Fakultatīvu un interešu izglītības pulciņu nodarbību grafiks 2018./2019. māc.gads

Neformālā izglītība — ārpus formālās izglītības organizēta interesēm un pieprasījumam atbilstoša izglītojoša darbība. (Izglītības likums. I nodaļa. Vispārīgie noteikumi.)

ŠEIT