Darba plāns 2018.gada jūnijam

Datums

Laiks

Aktivitātes

Vieta

Atbildīgais

No 21.05. līdz 12.06.

 

Eksāmenu sesija 9.klašu skolēniem.

 

I.Keiša

J.Rjazanceva

S.Romanova

No 04.06. līdz 22.06.

9.00-14.00

 Atvērtā vasaras skola “Kopā gudrāk, kopā labāk”.

 

J.Stepanova

No 07.06. līdz 21.06.

13.00

Latviešu valodas pilnveides kursi skolotājiem.

ZRKAC

I.Keiša

08.06.

9.30

Arodbiedrības biedru sanāksme.

57.kab.

I.Balana

11.06.

10.00

Pedagoģiskās padomes sēde “2017./2018. mācību gada darba analīze”.

65.kab.

I.Keiša

J.Ševčenko

J.Stepanova

S.Romanova

14.30

Tālākizglītības seminārs “Kompetenču pieeja mācību saturā”.

65.kab.

I.Keiša

15.06.

16.00

9.klašu izlaidums.

Aktu zāle

J.Stepanova

18.06.

 

 

9.00

10.00

Dokumentu izsniegšana 9.klašu skolēniem:

 

9.a klase

9.b.klase

Direkt.

kab.

I.Keiša

S.Romanova

N.Anohina

I.Pļetņikova