Darba plāns 2018.gada novembrim

Datums

Laiks

Aktivitātes

Prioritātes

Joma

Vieta

Atbildīgais

29.10. – 02.11.

 

Latvijas Vides fonda Rīcības dienas “Nē, vienreiz lietojamai plastmasai!”

5.prioritāte

Mācību saturs.

Skolas vide.

 

L.Vismane

01.11.

8.30

Mācību ekskursija “Mana Jelgava” pirmsskolas sagatavošanas grupu audzēkņiem.

1.prioritāte

Mācību saturs.

Atbalsts skolēniem.

 

N.Rozenberga

Ļ.Meldere

02.11.

18.00

Bērnu un jauniešu kora “Zvonņica” 20 gadu jubilejas koncerts.

1.prioritāte

Mācību saturs.

Atbalsts skolēniem.

Jelgavas

KN

I.Keiša

J.Stepanova, J.Vavilova

05.11. – 08.11.

 

Mācāmies veidot savu personas ornamentu. (pēc atsevišķa grafika)

1.prioritāte

2.prioritāte

Mācību saturs.

Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošinājums.

 

S.Romanova

R.Puntuža-Pleša

06.11.

11.20

Atklātā stunda “Ielūgums uz muzeju”. Metodiskās skolas ietvaros vizuālajā mācībā 6.b klasē.

1.prioritāte

Mācību saturs.

Mācīšana un mācīšanās.

41.kab.

S.Romanova

07.11.

13.00

Skolas vadības sēde.

 

4.prioritāte

Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošinājums.

Direkt.kab.

I.Keiša

 

17.00-

19.00

Vecāku diena.

(elektroniskā reģistrācija no 29.10.2018.)

4.prioritāte

2.prioritāte

Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošinājums.

Mācību

kab.

J.Rjazanceva

08.11.

8.30

Mācību ekskursija “Saules taka Sauleskalnā” izglītojošās programmas “Mamma daba” ietvaros 7.k un 8.a klases skolēniem.

1.prioritāte

5.prioritāte

Mācību saturs.

Mācīšana un mācīšanās.

Atbalsts skolēniem.

 

L.Bļinova

D.Timermane

11.20

Rokoperas “Lāčplēsis” apmeklējums

“Latvijas skolas soma” ietvaros 9.klašu skolēniem.

1.prioritāte

Mācību saturs.

Atbalsts skolēniem.

Arēna “Rīga”

O.Grundāne

I.Zaiceva

13.00

FasTracKids pilsētas skolotāju metodiskā sanāksme.

1.prioritāte

Mācību saturs.

79.kab.

J.Ševčenko

09.11.

13.25

Literāra pēcpusdiena “Cik skaistas bija rozes” veltīta I.Turgeņeva daiļradei - 7.klasēm.

1.prioritāte

3.prioritāte

Mācību saturs.

Mācīšana un mācīšanās.

Aktu zāle

L.Apeļsinova

G.Galatona

11.11.

17.00

Lāpu gājiens veltīts Lāčplēša dienai (6.-9.klases).

1.prioritāte

Mācību saturs.

 

J.Stepanova, klases audz.

12.11.

8.00

Pedagogu informatīvā rīta sanāksme

4.prioritāte

Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošinājums.

65.kab.

I.Keiša

 

Skolā ienāk sarkanbaltsarkanās lentītes.

1.prioritāte

Mācību saturs.

 

J.Stepanova, klases audz.

10.10

Mācību ekskursija “Latvijas skolas soma” ietvaros uz LR pirmā prezidenta J.Čakstes muzejmāju “Auči”-

6.a, 6.b, 6.c klases.

1.prioritāte

Mācību saturs.

Atbalsts skolēniem.

Mācīšana un mācīšanās.

 

I.Šiļeiko

I.Zaiceva

13.11.

 

Izstāde “Mans personīgais ornaments latvju rakstos”.

1.prioritāte

2.prioritāte

Mācību saturs.

Skolas vide.

Skolas

gaiteņi

S.Romanova

14.11.

8.30

Klases stunda “Mūsu izlasītās grāmatas Latvijas simtgadi gaidot” un izstāde.

1.prioritāte

3.prioritāte

Mācību saturs.

Mācīšana un mācīšanās.

Atbalsts skolēniem.

 

J.Stepanova

klašu audzinātāji

15.11.

11.40

Mācību ekskursija uz Latvijas dabas muzeju izglītojošas programmas “Mamma daba” ietvaros

3.b klasei.

1.prioritāte

5.prioritāte

Mācību saturs.

Mācīšana un mācīšanās.

 

 

O.Bluzmane

S.Stabrovska

13.25

Viktorīna “Es esmu jelgavnieks” 4.klašu skolēniem.

1.prioritāte

3.prioritāte

Mācību saturs.

Mācīšana un mācīšanās.

Aktu zāle

J.Stepanova

I.Zaiceva

16.11.

10.00

Iededzam svecītes Latvijas 100.dzimšanas dienas priekšvakarā.

1.prioritāte

Mācību saturs.

3.stāvā

foajē

J.Stepanova

 

11.20

Svinīgās līnijas veltītas Latvijas simtgadei:

1.-3.klases, pirmsskolas sagatavošanas grupas

1.prioritāte

3.prioritāte

Mācību saturs.

Atbalsts skolēniem.

Aktu zāle

 

R.Vizule, M.Daņilova

12.30

4.-6.klases

G.Galatona, I.Gredzena

13.25

7.-9.klases

I.Pļetņikova, D.Timermane

18.11.

15.30

“Latvija ugunszīmē” - svecīšu iedegšana

Hercoga Jēkaba laukumā (8.-9.klases).

1.prioritāte

Mācību saturs.

Hercoga Jēkaba laukums

J.Stepanova

16.30

“Iedegsim svecītes pie skolas” – 6.klases.

1.prioritāte

Mācību saturs.

 

G.Galatona

18.00

Ziedu nolikšana pie LR pirmā prezidenta J.Čakstes pieminekļa.

1.prioritāte

 

 

I.Keiša

21.11.

13.00

Skolas vadības sēde.

4.prioritāte

Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošinājums.

Direkt.kab.

I.Keiša

 

22.11.

11.00

Mācību ekskursija Salaspils botāniskajā dārzā

izglītojošās programmas “Mamma daba” ietvaros 5.b klasei.

1.prioritāte

5.prioritāte

Mācību saturs.

Mācīšana un mācīšanās.

Atbalsts skolēniem.

 

T.Petrenko

23.11.

13.00

Tikšanās ar Zemessardzes 52.kaujas atbalsta bataljona zemessargiem – 6.b klase.

1.prioritāte

3.prioritāte

Mācību saturs.

Mācīšana un mācīšanās.

Atbalsts skolēniem.

 

S.Romanova

26.11.

15.00

Metodiskās padomes sēde.

1.prioritāte

3.prioritāte

Mācību saturs.

65.kab.

J.Rjazanceva

26.11. –

30.11.

 

Klašu vecāku sapulces.

2.prioritāte

4.prioritāte

Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošinājums.

 

J.Stepanova

klašu audzinātāji

27.11. –

30.11.

 

Metodisko komisiju sēdes.

1.prioritāte

3.prioritāte

Mācību saturs.

 

J.Rjazanceva

MK vadītāji

28.11.

11.00

Mācību ekskursija Rīgas botāniskajā dārzā izglītojošās programmas “Mamma daba” ietvaros 5.c klasei.

5.prioritāte

Mācību saturs.

Mācīšana un mācīšanās.

Atbalsts skolēniem.

 

L.Piņina

29.11.

 

Tematiskais matemātikas konkurss

“Pangea” 2.-9.klases.

1.prioritāte

3.prioritāte

Mācību saturs.

Skolēnu sasniegumi.

 

J.Ševčenko, J.Rjazanceva