdu daļa)

14.00

1.gr.

83.

Irina Pļetņikova

Larisa Apeļsinova

Jeļena Rjazanceva

08.06

Krievu valoda

(mutvārdu daļa)

9.00

2.gr.

83.

Irina Pļetņikova

Larisa Apeļsinova

12.06

Latvijas un pasaules vēsture

10.00

1.gr.

82.

Valentīna Vanaga

Jeļena Rjazanceva

Irina Pļetņikova

Jeļena Rjazanceva

2.gr.

83.

Ina Zastavņecka

3.gr.

84.

Karīna Jablonska

4.gr.

85.

Olga Grundāne

Sagatavoja J.Rjazanceva, t.63021667

 

APSTIPRINU:______________________

Jelgavas 2.pamatskolas direktore I.Keiša

2018.g. 31.janvāra  rīkojums Nr.17

 

 VALSTS DIAGNOSTICĒJOŠO DARBU GRAFIKS 2017./2018. mācību gads 

Datums

Priekšmets

Laiks

Klase

Telpa

Darba vadītājs

Vērtētāji

12.02-16.02

Krievu valoda

(mutvārdu daļa)

Pēc atsev. grafikā

3.a

57.

Jeļena Ševčenko

O.Kukša

N.Gruzdeva

I.Dorofejeva

3.b

3.c

22.02

Krievu valoda

(rakstu daļa)

9.25

3.a

57.

Olga Kukša

O.Kukša

N.Gruzdeva

I.Dorofejeva

3.b

56.

Nataļja Gruzdeva

3.c

59.

Irina Dorofejeva

28.02

Matemātika

9.25

3.a

57.

Olga Kukša

O.Kukša

N.Gruzdeva

I.Dorofejeva

3.b

56.

Nataļja Gruzdeva

3.c

59.

Irina Dorofejeva

08.03

Latviešu valoda

(rakstu daļa)

10.15

3.a

57.

Karina Balaja

K.Balaja, R.Vizule

L.Apela S.Stabrovska

3.b

56.

Lūcija Apele

3.c

59.

Rota Vizule

08.03

Latviešu valoda

(mutvārdu daļa)

11.20

3.a

57.

Karina Balaja

I.Keiša

3.b

56.

Lūcija Apela

D.Timermane

12.20

3.c

59.

Rota Vizule

S.Stabrovska

14.02

Krievu valoda

(mutvārdu daļa)

9.00

6.a

84.

Larisa Apeļsinova

J.Ševčenko

J.Stepanova

I.Pļetņikova

6.b

83.

Valija Krivoručko

6.c

67.

Gaļina Galatona

21.02

Krievu valoda

(rakstu daļa)

9.25

6.a

84.

Larisa Apeļsinova

L.Apeļsinova

V.Krivoručko

G.Galatona

6.b

83.

Valija Krivoručko

6.c

67.

Gaļina Galatona

27.02

Matemātika

9.25

6.a

74.

Irina Zaiceva

L.Katuļska

O.Bluzmane

V.Vanaga

6.b

72.

Sanda Aizupe

6.c

65.

Larisa Katuļska

01.03

Latviešu valoda

(rakstu daļa)

9.25

6.a

65.

Inta Leilande

S.Aizupe

I.Zastavņecka

I.Leilande

6.b

74.

Sanda Aizupe

6.c

67.

Larisa Katuļska

01.03

Latviešu valoda

(mutvārdu daļa)

No 11.20

pēc atsev. grafikā

6.a

81.

Inta Leilande

S.Stabrovska

6.b, 6.c

80.

Sanda Aizupe

I.Gredzena

06.03

Dabaszinības

8.30

6.a

64.

Svetlana Meļņika

S.Meļņika

L.Bļinova

9.25

6.b

64.

Svetlana Meļņika

10.20

6.c

64.

Svetlana Meļņika

Sagatavoja  J.Rjazanceva, t.63021667

 

 

APSTIPRINU:______________________

Jelgavas 2.pamatskolas direktore I.Keiša

2018.g. 31.janvāra  rīkojums Nr.17

 

 VALSTS DIAGNOSTICĒJOŠO DARBU GRAFIKS

skolēniem, kuriem piemēroti atbalsta pasākumi

2017./2018. mācību gads  

Datums

Priekšmets

Laiks

Klase

Telpa

Darba vadītājs

Vērtētāji

12.-16.02

Krievu valoda

(mutvārdu daļa)

Pēc atsev. grafikā

3.k

63.

Gaļina Maksimova

J.Ševčenko

14.02

Krievu valoda

(mutvārdu daļa)

11.00

6.k

83.

Valija Krivoručko

I.Pļetņikova

22.02

Krievu valoda

(rakstu daļa)

9.25

3.k

63.

Gaļina Maksimova

J.Ševčenko

21.02

Krievu valoda

(rakstu daļa)

9.25

6.k

80.

Kristina Badjanova

V.Krivoručko

28.02

Matemātika

9.25

3.k

63.

Gaļina Maksimova

J.Ševčenko

27.02

Matemātika

9.25

6.k

80.

Oksana Bluzmane

L.Katuļska

08.03

Latviešu valoda

(rakstu daļa)

9.20

3.k

63.

Sintija Stabrovska

D.Timermane N.Gairene-Belozuba

08.03

Latviešu valoda

(mutvārdu daļa)

13.00

3.k

63.

Sintija Stabrovska

01.03

Latviešu valoda

(rakstu daļa)

9.25

6.k

80.

Ina Zastavņecka

D.Timermane

01.03

Latviešu valoda

(mutvārdu daļa)

11.20

6.k

80.

Ina Zastavņecka

D.Timermane

06.03

Dabaszinības

9.25

6.k

80.

Larisa Bļinova

S. Meļņika

Sagatavoja J.Rjazanceva, t.63021667

Apstiprinu________________

Jelgavas 2.pamatskolas direktore I.Keiša

Rīk. Nr.84  2018.g.29.maijā

Pēcpārbaudījumu saraksts

Datums, laiks

Priekšmets

Skolotāji

Kabinets

14.06.

Plkst.9.00

Angļu valoda

Tatjana Petrenko

Karina Jablonska

Olga Grundāne

Lilija Piņina

Jekaterina Leskavniece

Valentīna Šahtarina

44.

85.

14.06.

Plkst.10.00

Matemātika

Jeļena Sredņakova

Poļina Horoševa

Gaļina Maksimova

Oksana Bluzmane

Nonna Anohina

Valentīna Vanaga

Larisa Katuļska

63.

82.

15.06.

Plkst.11.00

Informātika

Venta Narvaiša

64.

14.06.

Plkst.9.00

Latvijas vēsture

Pasaules vēsture

Sociālās zinības

Jeļena Stepanova

Irina Zaiceva

74.

15.06.

Plkst.9.00

Latviešu valoda un literatūra

Sintija Stabrovska

Sanda Aizupe

Inga Gredzena

Ina Zastavņecka

47.

72.

15.06.

Plkst.9.00

Dabaszinības

Ģeogrāfija

Svetlana Meļņika

Larisa Bļinova

62.

15.06.

Plkst.9.00

Krievu valoda

Literatūra

Jeļena Sredņakova

Poļina Horoševa

47.

14.06.

Plkst.9.00

Irina Pletņikova

83.

15.06.

Plkst.9.00

Galina Galatona

Larisa Apeļsinova

Valija Krivoručko

83.

14.06.

Plkst.10.00

Ķīmija

Tatjana Beinaroviča

Laura Vismane

48.

14.06.

Plkst.13.00

Mūzika

Vladimirs Ļvovs

76.

13.06.

Plkst.10.15

Sports

Vitālijs Mišins

Deniss Ševčenko

sp.zālē

14.06.

Plkst.9.00

Vizuālā māksla

Rūta Puntuža

Solvita Romanova

68.

 

Sagatavoja  J.Rjazanceva

t.63021667