Izglītības programmas

Mūsu skola īsteno 3 izglītības programmas:


1. Pamatizglītības mazākumtautību programma (programmas kods 21011121)

2. Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (programmas kods 21015621)

3. Pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma (programmas kods 01011121)

 

Lai apskatīt sīkāk izglītības programmu mācību priekšmetu un stundu plānus, noklikšķiniet uz pielikumu "1".

 

Lai apskatīt ankešu apkopojumus, noklikšķiniet uz pielikumiem: "2016_ankesu_apkopojums_skolotaji", "2016_ankesu_apkopojums_vecaki".

Lai apskatīt Jelgavas 2.pamatskolas 2017./2018.mācību gada darba pašnovērtējumu, noklikšķiniet uz pielikumu "J2PSK_2017_2018_pasnovertejuma_zinojums".