Informācija vecākiem

Godājamie vecāki!

 Lai atvieglotu skolēnu reģistrāciju pilsētas skolās jaunajam mācību gadam, piedāvājam iespēju iesniegumus uzrakstīt mūsu skolā:

6. vidusskolas darbinieki jūs gaidīs 27. maijā un 05. jūnijā no plkst.16.00 - plkst.19.00;

5. vidusskolas darbinieki jūs gaidīs 28. maijā un 06. jūnijā no plkst.16.00 - plkst.19.00.

Telpa, kur varēs uzrakstīt iesniegumus un iepazīties ar katras skolas iekšējās kārtības noteikumiem, tiks precizēta.

Jelgavas 2. pamatskolas vadība