Informācija vecākiem

Godājamie vecāki!

Skolas vadība 14.03.2019. saņēma LR Izglītības un zinātnes ministrijas saskaņojumu par plānotajām izmaiņām Jelgavas pilsētas izglītības iestāžu tīklā, kas paredz pievienot Jelgavas 2.pamatskolu 5.vidusskolai un 6.vidusskolai. Skolas vadība turpmāko skolas darbu plāno, pamatojoties uz Jelgavas pilsētas domes 2019.gada 28.februāra lēmumu par Jelgavas 2. pamatskolas likvidāciju. Vēlos akcentēt, ka skola līdz mācību gada beigām īstenos plānoto mācību un audzināšanas darbu saskaņā ar skolas 2018./2019.mācību gada darba plānu, kas ļaus skolai veiksmīgi iesaistīties pilsētas skolu dzīvē. Laika posmā līdz aprīļa beigām skolas vadība vēlētos apzināt informāciju par audzēkņu plānotajām turpmākajām skolas gaitām jaunajā mācību gadā. Šī informācija ļaus kolēģiem citās skolās savlaicīgi plānot savu darbu.

Pārmaiņu laiks šoreiz mūs ir skāris īpaši, taču arī šī situācija ir jāpieņem un godprātīgi jāturpina savs ikdienas darbs.

Jelgavas 2.pamatskolas direktore Ināra Keiša