Darba plāns 2018.gada martam

Datums

Laiks

Aktivitātes

Vieta

Atbildīgais

01.03.

8.00

Pedagogu informatīvā rīta sanāksme.

65.kab.

I.Keiša

9.20

VPD latviešu val. (LAT-2) 6.klasēm.

Māc.kab.

J.Rjazanceva

02.03.

9.00

Ārpusskolas nodarbības 3.klasēm.

 

Klašu audzinātāji

10.00

Pilsētas olimpiāde matemātikā 2.klasēm.

Māc.kab.

J.Ševčenko

18.00

Kora “Zvonņica” vecāku sanāksme.

Aktu zāle

J.Stepanova, J.Vavilova

05.03.

14.00

Skolas vadības sēde.

Dierktores kabinets

I.Keiša

06.03.

8.30

VPD dabaszinībās 6.klasēm.

Māc.kab.

J.Rjazanceva

11.00

LOK projekts “Sporto visa klase” stafešu sacensības.

ZOC

V.Mišins

08.03.

8.00

Kolektīva informatīvā rīta sanāksme “Svētku mirklis”

Aktu zāle

I.Keiša

10.20

VPD latviešu valodā (LAT-2) 3.klasēm.

Māc.kab.

J.Ševčenko

 

Starpvērtējumu izlikšana pirms pavasara brīvlaika 2.-9.klašu skolēniem.

 

J.Rjazanceva J.Ševčenko

09.03.

 

Alternatīvā mācību diena (pēc atsevišķa plāna).

 

J. Rjazanceva, J.Ševčenko

12.03. –     16.03.

 

Skolēnu pavasara brīvlaiks.

 

 

12.03.

10.00

Piedalīšanās e-prasmju dienā.

ZRKAC

J.Rjazanceva, J.Ševčenko

13.03.

8.30

Ekskursija skolotājiem un skolas darbiniekiem uz LR Saeimu.

 

I.Keiša

J.Rjazanceva

14.03.

9.00

Kursi skolotājiem “Audzināšanas un pilsoniskās līdzdalības sekmēšana izglītības iestādē”

(vada skolotājas I.Lipāne, S.Aizupe)

65.kab.

J.Rjazanceva

15.03.

9.00 – 15.30

Kursi klašu audzinātajiem “Klases saliedētība”

(vada JVĢ pedagogi).

65.kab.

J.Rjazanceva

16.03.

9.00 – 10.00

Darba drošības un ugunsdrošības instruktāža skolotājiem un darbiniekiem.

Aktu zāle

I.Keiša

E.Okulova

19.03.

13.00

Kursi skolotājiem

“Kompetenču pieeja mācību saturā”.

Aktu zāle

J.Rjazanceva

20.03.

14.00

Skolas vadības sēde.

Direktores kabinets

I.Keiša

15.00

Skolas Ekopadomes sēde.

65.kab.

L.Vismane

21.03.

8.30

Klases lasīšanas stunda

“Izlasīsim 100 grāmatas Latvijai!”

Māc.kab.

Klašu audzinātāji

J.Stepanova

22.03.

8.00

Pedagogu informatīvā rīta sanāksme.

65.kab.

I.Keiša

26.03

8.30

OEDS testēšana.

64.kab.

J.Rjazanceva

27.03.

8.30

OEDS testēšana.

64.kab.

J.Rjazanceva

10.20

Atklātā stunda pilsētas sākumskolas skolotājiem

“Pārspriedums - miniatūra”.

Māc.kab.

J.Ševčenko

O.Kukša

29.03.

8.00

Pedagogu informatīvā rīta sanāksme.

65.kab.

I.Keiša