Ekoskolu Rīcības dienas 2018

Šogad tās notiks no 29.oktobra līdz 4.novembrim

Kopīgā tēma – „Nē vienreizlietojamai platmasai!”

Rīcības dienas ir laba iespēja uzsākt vienu no Ekoskolu galvenajiem uzdevumiem – sabiedrības iesaistīšdanu un izglītošanu. Kopā vieglāk, tādēl Rīcības dienas notiek vienlaicīgi visā Latvijā vienas nedēļas laikā.

Šogad Rīcības dienas ir veltītas Vides izglītības fondam svarīgai tēmai – plastmasas piesārņojumam, kas apdraud Baltijas jūru. Šajā septembrī ar ekoskolu palīdzību piekrastes tīradē tika savākti 750 maisi ar plastmasu, ka citādi būtu apdraudējusi Baltija jūras ekosistēmu vēl simt gadu. Ja šos plastmasas atkritumus izklātu uz skolas stadiona, to varētu noklāt 10 cm biezā slānī. Mims jārūpējas, lai piekraste būtu tīra arī turpmāk. Labākais veids, kā to izdarīt – atteikties no milzīgā daudzuma vienreiz lietojamās plastmasas, ko ikdienā radām.

Kas ir vienreiz lietojamā plastmasa un kādēļ mums vajadzētu pārstāt to lietot?

40% no visas plastmasas tiek izmantota tikai vienu reizi. Tie ir plastmaas maisiņi, pudeles, salmiņi, trauki un dakšiņas, kurus izmantojam tikai dažas minūtes, kamēr to sadalīšanās dabā ilgst simtiem gadu. Plastmasa sadaloties nepazūd, bet kļūst par mikroplastmasu – maziem gabaliņiem, ko apēd zivis, putni un citi dzīvnieki. Plastmasas ir tik daudz, ka jebkurās jūras veltēs uz mūsu galdiem varētu atrast mazus plastmasas gabaliņus. Plastmasas piesārņojums strauji pieaug. Ja nekas nemainīsies, tad jau 2050.gadā pasaules okeānā būs vairāk plastmasas nekā zivju.

Ko vajadzētu mainīt?

Šķirošana nepalīdzēs. Tāpēc mums vajadzētu domāt, par attiekšanos no vienreiz lietojamiem plastmasas produktiem un iepakojumiem. Tie ir jāaizstāj ar vairākas reizes lietojamiem.

Ko darīt Ekoskolām? Dažas idejas:

  • Apņemties nekad skolas lielajos pasākumos nepiesārņot vidi ar plastmasu – palaižot gaisā hēlija balonus. Stāstīt par lēmuma pamatojumu skolēniem.
  • Rīkot pasākumus, kas aicina skolēnus atteikties no vienreizlietojamās plastmasas – un aizstāt ar vairākas reizes lietojamām alternatīvām. Rīkot konkursus radošākajām idejām – audumu maisinīem, apgleznotajām stikla pudelēm.
  • Skolas ēdnīcā aizstāt plastmasa maisiņus ar papīra maisiņiem.
  • Rīkot auduma maisiņu pagatavošanas darbnīcu. Iemācīties pašiem pateikt „Plastmasai – nē!” un lieki nepirkt plastmasas, pudeles un vienreizējos traukus.
  • Skatīties filmas par plastmasas piesārņojuma izraisītajām sekām jūrās.
  • Popularizēt ēst gatavošanu mājās kā videi draudzīgu rīcību, lai aizvietotu veikalā pirktos produktus plastmasas iepakojumos.
  • Veidot brošūras, auduma maisiņus, bukletus un citus materiālus, kuros pieminētas plastmasas piesārņojuma radītās sekas, pievienojot piemērus, kā cilvēki var pārstrādāt, izmantot vienreiz lietojamo plastmasu.

Skolas Ekopadome ir izpētījusi, plānojusi, izziņojusi un dokumentēs Rīcības dienu norises gaitu! Aktīvi darbosimies ne tikai no 29.10. – 04.10., bet arī turpmāk vienreizlietojamai plastmasai teiksim: „Nē!”